Terminologie

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

Každý program vytváří specifické prostředí, ve kterém se uživatel při práci pohybuje. Aby bylo možné toto prostředí (a akce v něm prováděné) snadno a srozumitelně popsat, bylo nutné vytvořit odpovídající terminologii. Používaná terminologie vychází z operačního systému Windows, pod kterým DUEL pracuje. Další část termínů je běžně užívaná v účtařské praxi. Námi vytvořené objekty (části programu, akce apod.) jsou popsány tak, aby jejich zapamatování bylo pro uživatele co nejjednodušší.

Seznam často používaných pojmů

Související témata

Popis pracovní plochy