Ježek / Duel / Ke stažení / Aktualizovaný instalační soubor verze DUEL 2021

Soubory ke stažení

Aktualizovaný instalační soubor verze DUEL 2021

Ilustrační obrázek

01.02.2021

Vydali jsme DUEL 2021 s označením 17.0.0.10510, který obsahuje několik změn a oprav oproti předchozí verzi.

Soubor Velikost Popis
exe duelsetup-17-0-0-10510.exe 0,00 MB Aktualizovaný instalační soubor pro rok 2021.

Automatická instalace

Stáhněte soubor duelsetup-17-0-0-10510.exe a spusťte ho. Instalátor prověří váš operační systém a nainstaluje nejnovější verzi ekonomického systému DUEL. Pokud již DUEL 2021 (verzi 17) na svém počítači máte, můžete ho jen "přeinstalovat". Máte-li loňskou (nebo ještě starší) verzi, postupujte důsledně podle NÁVODU NA UPGRADE.

Novinky verze 17.0.0.10510 z 1. února 2021

OBECNÉ

 • Zapojení nových komponent v tabulce (gridu) bylo upraveno tak, aby i stisk klávesy Enter rozeditoval záznam a potom jej bylo možné uložit (nemusíme tedy používat F2). Podobně nyní vyvolá rozeditování záznamu i smazání hodnoty v editoru klávesou Delete nebo BackSpace.
 • Kontrola na omylem zadané EAN kódy do numerických údajů (typicky "pípnutím" čtečkou), byla vypuštěna u údajů typu "celé číslo". Díky tomu již nebude vadit např. u čísel dokladů. U všech cen, množství a dalších editů kontrola ale zůstává zachována.
 • Po upgrade byla práva k nově přidaným sestavám nastavena jako "Přístup nedefinován", nicméně přístup k nim bylo třeba explicitně povolit. Nyní jsou i po upgrade dostupné a práva se chovají standardním způsobem.
 • Při tisku na oboustranných tiskárnách bylo vypojeno automatické zapojení duplexu, které v některých případech přinášelo komplikace při tisku více kopií. Nyní je oboustranný tisk řešen na úrovni jednotlivých sestav.
 • V případě, že na MS SQL Serveru neexistovala databáze pro modul Živé firmy, nefungovaly v programu tiskové sestavy (náhled, ani tisk). Nově neexistence databáze nemá na tisky vliv. 
 • Pro první přihlášení po upgrade byla pro chybně zadané přihlašovací heslo vylepšena formulace hlášení tak, aby bylo zřejmé, že se nepodařilo přihlásit do programu. Hlášení o nedostatku práv pro aktualizaci je případně zobrazeno až následně.
 • V update byl vyřešen problém s obnovou nekomprimovaných záloh DGS, nyní se je program již nepokouší rozzipovávat.

ÚČETNICTVÍ A DE

 • Byl opraven výstup v sestavách nevyrovnaných ZaP k datu, nyní již uhrazené doklady nevystupují ani při několika dílčích úhradách.
 • V účetním a peněžním deníku bylo vyřešeno nastavování kurzoru mimo formulář při sériovém pořizování přes opakované Ctrl + N.
 • Při dodatečném navázání položky bankovního výpisu na záznam v ZaP byla vypojena defaultní hodnota na částce platby. Nyní zůstane hodnota beze změny. Při pořizování je ovšem hodnota "Zbývá platit" ze ZaP samozřejmě nabídnuta.
 • Pro import ZaP z iDokladu bylo zohledněno přidání nového údaje "Platební kalendář".
 • Z naplnění převodních příkazů byla vypojená funkčnost, která se snažila pro dobropisy automaticky konvertovat zjevně nesprávné účty. Nyní se vždy přebírá účet podle ZaP.

KANCELÁŘ

 • V agendě Silniční daň byl opraven výpočet pro vozidla, která jsou vyřazována v roce 2020 a zároveň jim v roce 2020 končí sleva dle § 6.
 • V přímém podání Přehledu OSVČ pro ČSSZ byla aktualizována XML obálka.

MZDY

 • Ve formuláři měsíčních mezd byla operace Přepočet zapojena i pro poslední stránku.
 • V Oznámení o nástupu ve formátech PDF a XML bylo plnění údaje "Státní občanství" v závislosti na typu tiskopisu sjednoceno s chováním na portále. (Údaj se plní podle Personalistika / Evidence / Statistika.)
 • Výpočet předpokládaného čistého příjmu (při zaškrtnutí v parametrech) v sestavě Potvrzení pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti zohledňuje volbu Upravovat základ daně z parametrů zdravotního a sociálního pojištění.
 • V agendách Vyúčtování mezd a ELDP bylo definitivně vyřešeno doporučení používat operaci "Naplnit", které se zobrazovalo při pokusu o ruční přidání nového záznamu.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • Práva nad agendou Ceníky byla rozvolněna tak, aby k nim mohl přistupovat i počítač, který nemá licenci na modul Sklady a má licenci jen na Maloobchod (Kasu).
 • V sestavách faktur bylo u tisku položek pro "Další poplatek" vypuštěno slovo "poplatek". Pro variantu podrobného tisku bylo získáno více prostoru a umožněn výstup delších řetězců.

Postup pro upgrade

Všichni uživatelé předchozích verzí musí důsledně postupovat podle NÁVODU NA UPGRADE. V něm najdou informace jak zálohovat a připravit stávající data při převod do nové verze a co udělat po instalaci DUEL 2021.

POZOR! Pro používání verze 2021 musíte mít zakoupen Upgrade 2021 a musíte mít Verifikační kódy, jinak budete mít své firmy jen v režimu Demoverze!

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.


zveřejněno 1. února 2021, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled