Ježek / Novinky a aktuality / Příspěvek na karanténu neboli izolačka

Novinky a aktuality

Legislativa, Školení, DUEL, STEREO, Homepage

Příspěvek na karanténu neboli izolačka

18. 03.2021

Podrobné informace o mimořádném příspěvku zaměstnancům v karanténě a v izolaci.

Ve Sbírce zákonů vyšel 4. března 2021 pod číslem 121/2021 Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Ačkoliv zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, podle přechodných ustanoveních přísluší příspěvek podle tohoto zákona zaměstnanci
i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byla zaměstnanci nařízena karanténa po 28. únoru 2021.

Jaké jsou podmínky příspěvku?

  • Nárok na příspěvek bude v období od 1. března do 30. dubna 2021.
  • Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši 370 Kč.
  • Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.
  • Zaměstnavatel odečte z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku.
  • Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.
  • Příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.

Celé znění zákona najdete zde.

Jak bude příspěvek řešen v programech STEREO a DUEL?

Připravili jsme mimořádný webinář (živě vysílaný), kde se dozvíte nejen všechny podrobnosti o příspěvku, jeho zákonnou oporu, ale také praktické ukázky přímo v programech STEREO i DUEL.

Webinář budeme vysílat 30. března 2021 a přihlásit se na něj můžete na našich www stránkách nebo na lince školení 731 102 712.

18.  března  2021
Gabriela Roučová
Autor
Zpět na přehled