Ježek / Novinky a aktuality

Novinky a aktuality

Co se u nás děje

Aktuálně z Ježek software

27. 10.2015

Jelikož nám hotel Port navýšil kapacitu pokojů, máme ještě pár volných míst na legislativní školení s Ing.Pilařovou. Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, proveďte, prosím vaši objednávku co nejdříve.
Pokračovat

14. 10.2015

Jednou z nových povinností, která se od 1. 1. 2016 dotkne všech plátců DPH, je podávání elektronického přehledu záznamní povinnosti, tzv. Kontrolního hlášení.
Pokračovat

10. 04.2015

Finanční správa České republiky dne 10. 4. 2015 zveřejnila informaci, jež upřesňuje a vysvětluje princip práce se zbožím, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti (dále jen RPDP).
Pokračovat

02. 04.2015

Od 1. 4. 2015 dochází k naplnění §92f novelizovaného zákona o DPH (z. č. 235/2004 Sb.), který zavádí tzv. dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti.
Pokračovat

10. 02.2015

Česká správa sociálního zabezpečení vydala novou verzi tiskopisu Přehled o výši pojistného. Protože tak učinila až 29. ledna 2015, není v programu STEREO tento tiskopis ještě zapracován.
Pokračovat

03. 02.2015

Rádi bychom upozornili na změnu legislativy v souvislosti s odvodem pojistného na sociální zabezpečení. Změna se týká sazby pojistného.
Pokračovat

25. 08.2014

Dne 4.8.2014 vyšel ve Sbírce zákonů nález č. 162/2014 Sb. Ústavního soudu. Tento nález opět umožňuje uplatnit slevu na poplatníka u poplatníků pobírajících starobní důchod.
Pokračovat

26. 05.2014

Seznamte se změnami, které jsou připravované pro rok 2015.
Pokračovat

13. 05.2014

S ohledem na novelizaci směrnice 2006/112/ES je připravena novela zákona o DPH. Pozornost by jí měli věnovat zejména poskytovalé vybraných služeb.
Pokračovat

30. 04.2014

Generální finanční ředitelství vydalo metodické informace k povinnému podávání přiznání, hlášení atd. dle zákona o DPH.
Pokračovat

12. 12.2013

Jaké změny ve zpracování mezd přinese rok 2014 a co naopak zůstane beze změny?
Pokračovat

05. 12.2013

Povinná elektronická komunikace s ČSSZ se o rok odkládá.
Pokračovat

20. 11.2013

Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti (nyní 21 dnů).
Pokračovat

18. 11.2013

Dne 10.10.2013 vyšlo ve sbírce zákonů opatření státu č. 342/2013, které s platností od 1.11.2013 mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Pokračovat

18. 10.2013

Povinnost podání přiznání, hlášení, přílohy DPH pouze elektronicky limitovaná obratem.
Pokračovat

17. 10.2013

Všech podnikatelů (FO i PO) se dotkne zrušení obchodního zákoníku od 1.1.2014. Nový zákon o obchodních korporací přebírá tu část, která se týká fungování společností.
Pokračovat

02. 10.2013

Rezervujte si včas své místo na třídenním legislativním semináři s Ing. Ivanou Pilařovou.
Pokračovat

17. 09.2013

GFŘ prodloužilo, až do 31.12.2013, nepoužití institutu ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet.
Pokračovat

03. 09.2013

Připravili jsme speciální legislativní seminář, který Vás seznámí s novinkami v pracovněprávních vztazích pro rok 2014.
Pokračovat

14. 08.2013

Změny pro rok 2014 by mohly být letos známé dříve než v minulých letech.
Pokračovat