Ježek / Novinky a aktuality / Aktualizovaný program DUEL 18.0.2.10732

Novinky a aktuality

DUEL

Aktualizovaný program DUEL 18.0.2.10732

08. 03.2022

Program DUEL 18.0.2 obsahuje další opravy, novinky a vylepšení. Nejdůležitější je zapracování nově zveřejněné datové věty pro DPFO (daňové přiznání fyzických osob) pro rok 2021 popř. část roku 2022.

​Instalační soubory DUEL 18.0.2

 • Pokud již máte verzi pro rok 2022 nainstalovanou, můžete využít soubor DUEL 18.0.2.10732 ze sekce Ke stažení.

 • Pokud budete verzi pro rok 2022 instalovat poprvé, důrazně doporučujeme postupovat podle následujícího návodu:

  Návod na bezpečnou instalaci

Verze 2022

Seznam změna a novinek ve verzi 18.0.2.10732 ze dne 7. března 2022

OBECNÉ

 • Letošní novinka, tisk setů sestav, byl optimalizován podle zpětných vazeb uživatelů.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Ve Zpracování DPH bylo pro generování XML upraveno skládání názvu firmy a právní formy.
 • Plnění pole Datum zjištění chyby pro následné kontrolní hlášení bylo upraveno pro všechny varianty zpracování v hlavičce.
 • Nově pro uzavřené záznamy zpracování DPH při pokusu o přepočet vystoupí hlášení, že tato operace není možná.
 • Byla přidána nová sestava Kniha faktur s úhradami pro archiv daňové evidence.

MZDY

 • Pro generování Potvrzení o zdanitelných příjmech bylo optimalizováno chování pro jeden záznam, výběr, vyhledání a filtrování více záznamů.
 • V Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP je opravené datum v řádku 2.

Seznam změn a novinek ve verzi 18.0.2.10730 ze dne 23. února 2022

OBECNÉ A KANCELÁŘ

 • Po zveřejnění datové struktury pro podání DAP DPFO za kalendářní rok 2021 (popř. část roku 2022) jsme i my mohli provést příslušné úpravy do exportu XML. Úpravy odpovídají informacím aktuálním k datu vydání verze, bohužel nelze vyloučit, že některé speciality bude nutné doladit po načtení XML na portále. Vzhledek k tomu, jakým způsobem ze strany GFŘ letos probíhala aktualizace struktur, doporučujeme při podání DPFO zvýšenou pozornost!
 • Operace pro kopii přiznání DPFO byla upravena tak, že nuluje všechny číselné hodnoty a zachová pouze textové hodnoty. Tím připraví numericky prázdné přiznání, které lze využít v novém roce.
 • Při exportu přiznání DPH do XML byla opravena chyba, která v případě použití koeficientu plnila do příslušného atributu kromě vlastní hodnoty ještě znak "=".
 • Zároveň byl export typu a kódu podepisující osoby ošetřen proti nepovoleným hodnotám.

ÚČETNICTVÍ

 • Do operace Výpočet ve Zpracování DPH byla doplněna kontrola na nezaúčtované daňové doklady.
 • V agendě Zpracování DPH byla logika plnění defaultních hodnot pro podepisující osobu, která se spouští po změně typu zpracování, doplněna i pro stavy, kdy nejsou nalezeny žádné předchozí záznamy. V takových případech nyní zůstane zachována stávající hodnota.
 • Export XML pro DAP DPH byl upraven tak, že nyní se elementy, které by obsahovaly nulovou hodnotu, vůbec neexportují.
 • Do sestav dokladových přehledů (rozpisů) ke skupinám A5 a B3 v Kontrolním hlášení bylo doplněno třídění podle data DPH a označení dokladu a firmy.
 • Do sestavy Seznam daňových dokladů byla v režimu DE doplněna také přijatá plnění.
 • V kontrolních sestavách Zpracování DPH nově vystupuje období zpracování i pro případy, kdy je vše v pořádku a sestavy jsou prázdné.

MZDY

 • V PDF pro Vyúčtování daně ze závislé činnosti bylo na řádku 06 opraveno ořezávání velkých čísel.

MAJETEK

 • V evidenci drobného majetku byly upraveny automaticky skládané filtry a barvení řádků, které za určitých okolností nefungovaly.
 • Vstup dat do sestavy pro porovnání odpisů v rámci uzávěrky byl lépe ošetřen na data pouze za uzavírané období.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • Při přenosu dokladu z Objednávek do Fakturace nebo Skladových operací jsou nyní pro přenos automaticky zaškrtnuty také záporné položky. To umožní snadnou kopii i pro doklady, na kterých proběhly (částečné) vratky.
 • V nastavení Kasy bylo opětovně povoleno použití klávesové zkratky "Ctrl + /", kterou lze nastavit např. pro zadání odběratele.

Seznam změn a novinek ve verzi 18.0.1.10720 ze dne 6. února 2022

OBECNÉ

 • Byla opravena chyba, která při nabídce instalace stažené aktualizace vedla k ukončení instalačního procesu. Update tedy musel být nainstalován přímým spuštěním příslušného EXE souboru.
 • Při práci se sestavami byl vyřešen stav, kdy za určitých okolností nedocházelo k předání informace o rozsahu "aktuální / vybrané / filtrované".
 • Při ukládání (exportu) sestav do PDF bez náhledu se výsledek ukládal bez ohledu na zvolenou cestu vždy do výchozího adresáře. Nyní se, stejně jako při exportu z náhledu, zohledňuje požadované umístění.
 • Při práci s parametry sestav, které byly nastavené jako oblíbené, bylo odstraněné vložené dialogové okno, které předcházelo vlastnímu zadání parametrů.
 • Byl umožněn start programu i v případě, kdy neexistuje složka, kam se mají ukládat sestavy. V případě, kdy se nejedná o problém s nekompletní instalací, lze po spuštění nastavit správnou cestu v Alt+Enter (např. na jiný, než lokální disk) a program bude fungovat normálně.
 • Do řady sestav (zejména z účetního deníku), které mají parametry z účtového rozvrhu, bylo zapracování "pamatování" vybraných účtů pro příští použití (i napříč některými sestavami).
 • Do obnovy Původních hodnot v nastavení Alt+Enter byl přidán také opětovný zápis URL adres. Cesty na lokální disky (např. pro sestavy) se ale při operaci "Původní" nastaví do distribuční podoby pouze v případě, že jsou prázdné.

MZDY

 • Do parametrů sociálního pojištění bylo doplnění ukončení "izolačky" k 28.02.2022.
 • Byly aktualizovány parametry pro výpočet stravenkového paušálu.
 • V rámci uzávěrky mezd byla opravena "Chyba při zobrazování agendy", která se ve verzi 18.0.1.107010 objevovala při přenosu do ZaP nebo do ÚD.
 • V sestavě "Informace o nástupu cizince" byl vyřešen problém, kdy při ukládání do PDF na první straně mizely grafické prvky. Zároveň byla opravena chyba konverze mezi proměnnými.
 • Při zpracování měsíčních mezd byl vyřešen stav, kdy se za určitých podmínek neprojevoval souběh více poměrů.
 • Při výpočtu RVD byla pro výčet rozsahu měsíců zapracována optimalizace zkracující výsledek na nejkratší možnou míru. Rozsah měsíců se upravuje pro uplatňování dětí, studia i invalidity.
 • V Potvrzení o zdanitelných příjmech bylo vylepšeno pozicování přeškrtnutí informace, zda poplatník učinil nebo neučinil prohlášení.
 • Do PDF Vyúčtování zálohové daně byla zapracována funkce zohledňující dvě sazby daně, stejná, jako se používá v agendě MM.
 • Do několika sestav s výpočtem průměrného výdělku (pro pracovněprávní účely) byla zapojena stejná funkce, která počítá daň v agendě měsíčních mezd. Nyní lze tedy stejné sestavy použít jak za období, kdy platila tzv. superhrubá mzda, tak za období, kdy byla zrušena.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • V katalogu položek bylo nabízení nové hodnoty pro údaj Označení umožněno i pro čísla, která svou velikostí přesahují rozsah datového typu integer. Nyní funguje vzestupná číselná řada i pro čísla o 14ti číslicích.
 • Byla opravena chyba, která za určitých okolností na kase způsobovala Chybu při zobrazování agendy.

KANCELÁŘ

 • V opisu přiznání k silniční dani bylo prohozeno plnění jména a titulu.

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

8.  března  2022
Ing. Pavel Kuchár
Autor
Zpět na přehled