Aktualizovaný program DUEL 19.1.1 | Ježek software
Ježek / Novinky a aktuality / Aktualizovaný program DUEL 19.1.1

Novinky a aktuality

DUEL, Homepage, Ježek software

Aktualizovaný program DUEL 19.1.1

30. 08.2023

Nejnovější program DUEL 19.1.1 přináší doplnění, rozšíření a vylepšení letní verze.

​Instalační soubory DUEL 19.1.1

 • Pokud máte verzi DUEL 19.1 již nainstalovanou, verze DUEL 19.1.1 je tzv. update beze změn datových souborů. Můžete využít instalační soubor ze dne 30. srpna 2023 zveřejněný v sekci Ke stažení.

 • Pokud jste dosud verzi 19.1 (letní upgrade) neinstalovali, doporučujeme postupovat podle Návodu na upgrade.

 • DUEL umí automatické nabízení aktualizací. Nová verze se vám pravděpodobně nabídne také automaticky.

Aktualizovaná verze DUEL 19.0.1

Postup pro bezpečnou instalaci

Pokud jste dosud verzi 19.1 (letní upgrade) neinstalovali, doporučujeme postupovat podle Návodu na upgrade, kde je i odkaz na nový instalační soubor ke stažení. V návodu najdete všechny potřebné informace.

Návod na Upgrade
 

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace upgrade naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Pokud o tuto službu máte zájem, kontaktujte Hotline.

Cenu najdete na stránce Ceník služeb v řádku Vzdálená správa v hodinové sazbě.

 

Ještě nemáte upgrade 2023 zakoupený?

Přechod na verzi 19 je pro uživatele starších verzí placený a musíte mít zakoupen Upgrade 2023. Pokud ho ještě nemáte, objednejte si ho na Zákaznickém portále.

Zákaznický portál
 

Seznam změn a novinek ve verzi 19.1.1.11150 ze dne 30. srpna 2023

OBECNÉ

 • Pro lepší orientaci bylo pro firmy (účetní jednotky), která jsou v režimu demoverze ale jsou otevírány v zaregistrované instalaci programu, doplněno hlášení upozorňující na tuto skutečnost.
 • Bylo zrychleno vykreslování výklopné nabídky Ctrl+G, na některých počítačích pracovalo pomalu.
 • Při hledání v údajích ve formátu "datum + čas s přesností na milisekundy" jsou nyní z editoru pro hledání i z hodnot hledaného pole milisekundy vypouštěny.
 • Byl vyřešen konflikt, kdy za některých okolností nově pořízené naplánované úlohy znemožnily vykonávání již dříve uložených.
 • Pro odesílání sestav přes SMTP server gmail byla zapracována lepší detekce chyb i s případným odkazem na nutnost generování a nastavení specifického hesla pro aplikaci (tedy pro DUEL).
 • S ohledem na aktuální stav legislativy a na nepravděpodobný doběh "starých" přiznání k silniční dani byla z parametrů firmy odstraněna sekce odpovídajících nastavení.

ÚČETNICTVÍ, FINANCE A ANALÝZY

 • V objektu účetního deníku byly provedené interní úpravy tak, aby jedno vypočítané pole mohlo být použito jak v agendě Rozúčtování, tak v detailu Účetního deníku.
 • V závazcích a pohledávkách byla kontrola na duplicitní variabilní symbol zpřísněna o podmínku současné duplicity také dalšího symbolu, kde se obvykle eviduje EČDD.
 • Přenosy dat mezi samostatnými počítači byly rozšířené o možnost opakovaného přenosu dávky i pro agendu ZaP.
 • Služby, ze kterých je možné importovat data ZaP, byly rozšířeny o podporu webové fakturace Vyfakturuj.cz. V závislosti na typech dokladů lze potom pracovat v režimech, kdy se ze souboru přebírají i dokladové řady nebo ne.
 • V nové verzi byl výrazně vylepšen import ISDOC dokumentů. Operace byla doplněna o možnost zadání dokladové řady, druhu účtování, skupiny DPH a data DPH, podpořen byl komprimovaný formát ISDOCX a výběr více souborů k importu současně (v okně za pomoci klávesy Ctrl).
 • V bankovních výpisech pro operaci "Platba jinou měnou" je nyní nabízeno datum podle položky výpisu a ne datum aktuální.

MZDY

 • Významným rozšířením funkčnosti této aktualizace je plná podpora benefitního volna. Z pohledu času se sleduje nárok i čerpání (na záložce v Personalistice), z pohledu výše náhrad jsou možné výpočty průměrným výdělkem nebo tarifní popř. minimální mzdou (podle volby a nastavení Druhu/Typu nepřítomnosti). Informace o benefitním volnu byly doplněny také do odpovídajících sestav.
 • V agendách Nepřítomnosti a Měsíční mzdy byla opět zapojena kontrola W818 - Průměrný hodinový výdělek je nulový.
 • Do uzávěrky mezd byla pro přepočet průměrného výdělku zapracována kontrola na počet dní v rozhodném období - a pokud některý zaměstnanec neodpracoval alespoň 21 směn, je tato skutečnost nahlášena. V průvodci je zobrazen seznam zaměstnanců, jimž není průměrný výdělek přepočítán, tento seznam lze i opsat do sestavy.
 • Pro přenos penzijního připojištění a životního pojištění do účetnictví byly v parametrech přenosu a následných účtovacích procedurách podpořeny zástupné znaky pro zaměstnance - tedy %PRIJMENI%, %JMENO% a %TITUL% - tak, jako je v některých dalších složkách mzdy.
 • Pro případy, kdy jiná dávka ke mzdě D je zadaná záporně v takové výši, že absolutní hodnota je vyšší než výsledná čistá mzda, byl upraven přenos do ZaP tak, že se nejedná o pohledávku za zaměstnancem (stejně jako pro případy jiných dávek A, B a C).
 • Do potvrzení o zdanitelných příjmech (do sestavy i exportu do PDF) byl zapojen příznak "Daňový nerezident". Pole je obsluhováno na základě vyplnění/nevyplnění cizího DIČ v Personalistice na záložce Cizinci.
 • Do poznámek k sestavám mzdových listů byla doplněna informace, jak nastavit parametry v případě, že je chceme hromadně rozesílat e-mailem nebo hromadně ukládat do dokumentů. V těchto případech by mělo být "Po zaměstnancích odděleně" vypnuto.
 • Byla provedena optimalizace kódu pro sestavy, které porovnávají hodnoty v přípravě mezd s obvyklými hodnotami a s hodnotami ve mzdách. Výsledkem by mělo být (alespoň částečné) zrychlení těchto extrémně rozsáhlých výpočtů.
 • Mezi sestavy nepřítomností přibyl seznam podle druhů s uvedením pracovních hodin trvání nepřítomností. Tato sestava může sloužit např. k rychlé kontrole čerpané dovolené.
 • Do řady stávajících sestav nepřítomností byly doplněné hodiny trvání.
 • V sestavě opisu nepřítomností podle druhu byl opraven výstup záhlaví sekce s identifikací zaměstnanců.
 • Operace pro naplnění přípravy mezd a následné zpracování mezd byly ošetřeny proti stavům, kdy automaticky naplněné hodnoty obsahovaly NULL (prázdno).
 • Do operace pro hromadné naplnění Záloh na mzdu byly přidány parametry pro zadání mzdového období (měsíc a rok), ke kterému se zálohy na mzdu vztahují. Lze tak hromadně naplnit i budoucí měsíce, nejen období aktuální.

SKLADY, MALOOBCHOD A E-SHOPY

 • Akce pro ukládání položek ve všech skladových agendách (typicky příjemky, fakturace, ale také maloobchodní kasa) prošly revizí a optimalizací. Nyní se snížil počet připojování k SQL serveru i celkový počet dotazů, což by se mělo pozitivně projevit zejména na instalacích, kdy je DUEL provozován připojením ke vzdálenému serveru (po internetu).
 • Operace pro naplnění fakturace si nyní pamatuje poslední nastavení typu zdrojových dokladů, nově se také pro naplnění nabízejí i neuzavřené doklady. Otevřené a uzavřené doklady se rozlišují standardním způsobem - modrou barvou pro uzavřené.
 • Vazby mezi doklady v agendě Fakturace byly rozšířeny o pohled také přes doklady zádržného. Kromě rychlého náhledu na aktuální podobu lze také snadno zjistit důvod, proč nelze doklad otevřít nebo uzavřít z důvodu existující vazby na účetnictví.
 • Pro položky faktur, které mají nulové množství, byl upraven export do ISDOC. Nyní by měl jít doklad na druhé straně otevřít vždy.

MAJETEK

 • Do programu byla doplněna automatická aktualizace tabulky dlouhodobého majetku po zaúčtování účetních odpisů. Nyní již tedy není nutné aktualizovat pomocí klávesy F5.
 • V sestavách účetních a daňových odpisů byly provedeny drobné úpravy popisků vedoucí k jejich sjednocení napříč programem.

Všechny změny a novinky přehledně

Kompletní přehled změn a novinek vydaných během roku 2023 najdete na stránce Upgrade v sekci 10. Změny a novinky v nové verzi.

 
30.  srpna  2023
Ing. Pavel Kuchár
Autor
Zpět na přehled