Ježek / Duel / Ke stažení / Nový instalační soubor DUEL 17.1.2

Soubory ke stažení

Nový instalační soubor DUEL 17.1.2

Ilustrační obrázek

05.05.2021

Připravili jsme pro vás verzi DUEL 17.1.2.10560, která obsahuje prodloužení příspěvku při karanténě a izolaci - tzv. Izolačku a obsahuje další řadu doplnění a oprav v modulu Mzdy.

Soubor Velikost Popis
exe duelsetup-17-1-2-10560.exe 445,88 MB Instalátor nejnovější verze s prodlouženou Izolačkou.

Automatická instalace

Stáhněte soubor duelsetup-17-1-2-10560.exe ze dne 5. května 2021 a spusťte ho. Instalátor prověří váš operační systém a nainstaluje nejnovější verzi ekonomického systému DUEL. Protože dochází k zásahu do struktur dat, postupujte důsledně podle NÁVODU NA UPGRADE.

Webinář Jak na Izolačku v DUELU

V souvislosti s novou legislativou jsme připravili webinář na téma tzv. Izolačky.

Mgr. Löffler vám předvede, jak ji v DUELU zpracovat.

 

Objednat záznam webináře za 490 Kč.

Novinky verze 17.1.2.10560 z 5. května 2021

MZDY

 • Úprava parametrů Sociálního pojištění na základě prodloužení tzv. izolačky do 30. 6. 2021. Upozorňujeme však, že k jejich aktualizaci dojde až po prvním spuštění agendy Měsíční mzdy po instalaci verze 17.1.2.10560!
 • V nabídce tiskových sestav v agendě Měsíční mzdy byly zrevidovány Mzdové listy. Nyní je možné tisknout aktuální Mzdové listy také za minulé roky (od roku 2013) s tím, že budou obsahovat údaje, které jsou pro daná období platná.
 • Pro zjednodušení jsme parametry Mzdových listů v nabídce tiskových sestav v agendě Měsíční mzdy rozšířili o možnost připojit existující výpočet ročního vyúčtování daně z agendy Vyúčtování daně. Mzdový list tak bude na jedno kliknutí obsahovat všechny povinné náležitosti.
 • V agendě Měsíční mzdy byly doplněny tiskové sestavy odkazující na operace exportu přehledu pojistného pro ČSSZ, které jsou platné od 1. 3. 2021.
 • Do tiskových sestav plánovaných akcí byl doplněn parametr, který rozhoduje o tom, zda se mají tisknout všechny nebo pouze nevyřízené položky.
 • V agendě Personalistika byly upravené tiskové sestavy Potvrzení o průměrném výdělku a Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti tak, aby respektovaly přesčasy a proplacené přesčasy.

Novinky verze 17.1.1.10555 z 1. dubna 2021

MZDY

 • Aktualizace automaticky řeší přenastavení významných dní, kdy 15.4.2021 byl omylem uveden jako svátek a 17.11.2021 jen jako den pracovního klidu a ne svátek.
 • Pro zdaňovací období let 2020 a 2021 byla u kontroly uplatňování nezdanitelné části základu daně u darů zvýšena hranice z maxima 15 % na 30 %. Úpravy se týkaly agend DPOFO, DPPO a RVD.
 • V plnění kalkulačky dovolených byly nepřítomnosti ošetřování (ve všech variantách) přesunuty do kategorie "výkon práce vždy".

OSTATNÍ

 • Při importu JSF a TSF bylo vylepšeno rozpoznávání verzí zdrojových dat, aby nemohlo dojít k načtení neodpovídajících souborů.

Novinky verze 17.1.0.10550 z 25. března 2021

MZDY

 • Největší novinkou a hlavním důvodem pro vydání aktualizace 17.1, je kompletní podpora příspěvku při karanténě a izolaci (tzv. "izolačky"). Parametry sociálního pojištění byly rozšířeny o potřebné nastavení (denní příspěvek, maximální počet dní příspěvku a limit procent průměrného výdělku), které se uplatní při výpočtu příspěvku ve mzdách. Měsíční mzdy byly rozšířeny nejen o výši denního příspěvku, ale hlavně o počet dní, za které příspěvek náleží, a také o počet zameškaných hodin důležitý pro jeho omezení. Celkový přípsěvek je potom zohledněn jak při přenosu SP do ZaP, tak při zaúčtování mezd do účetního deníku. V souvislosti s "izolačkou" byl také připraven nový export Přehledu pro ČSSZ (PVPOJ21) a upravena celá řada sestav.
 • Načítání eNeschopenek bylo rozšířeno o identifikaci izolace. Nově byla o příslušný příznak rozšířena také agenda Nepřítomnosti, kam je z eNeschopenek izolace pronášena.
 • Do exportu Přílohy č. 2 k Vyúčtování daně do PDF byla zapracována kontrola na počet zaměstnanců k exportu. Pokud by měl přesáhnout 30 (maximální rozsah PDF), zobrazí se informační hlášení. V takovém případě doporučujeme exportovat XML, načíst na portál a opis v PDF vytvořit tam.
 • V plnění kalkulačky dovolených byly nepřítomnosti ošetřování (ve všech variantách) přesunuty do kategorie "výkon práce vždy". 

OSTATNÍ

 • Export příznaku, zda Přehled OSVČ pro ČSSZ podává daňový poradce, byl přizpůsoben XSD schématu tak, aby bylo možné jej podat i bez portálu pomocí agendy Podání.
 • Do účtového rozvrhu byl přidán jednoduchý opis zobrazující pouze číslo účtu, název a typ.
 • Do všech tabulek s Plánovanými akcemi (Personalistika, Majetek...) byl přidán příznak, zda je daná akce již vyřízena. Vyřízené se potom již neukazují v Kalendáři událostí.
 • Nově lze v nastavení Kalendáře událostí definovat plovoucí "Interval" dní, který se má zobrazovat. Samostatně je možné nastavit počet pracovních dní předcházející dnešnímu dni a počet pracovních dní po něm.

Novinky verze 17.0.2.10520 z 26. února 2021

OBECNÉ

 • Došlo k zásadnímu vylepšení podpory oboustranného tisku. Do tiskových sestav faktur, dodacích listů, objednávek, nabídek, výplatních pásek apod. byl doplněn parametr Připravit pro oboustrannou tiskárnu, který v případě zaškrtnutí zajistí doplnění sudých stránek. Každá další faktura (resp. každý další záznam) tak bude začínat na liché stránce, to znamená na novém listu papíru.
 • Zároveň byl vyřešen tisk více kopií na oboustranných tiskárnách. Nyní je každá další kopie tištěna na nový list papíru a ne na zadní strany, jako tomu bylo na některých tiskárnách doposud.
 • Oddíl Označení (F8) v sekci Hledání v hlavním Ribbon menu mohl v některých případech mizet. Nyní je vidět nepřetržitě.
 • Sekce Rozšíření v lokálním menu, která obsahuje operace pro práci se záznamy, se nově nenabízí v agendách bez datových záznamů (kalkulačky apod.).
 • Události v Kalendáři plánovaných akcí byly doplněny o připojené firmy resp. osoby z adresářů.
 • Napříč programem byly provedeny drobné změny a opravy ve formulářích - pojmenování nadpisů, zarovnání políček, průchod formulářem klávesami Enter a Tab.

ÚČETNICTVÍ

 • V exportu pohledávek pro KB CKM byla vylepšeno práce s identifikací zahraničního poddlužníka.
 • Zvyšování aktuálních čísel u dokladových řad (podle poslední použité hodnoty) nově nereaguje na identikace hrazeného dokladu, tedy na hodnoty zadávané v polích Doklad2 účetních dokladů.
 • Byla vytvořena tisková sestava Záznamní povinnost podle řádků daňového přiznání - pouze součty.
 • V agendách, které při Ctrl+N předvyplňují první údaj (např. Datum vystavení v Závazcích a pohledávkách), bylo zajištěno, aby předvyplněná hodnota byla vždy vybrána (selected).
 • Sestava pro Export do evidence náhradního plnění byla aktualizovaná podle poslední specifikace - název a přípona cílového souboru.
 • V Návrzích vzájemných zápočtů byla opravena kontrola na opakované zaúčtování zápočtu v případě, že byl proveden ruční výběr a kurzor následně jen stál na nevybraném, ale již zaúčtovaném návrhu.
 • Mezi sestavy byl doplněn vzor 22 Přiznání k DPH, i když se liší jen svým číslem.

KANCELÁŘ

 • Pro tuzemský převodní příkaz formátu Gemini byla aktualizovaná zkratka souboru podle aktuální specifikace.
 • Při generování převodních příkazů pro SEPA platby se připojuje IBAN podle zvoleného čísla účtu i kódu banky.
 • V Přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovny bylo opraveno chování v případě zaškrtávání jednotlivých měsíců resp. celého roku (1-12) pro případ, kdy OSVČ neměla stanovený vyměřovací základ.
 • V přehledu OSVČ pro ČSSZ bylo opraveno prohození zaškrtávátek hlavní a vedlejší činnosti u druhého měsíce.
 • V tiskové sestavě Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2020 byla prohozena pole Vyměřovací základ a Měsíční záloha na DP.
 • Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovny byl doplněn o formulář České průmyslové zdravotní pojišťovny.

MZDY

 • Do sestav Přepočtený počet zaměstnanců a podkladů pro výpočet bylo doplněno zohlednění podpůrčí doby i pro nové typy nepřítomností.
 • Ve formulářích mzdových agend a v tiskových sestavách bylo sjednoceno názvosloví ohledně Penzijního připojištění a Životního pojištění.
 • V Kalkulačce nároku na dovolenou bylo opraveno vybírání zaměstnace odskokem do číselníku. Volba výběru z vyklápěcí nabídky, včetně hledání, fungovala standardně.
 • Názvy sestav v agendě Měsíční mzdy byly, kromě dosavadního stromového členění do skupin, doplněny o informaci, do jakého období spadaly. Výběr požadované sestavy ze seznamu (například v průvodci pro Hromadné rozesílání PDF) je teď díky tomu jednoznačný.

SKLADY A MALOOBCHODNÍ PRODEJ

 • Byla vytvořena sestava Nabídka s vyčíslením všech poplatků, které lze u produktu evidovat.
 • V Seznamu kas byl umožněn odskok do číselníků pro Druhy účtování, Skupiny DPH a Skupiny mimo DPH i proklikem přes popis údaje (labelu).

Novinky verze 17.0.1.10515 z 5. února 2021

OBECNÉ

 • V rámci operace pro zálohování firem byla zapracována funkce, která ze zadané cesty vypustí "zakázané" znaky. Vedlejším efektem je možnost provést zálohu i s jediným parametrem %FIRMA%.
 • Při zálohování firem byla umožněna korektní práce i s firmami, které neprošly upgrade a datově jsou stále v "zastaralé" podobě. Do doprovodných informací o záloze se nyní doplňuje odpovídající označení verze.
 • Pro definici vypočítaných polí pomocí editoru bylo pro některé numerické údaje vyřešeno zjišťování jejich datových typů.

ÚČETNICTVÍ A DE

 • V agendě bankovních výpisů byl vylepšen odskok do ZaP, nyní se program lépe nastavuje na záznam odpovídající VS i v případech rozdílných měn.

KANCELÁŘ

 • Pro přímé podání přehledu OSVČ pro ČSSZ byla aktualizována XML obálka na novou verzi.

MZDY
 

UPOZORNĚNÍ

Pokud jste mzdy za prosinec 2020 zpracovali v DUELu verze 16, ale uzávěrku mezd jste prováděli až v DUELu verze 17, doporučujeme po instalaci update 17.0.1 spustit Přepočet průměrného výdělku.

 

 • Do operace pro přepočet průměrného výdělku byla zapracována podpora varianty, kdy mzdy za prosinec 2020 byly zpracovány v DUELu verze 16, ale uzavřeny byly až ve verzi 17.
 • V obvyklých hodnotách pro mzdy byla redesignována sekce (denních) srážek tak, aby více odpovídala formuláři měsíčních mezd.
 • Při ukončení pracovního poměru v Personalistice byla pro automaticky nabízený přepočet dovolené podpořena práce s individuální výměrou dovolené.
 • V kalkulačce dovolených byla zpřesněna podmínka na odpracované 4 týdny.
 • Pro naplnění nepřítomností z eNeschopenek byla zapracována logika rozpoznávání způsoby výplaty, která se uplatní v automatickém vyplnění Přílohy žádosti o dávku.
 • Pro tzv. stravenkový paušál byla zapracována preference přípravy mezd (pokud existuje) před odpracovanými směnami z mezd.
 • Do sestavy opisu mezd ve formuláři byla zapojena všechna nová pole a případně také odpovídající součty.
 • V sestavě souhrnné výplatní pásky docházelo za určitých podmínek k dělení nulou, což bylo ošetřeno.
 • Do sestav mzdových nákladů byl doplněn rozpis příspěvků na stravování, tzv. stravenkového paušálu.
 • Pro případy, kdy pro zdravotní pojištění zaměstnavatel doplácí do minimálního vyměřovacího základu, byly do exportů do PDF a XML pro zdravotní pojišťovny doplněny nové zaměstnavatelské překážky.
 • Do několika sestav, které rozepisují nepřítomnosti z mezd, byl doplněn podrobný rozpad nově podporovaných nepřítomností.
 • Do sestav zákonného pojištění byla doplněna práce s novými typy nepřítomností - pracovní úraz, nemoc z povolání a karanténa.
 • Do sestav Přepočtený počet zaměstnanců a podkladů pro výpočet bylo doplněno zohlednění podpůrčí doby i pro nové typy nepřítomností.
 • Sestavy pracovních smluv bylo umožněno vytisknout i při vypnutém datu tisku.
 • Pro přenos mezd do ZaP a účtování mezd do deníku byl zapracován podrobnější rozpad mzdových hodnot s ohledem na nové typy nepřítomností.
 • Do operace "Naplnění ELDP" byla doplněna práce s novými typy nepřítomností.
 • V agendě Zpravodajská jednotka (statistika mezd) bylo umožněno spouštět operaci Přepočet i nad neuloženým záznamem.
 • Z přepočtu statistiky mezd (konkrétně agendy Zpravodajská jednotka) byly vyjmuty údaje Průměrný počet zaměstnanců a Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, které přepočet nuloval. Tyto údaje jsou vlastností příslušného období a zadávají se ručně.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • V cenících bylo opět umožněno mazání přiřazených odběratelů.
 • V položkách příjemky byl opraven stav, který po převzetí položky z katalogu za určitých okolností nedovoloval editovat nákupní cenu.
 • Ve stahování objednávek z eshopu eBrána byla sjednocena práce s elementem BPRICE, nyní je vždy chápán ve významu "S DPH".

 

Postup pro upgrade

Všichni uživatelé předchozích verzí musí důsledně postupovat podle NÁVODU NA UPGRADE. V něm najdou informace jak zálohovat a připravit stávající data při převod do nové verze a co udělat po instalaci DUEL 2021.

POZOR! Pro používání verze 2021 musíte mít zakoupen Upgrade 2021 a musíte mít Verifikační kódy, jinak budete mít své firmy jen v režimu Demoverze!

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.


zveřejněno 26. února 2021, aktualizováno 5. května 2021, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled