Ježek / Podpora / Často kladené otázky / DUEL - Modul ÚČETNICTVÍ

Často kladené otázky

Víme, co vás zajímá a pálí a s čím se nejčastěji obracíte na naši podporu. Sepsali jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy.
Zpět na seznam

DUEL - Modul ÚČETNICTVÍ

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Dovoz zboží ze zemí mimo EU

22.02.2021, Zuzana Šimonová

Při nákupu zboží ze zemí mimo EU (třetí země) je nutné zakoupené zboží proclít a DPH poté řešit až na základě jednotného správního dokladu. V programu DUEL postupujte takto:

Dovoz zboží rozdělíme na dva nezávislé účetní případy. Jedním z nich bude přijatá faktura, kterou vypořádáme závazek vůči dodavateli a druhým bude JSD, kterým uplatníme DPH.

1) Přijatou fakturu pořídíme do agendy Závazky a pohledávky tak, jako by se jednalo o běžný zahraniční doklad. Vyplníme tedy měnu, kurz a množství. Tabulku DPH však necháme prázdnou, jelikož hodnoty vystupující v DPH uvedeme až v jednotném správním dokladu. Fakturu běžným způsobem zaúčtujeme do účetního deníku.

2) Jednotný správní doklad zaevidujeme také do agendy Závazky a pohledávky. Pro odlišení v seznamu závazků od běžných faktur můžeme použít speciální dokladovou řadu s označením např. JSD s účtem 379 - Jiné závazky. Pokud kromě povinnosti přiznat daň máme také nárok na plný odpočet, jedná se o tzv. "obojetné plnění" a do skupiny DPH použijeme skupinu DZ (dovoz zboží). Do základu daně uvedeme součet celní hodnoty dovezeného zboží v Kč a cla, podle skutečnosti zadáme vyměřenou daň a do částky Celkem ručně vyplníme výši cla. Doklad standardním způsobem zaúčtujeme. Výši cla, kterou odvedeme finančnímu úřadu, máme předepsanou na účtu 379 a obrat DPH z tohoto případu je nulový 343/343.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Jak ve výkazech naplním sloupec minule za rok 2019?

15.02.2021, Zuzana Šimonová

Sloupce minule lze ve výkazech naplnit následným způsobem:

 • přejdeme do agendy Výkazy - účetnictví
 • kurzorem se postavíme na výkaz, který budeme odevzdávat za rok 2020
 • zadáme období roku 2019, zvolíme požadované zaokrouhlení a spustíme Přepočet
 • v horním pásu karet zvolíme operaci Uložit do historie
 • na tomto stejném výkazu změníme období na rok 2020 a spustíme Přepočet
 • v horním pásu karet zvolíme operaci Načíst historii a vybereme období roku 2019.

Tento postup opakujeme pro všechny požadované výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Jak pracovat se zálohovými fakturami?

02.01.2018, Zuzana Šimonová

Program disponuje automatickým aparátem pro proúčtování plateb s daňovými doklady a následně s fakturou konečnou. S ohledem na kontrolní hlášení je nutné dodržovat níže uvedený postup:

 1. Do ZaP pořídíme proforma fakturu – neúčtuje se a tabulka DPH je prázdná.
 2. Provedeme platbu proformy, zaúčtování bude např. 314100/221.
 3. Do ZaP pořídíme daňový doklad na platbu, kdy druh účtování bude DZFD – účtováno poté bude 314200/321 a 343/321.
 4. Pomocí interního dokladu provedeme proúčtování daňového dokladu s platbou – účtováno bude 321/314100 (kladně), údaj Doklad2 bude obsahovat označení daňového dokladu dle ZaP.
 5. Do ZaP pořídíme konečnou fakturu – v tabulce DPH uvedeme pouze rozpis doplatku či přeplatku a do údaje MimoDPH pořidíme typ ZZZ (základy zdaněných záloh) a zadáme hodnotu základu daně z daňového dokladu na platbu – účtování bude 5xx/321 (doplatek či přeplatek), 343/321 (DPH z doplatku) a 5xx/321 (základ daně ze zálohy – z typu mimoDPH ZZZ).
 6. Pomocí interního dokladu provedeme proúčtování konečné faktury s daňovým dokladem – účtováno bude 314200/321 (záporem), tabulka DPH bude prázdná, údaj Doklad2 bude prázdný.

Podrobný návod naleznete zde (aktualizováno dne 22.01.2018).

Návod pouze pro přijaté zálohy naleznete zde (aktualizováno dne 22.01.2018).

Návod pouze pro vystavené zálohy naleznete zde (aktualizováno dne 22.01.2018).

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Jak v programu pracovat s kontrolním hlášením?

02.01.2018, Zuzana Šimonová

Pro účely práce s kontrolním hlášením jsme připravili podrobný návod. Naleznete jej zde.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Nesoulad výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty

02.01.2018, Zuzana Šimonová

Podrobný postup pro kontrolu naleznete zde.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Při importu bankovních výpisů se objevuje chyba: Error converting data type nvarchar to numeric.

02.01.2018, Jakub Schneider

Toto chybové hlášení je nejpravděpodobněji způsobeno použitím nepovoleného znaku (písmeno, pomlčka, mezera) ve variabilním symbolu v agendě Závazky a pohledávky. Takový záznam jednoduše naleznete v agendě Závazky a pohledávky použitím filtru (F4) Chybný variabilní symbol.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

RPDP bez nároku na odpočet DPH

02.01.2018, Zuzana Šimonová

Jak pracovat s režimem přenesení daňové povinnosti, když nemám nárok na odpočet DPH? Přesný postup naleznete zde.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Jak zpracuji dodatečné daňové přiznání

02.01.2018, Zuzana Šimonová

Podrobný návod naleznete zde.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Převzal jsem účetnictví v průběhu účetního období, jak správně postupovat s PS účtů?

02.01.2018, Zuzana Šimonová

Podrobný postup naleznete zde.