Úvodní strana » Upgrade DUEL

Pracovní postup pro upgrade programu DUEL 14.1

UPOZORNĚNÍ PRO UPGRADE NA DUEL 14.1

Uživatelé starších verzí (13 a níže), kteří od nás ještě nedostali tzv. verifikační kódy (na základě objednávky placeného upgrade) NESMÍ instalovat novou verzi 14.1 a převést do ní data. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu demoverze!

Pokud jste objednávku odeslali, můžete si v sekci Zákaznická zóna ověřit stav jejího zpracování. Pokud jste upgrade 2018 neobjednali, kontaktujte naše obchodní oddělení na čísle 487 522 449.

Zákaznická řešení a individuální sestavy

Nová verze samozřejmě obsahuje celou řadu změn, které mění vlastnosti agend a datových zdrojů. I přes maximální snahu nebylo možné stoprocentně zajistit zpětnou kompatibilitu všech funkcí, a proto nelze vyloučit, že některé individuální podprogramy nebo upravené sestavy (např. faktury!) nebudou v nové verzi fungovat. Pokud nemůžete program DUEL bez těchto specialit provozovat, upgrade neinstalujte a nejprve konzultujte nasazení nové verze s naší hotline na čísle 487 714 600.

Najděte si chvilku na krátký videonávod...

Názorně vám ukážeme co všechno je potřeba udělat při přechodu na novou verzi programu a jak je to vlastně celé snadné.UPGRADE 14 > 14.1

Uživatelé aktuální verze 14.0 mají upgrade na verzi 14.1 ZDARMA a nebudou žádné kódy potřebovat.

1/11. Úvod k instalaci upgrade systému DUEL verze 14.1

Postupujte důsledně po jednotlivých krocích v navigaci, neboť tyto kroky na sebe navazují a zajistí vám bezproblémový přechod na novou verzi.

Obecný princip

Ekonomický systém DUEL je rozdělen na dvě základní části – datovou, která zahrnuje MS SQL Server a jím spravované databáze a aplikační, která je tvořena uživatelským a komunikačním rozhraním v podobě programu DUEL.

  • Aktualizace datové části se nedotýká vlastního MS SQL Serveru (ten zůstane beze změny), ale databáze stávající verze musí být před použitím přizpůsobeny aktualizovanému programu.
  • Aktualizace aplikační části proběhne velmi jednoduše. Stávající verze programu bude odinstalována a kompletně nahrazena verzí novou (DUEL 14.1).

Před zahájením instalačních prací důrazně doporučujeme provést zálohu všech zpracovávaných firem a následující kroky!


Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter