Ježek / DUEL / Upgrade

Upgrade

Každý rok vydáváme novou verzi. Obsahuje všechny legislativní novinky a navíc spoustu nových funkcí, které vám pomohou v práci.
Meziroční upgrade je placený

Uživatelé starších verzí

Uživatelé starších verzí (16 a níže), kteří nemají tzv. verifikační kódy (na základě zaplacené faktury) NESMÍ instalovat novou verzi 2021 a převést do ní data. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu demoverze!

Zda jste objednávku odeslali si zkontrolujte na Zákaznickém portálu v sekci Objednávky upgrade. Pokud jste upgrade 2021 neobjednali, můžete tak na portále učinit.

Zákaznická řešení a individuální sestavy

Bude mi vše fungovat?

V DUELU samotném ano, ale přes maximální snahu není vždy možné zajistit zpětnou kompatibilitu všech funkcí, proto se může stát, že některé individuální programy, napojení nebo upravené sestavy přestanou fungovat.

Pokud nemůžete DUEL bez těchto specialit provozovat, upgrade na novou verzi neinstalujte a nejprve konzultujte její nasazení s linkou technické podpory.

Jste připraveni na upgrade?

 • Máte verifikační kódy pro novou verzi. Tak už máme vaši platbu za upgrade nebo na něj máte nárok zdarma a kódy jsme vám poslali.
 • Prověřili jste, že po upgrade vám bude všechno kolem DUELU fungovat. Pokud máte nějaké individuality, potvrdili jsme vám jejich funkčnost.
 • Nemáte něco rozpracované, doklady neuzavřené a hlavně – dostanete se ke všem počítačům, kde je DUEL používán. Nejde to udělat jen tak napůl!
 • Zaškrtli jste při objednávce volbu Instalace technikem přímo od Ježka a zaplatili jste fakturu. Po připsání platby vám zavoláme, domluvíme termín a řekneme vám, co všechno si máte připravit.
 • Pokud se chcete na průběh upgrade nejdřív podívat, připravili jsme speciální video s názvem Instalace UPGRADE.

 • Hlavně nezapomeňte všechna svá data důkladně zálohovat. Bezpečnost je na prvním místě a upgrade je vždy velký zásah do dat. A kdyby se něco pokazilo... Prostě zálohujte.

Pracovní postup pro upgrade

Zobrazit
Skrýt

1. Příprava dat ve stávající verzi

MÁTE DOSTATEK MÍSTA NA DISKU?

Bohužel se každoročně setkáváme se situacemi, kdy kvůli nedostatku místa na disku upgrade zhavaruje. Před zahájením všech akcí proto musíte zkontrolovat, zda máte dostatek volného místa. V síti musíte prověřit nejen počítače, kde je DUEL nainstalovaný, ale hlavně stroj, na kterém běží MS SQL Server.

Právo na upgrade

Před zahájením upgrade je nutné ve stávající verzi zkontrolovat, zda uživatel, který se po instalaci upgrade bude do verze DUEL 17.1 přihlašovat jako první, má právo na aktualizaci databáze DuelSystem. Zkontrolujte sloupec Upgrade DB v agendě Uživatelé. Je-li prázdný, musíme pomocí operace Změnit uživateli aktualizaci povolit.

Právo na upgrade

Údržba dat

V každé ze zpracovávaných firem spusťte celkovou údržbu dat – nejsnáze prostřednictvím volby Rychlé spuštění na Domovské stránce, kde zadáte volbu Údržba dat a potvrdíte klávesou Enter. V zobrazené agendě spusťte operaci Celková údržba dat a následně pokračujte dle pokynů průvodce.

Kontrolní sestavy

Před provedením upgrade doporučujeme v každém modulu vytisknout základní přehledové sestavy, které umožní pozdější kontrolu aktualizovaných dat (seznamy vět, rozvahu, výsledovku, pokladní deník, bankovní výpisy, saldokonto …).

Upozornění pro uživatele verzí DUEL 14 a starších

DUEL od verze 15 nepodporuje připojení k MS SQL Serveru 2000 a 2005. Pokud máte data na těchto verzích serverů, NESTAHUJE A NEINSTALUJTE DUEL 2021. Nejprve si zajistěte novější MS SQL Server. Pro více informací kontaktujte hotline na čísle 487 714 600.

Zobrazit
Skrýt

2. Záloha dat ve stávající verzi

Před zahájením instalačních prací bezpodmínečně zálohujte všechny zpracovávané firmy! Máte dostatek místa i po zálohování?

Pro případné komplikace nebo havárie v průběhu procesu upgrade, kdy by bylo nutné se vrátit k předchozí verzi programu, doporučujeme před instalací nové verze provést záložní kopii dat. Tu je potom vhodné zkopírovat na nezávislé médium (flashdisk, síťový disk…). Zálohu dat zpracovávaných firem proveďte volbou DUEL / Zálohování a obnova dat.

Zálohování dat

V agendě spusťte operaci Záloha firem a následně pokračujte dle pokynů průvodce.

Zobrazit
Skrýt

3. Stažení nové verze DUEL

Instalační soubor DUEL 17.2

Klikněte na tlačítko pro zahájení stahování verze DUEL 17.2.0.10590 ze dne 23. srpna 2021

Stáhnout DUEL 17.2

Instalační soubor na DVD

Na DVD se otevře navigace s ikonou INSTALOVAT. Klikněte na ni a na další stránce zvolte odkaz Instalovat.

Zobrazit
Skrýt

4. Instalace nové verze DUEL

Aktualizace WINDOWS

Před spuštěním instalačního programu prověřte, že v operačním systému nejsou žádné stažené aktualizace, které čekají na restartování. Tuto skutečnost by instalátor oznámil a instalace se nespustí.

Spusťte stažený instalační soubor. Pro bezpečnější instalaci je vhodné instalační soubor spouštět Jako správce.

Pro pokračování instalace je v případě placeného upgrade nutné PRAVDIVĚ zaškrtnout obě políčka na úvodní stránce, v případě bezplatného upgrade pouze jedno. Pokračujte stiskem tlačítka OK.

Instalace programu DUEL.

Mám Verifikační kód a mohu políčko zaškrtnout?

Verifikační kód k registraci najdete na své faktuře. Za verifikační kód se považuje také slovo REGISTRACE. To jen znamená, že u vás došlo ke změně rozsahu licence, a proto s námi budete po instalaci provádět registraci celou. Nyní pokračujte s vlastní instalací podle pokynů na této stránce.

Instalační program vám nejprve nabídne odinstalování stávající verze se zachováním stávajícího nastavení. Protože je ověřené a funkční, toto nastavení zachovejte!

Zachování uživatelského nastavení.

Pro instalaci přes existující verzi (kdy již máte funkční MS SQL Server a používali jste předchozí verzi programu DUEL) zvolte v průvodci bod 4. Samotný program DUEL a pokračujte v průvodci tlačítkem Další.

Volba instalace.

Máte-li cestu k sestavám programu DUEL nastavenou jinam, než je výchozí nastavení, instalační program se zeptá, zda si přejete toto nastavení zachovat nebo použít umístění výchozí.

V průběhu instalace máte možnost zvolit, kde má být umístěn zástupce programu (na ploše nebo v zóně rychlého spuštění). A zda má být program instalován pro všechny uživatele operačního systému nebo pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele.

Instalace programu DUEL.

Dokončete průvodce instalací běžným postupem dle pokynů a dotazů, které jsou zobrazovány.

Zobrazit
Skrýt

5. První spuštění nové verze

Přihlášení uživatele

DUEL nabízí stejné nastavení profilu jako u předcházející verze. Použijte své standardní přihlašovací údaje.

První spuštění.

Aktualizace systémové databáze

Po úspěšném přihlášení uživatele program zkontroluje aktuálnost verze systémové databáze. V této databázi jsou uložena data nezávislá na jednotlivých zpracovávaných firmách (uživatelé) nebo data těmto firmám společná (číselník obcí, seznam svátků apod.). Protože je databáze stále v původní podobě, zahájí program po souhlasu obsluhy její aktualizaci. O úspěšném dokončení nás program informuje.

První spuštění.

První spuštění.

Zobrazit
Skrýt

6. Registrace a verifikace

Změna rozsahu licence

Uživatelé, kteří v rámci upgrade měnili rozsah licence, mají na faktuře a v potvrzovacím e-mailu místo verifikačního kódu napsáno slovo REGISTRACE. Aby bylo možné zakoupené změny aktivovat, verifikační kód nestačí a je třeba nás kontaktovat pro získání kompletní sady registračních klíčů. Postupujte podle bodu C).

A) Aktivace DUEL 17.2 na počítač kde byla nainstalovaná a zaregistrovaná předchozí verze programu

V otevřeném formuláři vyplňte Verifikační kód a potvrďte tlačítkem OK.

Verifikace nové verze.

B) Aktivace nové verze na počítač kde již byla nainstalována a zaregistrovaná stejná verze programu DUEL

Není potřeba nic registrovat ani verifikovat, program můžete začít rovnou používat.

C) Registrace nové verze na počítač kde doposud nebyla nainstalována zaregistrovaná verze programu DUEL nebo při ZMĚNĚ LICENCE

V programu DUEL, v menu Nápověda / Změna licence zvolte možnost (1) Zaslat žádost o on-line registraci a tuto volbu potvrďte tlačítkem OK. V následně zobrazeném formuláři vyplňte požadované údaje, které po stisku tlačítka OK odešlete na e-mailovou adresu firmy Ježek software ke zpracování.

Registrace nové verze.

Po zpracování informací jsou vytvořeny registrační kódy, které jsou vystaveny na internet. Následně obdržíte e-mail obsahující informaci o vygenerování registračních kódů a způsobu jejich zadání do programu DUEL.

Po obdržení potvrzovacího e-mailu v následujícím znění máte možnost provést registraci jedním ze způsobů vyjmenovaných v této zprávě. Možnosti registrace jsou následující:

 1. Načtením registračních kódů z webu Ježek software.
 2. Manuálním zadáním registračních kódů v registračním formuláři.
 3. Uložení a načtení registračních kódů do schránky

UPOZORNĚNÍ

Nikdy mezi sebou jednotlivé způsoby registrace nekombinujte, abyste se vyhnuli případným komplikacím.

Zobrazit
Skrýt

7. Aktualizace databází

Otevření firmy v nové verzi

Po provedení aktualizace systémové databáze, nepůjde žádnou ze zpracovávaných firem otevřít, dokud neproběhne aktualizace příslušné databáze. Máte-li nastaveno automatické spouštění nějaké firmy nebo pokusíte-li se nějakou firmu otevřít, operace neproběhne a objeví se hlášení, které upgrade nabídne. Toto hlášení potvrďte, upgrade této firmy již proběhne standardním způsobem.

První spuštění.

První spuštění.

Hromadná aktualizace zpracovávaných firem

Budete-li chtít provést aktualizaci více firem najednou (bez jejich postupného spouštění), po přihlášení do systému DUEL volbou DUEL / Zpracovávané firmy otevřte stejnojmennou agendu a spusťte operaci Aktualizace. Pokračujte dle pokynů průvodce.

Upgrade databází zpracovávanách firem.

V průběhu této operace můžete pomocí „zaškrtávátka“ vybrat firmy, které budou aktualizovány. Upgradovat lze všechny firmy najednou jen, jsou-li ze stejné verze programu.

Zobrazit
Skrýt

8. Kontrola dat a kroky po převodu

Po instalaci nové verze doporučujeme zaměřit se na následující body, které vyžadují vaši pozornost. Samozřejmě to nejsou všechny novinky, vypsány jsou pouze body, které mají vztah k datům, pro jejichž funkce je potřeba nové nastavení nebo které výrazným způsobem mění stávající práci. Do upgrade programu DUEL bylo zapracováno více než 100 novinek, úprav a změn, doporučujeme se seznámit s jejich podrobným seznamem.

 • Po upgrade bychom měli v každé firmě spustit celkovou údržbu dat (DUEL / Údržba dat). Pokud používáme sklady, tak ještě údržbu skladů (Seznam skladů / Operace Údržba). Tuto akci lze spustit pro vybrané (F8) nebo všechny sklady najednou. Teprve poté budeme mít data kompletně připravena pro práci v nové verzi a můžeme přistoupit k jejich kontrole.
 • V souvislosti s novými funkcemi je vhodné nastavit některé nové parametry nebo upravit stávající data pro nové pracovní postupy.
 • Věnujte pozornost parametrům modulu Mzdy, které procházejí překotným legislativním vývojem.
Zobrazit
Skrýt

9. Záloha dat v nové verzi

Po skončení převáděcích prací doporučujeme znovu provést zálohu dat, postup je stejný jako v předchozí verzi - nejsnáze volbou volbou DUEL / Zálohování a obnova dat.

Zálohování dat

V agendě spusťte operaci Záloha firem a následně pokračujte dle pokynů průvodce.

Zobrazit
Skrýt

10. Změny a novinky v nové verzi

ONE-STOP-SHOP (OSS)

Největší novinkou „letní“ verze programu DUEL je bezesporu kompletní podpora vystavení a účtování dokladů v režimu One-Stop-Shop. Program umožňuje evidovat jak uskutečněná plnění týkající se „Prodeje zboží na dálku“ (dříve zasílání zboží), tak přijatá plnění z „Dovozního režimu“.

Pro sledování potřebných údajů je klíčová záložka OSS, která byla zapracována do všech patřičných účetních agend (Účetní deník v režimu PÚ, Peněžní deník v režimu DE, Závazky a pohledávky, Pokladna a Pomocná evidence DPH). Zde se evidují datum DPH a datum UZP (volitelně), státy spotřeby, měny, typy dodání (zboží/služby) a hlavně sazby a částky základů a daní. Ze záložek OSS budou nejen čerpány podklady pro přiznání OSS, ale v Účetním deníku slouží také pro automatické generování souvztažnosti pro účtování daně odváděné prostřednictvím OSS a v Peněžním deníku pro korekce předpočtů na sloupce a správné ovlivnění pohybů s vlivem na zisk (základu daně DzP).

Samozřejmě bylo nutné upravit přenosy mezi agendami tak, aby jednou zadané informace na záložku OSS byly automaticky přeneseny i do cílové agendy. V režimu PÚ je to například v ZaP operace „Zaúčtovat předpis“, v režimu DE je vhodným příkladem operace „Platba“ (přičemž při částečné úhradě se hodnoty na záložce OSS krátí odpovídajícím poměrem). Úpravy ale proběhly i v dalších operacích, např. „Kopie“ nebo „Periodické opakování“.

Aby program dokázal rozlišit, které doklady se OSS týkají, bylo nastavení Skupin DPH v údaji NSK5 rozšířeno o variantu „One Stop Shop“. Ve vybraných situacích záleží také na nastavení NSK3, kde je rozlišováno mezi zbožím a službami. Pro ilustraci byly do Skupin DPH také připraveny dva nové řádky „UOSS - Uskutečněné, prodej zboží na dálku“ a „POSS - Přijaté, dovozní režim“, oba (prozatím) svázané s řádkem 024 daňového přiznání.

Další důležité rozšíření proběhlo v agendě Státy. Zde byla zapracována nová záložka „Sazby DPH“, kde se pro jednotlivé členské státy EU evidují všechny příslušné sazby DPH s označením, zda se jedná o standardní nebo některou z redukovaných sazeb. Zde se také nastavuje, na jaký účet (PÚ) nebo sloupec (DE) má být vypočtená daň evidována. Pro potřeby přiznání byl do číselníku států založen nový „umělý“ záznam IX – Severní Irsko.

Pro podvojné účetnictví byl do Účtového rozvrhu přidán nový účet „344 - Daň z přidané hodnoty - jiné členské státy EU“, který byl také u všech sazeb pro všechny státy nastaven. Tento účet byl přiřazen sazbám DPH v seznamu států a je ve výchozím stavu používán v rozúčtování v Účetním deníku. Zároveň byly algoritmy všech variant výkazů rozvahy o tento účet doplněny (standardně ř. 64 a 137).

S předstihem byl číselník cizích měn rozšířen o evidenci kurzů Evropské centrální banky a o možnost jeho stažení pomocí připravené operace. Doopravdy potřeba bude až při sestavování přiznání k OSS

Relativně samostatným problémem, který se ale většinou netýká účetních kanceláří, je vystavení faktur v režimu OSS. Pro ty, kdo to řešit potřebují, byly obě Fakturace (v modulech Kancelář i Sklady) upraveny tak, aby to možné bylo. Pokud bude v hlavičce dokladu nastavena Skupina DPH týkající se OSS, upraví se rozložení sloupců položek tak, aby podle státu odběratele bylo umožněno zadat sazbu DPH a typ dodání. Program potom spočítá DPH dle příslušné sazby.

Ve skladu lze nabízení sazeb při fakturaci do EU automatizovat prostřednictvím nové záložky v Katalogu položek, kde přibyla záložka č. 6 „Alt. sazby DPH“. Pokud zde bude vyplněný stát a pro něj sazba DPH, ve které se položka prodává, bude tato sazba také doplněna při fakturaci. Pokud zde odpovídající informace uvedena nebude, bude při fakturaci nabídnuta nejvyšší standardní sazba daného státu. Podobně lze podchytit i výchozí hodnotu pro Typ dodání, ta se při fakturaci opírá o nové nastavení v číselníku Druhy položek.

Nutností a zároveň samozřejmostí byla příprava speciálních OSS faktur (včetně anglické a německé mutace) a také daňových dokladů pro osvobozené plnění z pohledu našeho zákona o DPH. Nejen ve fakturacích, ale i v dalších agendách, které mají vztah k OSS, bylo ve Správci sestav ve skupině „One Stop Shop“ připraveno ještě několik dalších výstupů, které slouží např. k rekapitulaci plnění a vyčíslení součtů podle jednotlivých měn, států a sazeb, nebo ke kontrole obratu (limitu pro registraci) za zadané období.

Pro uživatele, kteří potřebovali vystavovat OSS faktury v tzv. „přechodném období“, tedy v mezidobí od 1. 7. (od kdy platí Nařízení EU) do vydání nové verze, byla do obou fakturací připravena operace „Změna plnění (OSS)“. Pokud postupovali podle návodu (správně vyplnili adresu se státem odběratele, fakturovali v cenách s daní a tuzemskou sazbu DPH v položkách nastavovali jako „nulovou“), mohou po instalaci aktualizace snadno hromadně změnit Skupinu DPH na „UOSS“ a v položkách dosadit sazbu DPH daného státu EU. Ve Skladu ovšem před spuštěním operace doporučujeme nejprve dle potřeby v Katalogu položek doplnit příslušné „Alt. sazby DPH“.

Podobná konverze byla pro potřeby OSS připravena i pro přenos přijatých objednávek do Fakturace, stačí zvolit správnou cílovou Skupinu DPH, nejčastěji UOSS. Tuto funkci využijí např. provozovatelé e-shopů, kteří objednávky importují buď prostřednictvím modulu mezi e-shopové objednávky nebo rovnou mezi standardní skladové přijaté objednávky.

Přirozeně byly také upraveny procedury pro přenos faktur v režimu OSS do účetnictví – jak pro režim PÚ, tak pro režim DE. Zde je zohledněna jak měna (a její konverze na Kč), tak samozřejmě druhy účtování, a nově také hodnoty ze záložky OSS.

Přes veškerý optimizmus ale DUEL 17.2 ještě nepodporuje vlastní sestavení daňového přiznání OSS, v době vydání verze nebyla známa celá řada technických podrobností a nebylo zprovozněno testovací prostředí. Další neznámou je také termín schválení nezbytné novely zákona o DPH, protože teprve tato novela rozšíří okruh činností, které bude možné zdaňovat prostřednictvím jednoho správního místa. V neposlední řadě se také očekává nový vzor DAP DPH, minimálně v podobě textů a zatřídění „nových“ plnění do příslušných řádků.

Pokud nedojde k zásadnímu zpoždění legislativního procesu, první přiznání OSS za 3. čtvrtletí se bude podávat do 31. října 2021. Do té doby bude nutné připravit ještě minimálně jednu aktualizaci programu.

Bližší informace jsme přinesli také v aktualitě ze dne 1.7.2021 a v návodu, jak postupovat v tzv. „přechodném“ období.

OBECNÉ

 • Novou zajímavou možností, jak vylepšit orientaci v datech, je barvení řádků v agendách podle uživatelsky definovaných vlastností. Na záložce "Zobrazení" nyní můžeme v každé agendě prostřednictvím editoru "Barvení řádků" připravit de facto libovolný filtr a výsledku přiřadit požadovanou barvu. Snadno tak můžeme odlišit např. závazky od pohledávek, tuzemské firmy od zahraničních, daňové doklady od nedaňových apod. Obsluha je velmi podobná obsluze editoru standardních filtrů, počet podmínek (a tedy barev) v jedné agendě není nijak omezen.
 • Pro vyhodnocování podmínek, zda se při startu programu mají zobrazovat oznámení, bylo vylepšeno zjišťování verze SQL serveru.
 • S přechodem na novou verzi vizuálních komponent bylo vylepšeno centrování potvrzovacích dialogů tak, aby se zobrazovaly uprostřed okna programu a ne uprostřed obrazovky.
 • V uživatelích, v editoru pro zadání podpisu, bylo zapojeno omezení na 8 znaků. Tím se předejde nežádoucím duplicitám při zadávání.
 • S ohledem na nové funkce bylo upraveno pořadí položek v kontextovém menu na pravém tlačítku myši nad tabulkami.
 • Pro komunikaci s EET byl aktualizován šifrovací protokol TLS tak, aby podpora zastaralých protokolů ze strany severů finanční správy nepůsobila žádné problémy.
 • V souvislosti se změnou komunikační komponenty s SQL databází bylo aktualizováno také propojení na Databanku českých firem.

KANCELÁŘ

 • Při exportu přiznání k silniční dani byl vylepšen formát uvádění měsíců v období, nyní lépe vystihuje změnu sazeb a nebo slevy v průběhu roku.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Podobně, jako se při editaci záznamu v účetním deníku program automaticky přepíná na záložku OSS, bylo zapracováno i automatické přepínání na záložku RPDP.
 • Pro lepší orientaci byl do 17 sestav saldokonta doplněn variabilní symbol.
 • Do několika sestav nevyrovnaných ZaP po obdobích byla zapracována podpora výběru záznamů a filtrů.
 • Operace pro periodické opakování ZaP má nyní vylepšenou inicializaci potřebných parametrů, automaticky jsou nastavené na měsíční opakování od následujícího měsíce (podle data vystavení).
 • V peněžním deníku byla sestava "Typ sloupce" upravena tak, aby ji bylo možné spouštět za vybrané a filtrované záznamy.

MZDY

 • V souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU a aktualizovanými tiskopisy pro cizince bylo v Personalistice rozšířeno zatřídění o možnost "Občan UK".
 • V Nepřítomnostech byl pro vybrané nepřítomnosti opraven pohyb kurzoru po formuláři.
 • Při automatickém stahování eNeschopenek (z portálu APEP nebo prostřednictvím XML souboru z datových schránek) program přiřadí pouze ty zaměstnance, kteří jsou v personalistice zadaní jako aktivní.
 • Při přenosu docházky do měsíčních mezd se pohotovosti již nadále nepovažují za odpracovanou dobu.
 • V rámci výpočtu stravenkového paušálu je celková částka nyní zaokrouhlována na celé koruny dolů (dříve byla matematicky).
 • Ve mzdách byla upravena kontrola W845 tak, aby v případě kompletně proplaceného zbytku dovolené nehlásila žádné upozornění.
 • V agendě Měsíční mzdy byl pro potřeby opravných přehledů umožněn export XML jak ve formátu platném od 1.3.2021, tak ve starším od 1.1.2016.
 • Do sestav měsíčních mezd byla zapracována kontrolní sestava s rozpisem poskytnutých příspěvků při karanténě a izolaci.
 • Při přenosu mezd do ZaP byly příspěvky na stravování a příspěvky do karantény zahrnuty do zápočtu čistých mezd a vyplacených záloh.
 • Do sestav mzdových listů přibyl parametr, pomocí kterého lze upřesnit, za jaký rok se má přiložit roční vyúčtování daně. Uživatelé si tak mohou vybrat, zda ke mzdovým listům za rok 2020 přiloží RVD za rok 2020 (jako výsledek celého roku) nebo 2019 (jako důkaz částky přeplatku/nedoplatku v ML).
 • V ELDP byl pro ukončené poměry vylepšen výpočet vyloučených dob.
 • Do nové verze byl aktualizován výkaz statistiky mezd tak, aby obsahově odpovídal posledním požadavkům a zahrnoval i příspěvek při karanténě.

SKLADY, MALOOBCHOD A E-SHOPY

 • Na kase bylo umožněno oblíbené položky svázat se zvolenou alternativní jednotkou. Lze tak stiskem jednoho tlačítka prodávat např. "malý" nápoj 0,3 l, a stiskem druhého tlačítka stejný nápoj, ovšem "velký" v objemu 0,5 l.
 • Agenda Kasa v modulu Maloobchodní prodej nově podporuje terminály poskytované společností Global Payments s.r.o.. DUEL komunikuje s těmito terminály automaticky bez nutnosti dvojího zadávání částky do programu i do terminálu.
 • Mezi podporované e-shopy byl zařazen nový UPgates od fimy LEMONY CONNECT.