Ježek / Duel / Ke stažení / Aktualizovaný instalační soubor DUEL 17.0.1

Soubory ke stažení

Aktualizovaný instalační soubor DUEL 17.0.1

Ilustrační obrázek

05.02.2021

Vydali jsme DUEL ve verzi 17.0.1.10515, který obsahuje několik dalších novinek, změn a oprav.

Soubor Velikost Popis
exe duelsetup-17-0-1-10515.exe 0,00 MB Aktualizovaný instalační soubor pro rok 2021.

Automatická instalace

Stáhněte soubor duelsetup-17-0-1-10515.exe a spusťte ho. Instalátor prověří váš operační systém a nainstaluje nejnovější verzi ekonomického systému DUEL. Pokud již DUEL 2021 (verzi 17) na svém počítači máte, můžete ho jen "přeinstalovat". Máte-li loňskou (nebo ještě starší) verzi, postupujte důsledně podle NÁVODU NA UPGRADE.

Novinky verze 17.0.1.10515 z 5. února 2021

OBECNÉ

 • V rámci operace pro zálohování firem byla zapracována funkce, která ze zadané cesty vypustí "zakázané" znaky. Vedlejším efektem je možnost provést zálohu i s jediným parametrem %FIRMA%.
 • Při zálohování firem byla umožněna korektní práce i s firmami, které neprošly upgrade a datově jsou stále v "zastaralé" podobě. Do doprovodných informací o záloze se nyní doplňuje odpovídající označení verze.
 • Pro definici vypočítaných polí pomocí editoru bylo pro některé numerické údaje vyřešeno zjišťování jejich datových typů.

ÚČETNICTVÍ A DE

 • V agendě bankovních výpisů byl vylepšen odskok do ZaP, nyní se program lépe nastavuje na záznam odpovídající VS i v případech rozdílných měn.

KANCELÁŘ

 • Pro přímé podání přehledu OSVČ pro ČSSZ byla aktualizována XML obálka na novou verzi.

MZDY
 

UPOZORNĚNÍ

Pokud jste mzdy za prosinec 2020 zpracovali v DUELu verze 16, ale uzávěrku mezd jste prováděli až v DUELu verze 17, doporučujeme po instalaci update 17.0.1 spustit Přepočet průměrného výdělku.

 

 • Do operace pro přepočet průměrného výdělku byla zapracována podpora varianty, kdy mzdy za prosinec 2020 byly zpracovány v DUELu verze 16, ale uzavřeny byly až ve verzi 17.
 • V obvyklých hodnotách pro mzdy byla redesignována sekce (denních) srážek tak, aby více odpovídala formuláři měsíčních mezd.
 • Při ukončení pracovního poměru v Personalistice byla pro automaticky nabízený přepočet dovolené podpořena práce s individuální výměrou dovolené.
 • V kalkulačce dovolených byla zpřesněna podmínka na odpracované 4 týdny.
 • Pro naplnění nepřítomností z eNeschopenek byla zapracována logika rozpoznávání způsoby výplaty, která se uplatní v automatickém vyplnění Přílohy žádosti o dávku.
 • Pro tzv. stravenkový paušál byla zapracována preference přípravy mezd (pokud existuje) před odpracovanými směnami z mezd.
 • Do sestavy opisu mezd ve formuláři byla zapojena všechna nová pole a případně také odpovídající součty.
 • V sestavě souhrnné výplatní pásky docházelo za určitých podmínek k dělení nulou, což bylo ošetřeno.
 • Do sestav mzdových nákladů byl doplněn rozpis příspěvků na stravování, tzv. stravenkového paušálu.
 • Pro případy, kdy pro zdravotní pojištění zaměstnavatel doplácí do minimálního vyměřovacího základu, byly do exportů do PDF a XML pro zdravotní pojišťovny doplněny nové zaměstnavatelské překážky.
 • Do několika sestav, které rozepisují nepřítomnosti z mezd, byl doplněn podrobný rozpad nově podporovaných nepřítomností.
 • Do sestav zákonného pojištění byla doplněna práce s novými typy nepřítomností - pracovní úraz, nemoc z povolání a karanténa.
 • Do sestav Přepočtený počet zaměstnanců a podkladů pro výpočet bylo doplněno zohlednění podpůrčí doby i pro nové typy nepřítomností.
 • Sestavy pracovních smluv bylo umožněno vytisknout i při vypnutém datu tisku.
 • Pro přenos mezd do ZaP a účtování mezd do deníku byl zapracován podrobnější rozpad mzdových hodnot s ohledem na nové typy nepřítomností.
 • Do operace "Naplnění ELDP" byla doplněna práce s novými typy nepřítomností.
 • V agendě Zpravodajská jednotka (statistika mezd) bylo umožněno spouštět operaci Přepočet i nad neuloženým záznamem.
 • Z přepočtu statistiky mezd (konkrétně agendy Zpravodajská jednotka) byly vyjmuty údaje Průměrný počet zaměstnanců a Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, které přepočet nuloval. Tyto údaje jsou vlastností příslušného období a zadávají se ručně.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • V cenících bylo opět umožněno mazání přiřazených odběratelů.
 • V položkách příjemky byl opraven stav, který po převzetí položky z katalogu za určitých okolností nedovoloval editovat nákupní cenu.
 • Ve stahování objednávek z eshopu eBrána byla sjednocena práce s elementem BPRICE, nyní je vždy chápán ve významu "S DPH".

 

Postup pro upgrade

Všichni uživatelé předchozích verzí musí důsledně postupovat podle NÁVODU NA UPGRADE. V něm najdou informace jak zálohovat a připravit stávající data při převod do nové verze a co udělat po instalaci DUEL 2021.

POZOR! Pro používání verze 2021 musíte mít zakoupen Upgrade 2021 a musíte mít Verifikační kódy, jinak budete mít své firmy jen v režimu Demoverze!

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.


zveřejněno 5. února 2021, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled