Ježek / Novinky a aktuality / DPP od 1. 7. 2024

DPP od 1. 7. 2024

Legislativa, Homepage
11. 04.2024

DPP 2024 – Co je povinností zaměstnavatelů od 1. 7. 2024 a co bude posunuto až na 1. 1. 2025?

Aktualizace a navazující aktuality

 

Webinář Změny u DPP od 1. 7. 2024

Přihlaste se na náš webinář (14. 6. 2024), kde Vám uznávaná a oblíbená lektorka paní Vladislava Dvořáková objasní vše ohledně změn u DPP.

 
Ilustrační obrázek notebooku v účetní kanceláři

Dlouho očekávaná změna DPP 2024 je těsně před třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Poté ji bude čekat projednávání Senátem a následně už bude zbývat pouze podpis prezidenta republiky. Pravděpodobně tak tedy stihne vyjít ve Sbírce zákonů ještě před 1. 7. 2024 a odkládá platnost některých novinek u DPP 2024 na 1. 1. 2025.

Průběh legislativního procesu a aktuální stav sněmovního tisku č. 570 je volně dostupný na stránkách Poslanecké sněmovny. Změny v DPP 2024 jsou uvedeny v pozměňovacích návrzích – zejména pozměňovací návrh Mariana Jurečky.

Sněmovní tisk č. 570 sice pojednává o investičních společnostech, ale je běžnou skutečností, že se změny, které je potřeba schválit rychle (u DPP 2024 se až po schválení novely zjistilo, že původní návrh nebude dost dobře realizovatelný v praxi), „přilepí“ k prvnímu sněmovnímu tisku, který je v potřebné fázi legislativního procesu.

DPP 2024 - od července

V platnosti zůstává zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení § 9a. Tento § definuje oznamovací povinnost zaměstnavatele – čili přihlášení zaměstnanců činných na DPP. Sněmovní tisk č. 570 pouze doplňuje okruh povinně vykazovaných údajů o název zdravotní pojišťovny. Povinnost vykazování je do dvacátého dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém zaměstnavatel zaměstnával zaměstnance na DPP. První oznámení tedy musí být uskutečněno do 20. 8. 2024 (za měsíc červenec).

Limit a principy stávajících DPP pro odvod pojistného (10 000 Kč) zůstává beze změny až do konce roku 2024.

 

DPP 2025 - od ledna

Novela zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zavádí v § 7b-7c nový pojem Oznámená dohoda.

Podává se Územní správě sociálního zabezpečení a může ji podat pouze jeden zaměstnavatel – tzn., kdo ji podá první, ten vyhraje. Na základě oznámené dohody může poté zaměstnavatel při výpočtu odměny DPP postupovat obdobným způsobem jako nyní – částka 10 000 bude nahrazena částkou 25 % průměrné mzdy zaokrouhlené na celé pětisetkoruny dolů (částka pro rok 2025 ještě není zřejmá, pokud by novela platila v roce 2024, jednalo by se o částku 10 500 Kč).

Pravidla pro odvod pojistného jak zaměstnanecké, tak zaměstnavatelské části zůstávají beze změny. Stejně tak daň – do limitu a bez podepsaného prohlášení bude možné uplatnit daň srážkovou, v ostatních případech daň zálohovou.

Pokud je zaměstnanec ve stejném měsíci zaměstnán na DPP u více zaměstnavatelů, tak u těch zaměstnavatelů, kteří nepodali Oznámenou dohodu (nebo ji podali, ale nebyli první), bude rozhodnou částkou pro účast na pojištění částka 4 000 Kč (částka je platná pro rok 2024, pro rok 2025 se může změnit).

  • Nad příjem vyšší než 3 999 Kč bude odvádět pojistné jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel a daň bude zálohová.
  • Do částky 3 999 Kč včetně, odvody nebudou a daň může být při nepodepsaném prohlášení k dani srážková.

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotní pojištění

Sněmovní tisk č.570 konečně upravuje i zákon o zdravotním pojištění. Konkrétně § 10, do něhož začleňuje zaměstnance činné na základě DPP. Oznamovací povinnost je shodná s ČSSZ – do dvacátého dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém zaměstnavatel zaměstnával zaměstnance na DPP.

 

Souhrn informací

Nová registrace

Od 1. 7. 2024 bude nová povinná registrace u územní správy sociálního zabezpečení pro zaměstnavatele s DPP zaměstnanci. Registraci je nutné provést do dvacátého dne následujícího měsíce (za červenec tedy do 20. 8. 2024, za srpen do 20. 9. 2024 atd). Povinně se o zaměstnancích na DPP budou vykazovat tyto údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Rodné číslo nebo datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno
  • Název zdravotní pojišťovny
  • Datum nástupu
  • Datum ukončení
  • Výše příjmů za daný měsíc

Režim Oznámené dohody

Od 1. 1. 2025 by mohl vstoupit v platnost režim oznámené dohody, který umožní zaměstnavatelům využít výhod při odměnách DPP do stanoveného limitu bez odvodů pojistného. Limit činí pro prvního zaměstnavatele 25 % průměrné mzdy zaokrouhlené na celé pětisetkoruny dolů. Druhý a každý další zaměstnavatel (bez oznámené dohody) bude mít limit pouze 4.000 Kč.

Srovnání navržených změn u DPP v letech 2024 a 2025 (bez podepsaného prohlášení)

ZAMĚSTNAVATEL ZAMĚSTNANEC
Odměna ZP SP Náklady ZP SP Daň Čistá mzda
10 000 Kč 1. zaměstnavatel (oznámená dohoda) Zaměstanec
Rok 2024 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 Kč 1 500 Kč 8 500 Kč
Rok 2025 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 Kč 1 500 Kč 8 500 Kč
10 000 Kč Další zaměstnavatel Zaměstanec
Rok 2024 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 Kč 1 500 Kč 8 500 Kč
Rok 2025 2 480 Kč 900 Kč 13 380 Kč 710 Kč 450 Kč 1 500 Kč 7 340 Kč
4 000 Kč Další zaměstnavatel Zaměstanec
Rok 2024 0 Kč 0 Kč 4 000 Kč 0 Kč 0 Kč 600 Kč 3 400 Kč
Rok 2025 992 Kč 360 Kč 5 352 Kč 284 Kč 180 Kč 600 Kč 2 936 Kč
3 999 Kč Další zaměstnavatel Zaměstanec
Rok 2024 0 Kč 0 Kč 3 999 Kč 0 Kč 0 Kč 599 Kč 3 400 Kč
Rok 2025 0 Kč 0 Kč 3 999 Kč 0 Kč 0 Kč 599 Kč 3 400 Kč

Poznámka na závěr

Všechny výše uvedené informace čerpají ze sněmovního tisku, který stále není procesně legislativně ukončen. Může dojít ještě ke změnám či dalšímu zpřesnění. Sněmovní tisk sledujeme a budeme vás informovat.

11.  dubna  2024
Zuzana Šimonová
Autor
Zpět na přehled aktualit