Ježek / DUEL / Upgrade

Upgrade 2024

Každý rok vydáváme novou verzi. Obsahuje všechny legislativní novinky a navíc spoustu nových funkcí, které vám pomohou v práci.
Meziroční upgrade je placený

Uživatelé starších verzí

Uživatelé starších verzí (19 a níže), kteří nemají tzv. verifikační kódy (na základě zaplacené faktury) NESMÍ instalovat novou verzi 2024 a převést do ní data. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu demoverze!

Zda jste objednávku odeslali si zkontrolujte na Zákaznickém portálu v sekci Objednávky upgrade. Pokud jste upgrade 2024 neobjednali, můžete tak na portále učinit.

Zákaznická řešení a individuální sestavy

Bude mi vše fungovat?

V DUELU samotném ano, ale přes maximální snahu není vždy možné zajistit zpětnou kompatibilitu všech funkcí, proto se může stát, že některé individuální programy, napojení nebo upravené sestavy přestanou fungovat.

Pokud nemůžete DUEL bez těchto specialit provozovat, upgrade na novou verzi neinstalujte a nejprve konzultujte její nasazení s linkou technické podpory.

Jste připraveni na upgrade?

 • Máte u sebe verifikační kódy pro novou verzi! Tak to už máme vaši platbu za upgrade nebo na něj máte nárok zdarma a kódy jsme vám poslali.
 • Prověřili jste, že po upgrade vám bude všechno kolem DUELU fungovat! Pokud máte nějaké individuality, potvrdili jsme vám jejich funkčnost.
 • Nemáte něco rozpracované, doklady neuzavřené a hlavně – dostanete se ke všem počítačům, kde je DUEL používán. Nejde to udělat jen tak napůl!
 • Zaškrtli jste při objednávce volbu Instalace technikem přímo od Ježka a zaplatili jste fakturu. Po připsání platby vám zavoláme, domluvíme termín a řekneme vám, co všechno si máte připravit.
 • Pokud se chcete na průběh upgrade nejdřív podívat, připravili jsme speciální video s názvem Instalace UPGRADE.

 • Hlavně nezapomeňte všechna svá data důkladně zálohovat. Bezpečnost je na prvním místě a upgrade je vždy velký zásah do dat. A kdyby se něco pokazilo... Prostě zálohujte.

Pracovní postup pro upgrade

Zobrazit
Skrýt

1. Příprava dat ve stávající verzi

MÁTE DOSTATEK MÍSTA NA DISKU?

Bohužel se každoročně setkáváme se situacemi, kdy kvůli nedostatku místa na disku upgrade zhavaruje. Před zahájením všech akcí proto musíte zkontrolovat, zda máte dostatek volného místa. V síti musíte prověřit nejen počítače, kde je DUEL nainstalovaný, ale hlavně stroj, na kterém běží MS SQL Server.

A kolik je dostatek místa? To je velmi individuální. Nelze srovnávat databáze se skladovým hospodářstvím, s tisícovkami odběratelů v adresáři, s evidencí obrázků a naskenovaných dokumentů ukládaných do databáze na jedné straně, s databází firmy v daňové evidenci, kde jsou desítky faktur a platebních dokladů, na straně druhé.

Někomu může stačit 1 GB volného místa, jiný bude potřebovat desítky GB. Poraďte se se svým IT oddělením nebo zavolejte na náš hotline.

Právo na upgrade

Před zahájením upgrade je nutné ve stávající verzi zkontrolovat, zda uživatel, který se po instalaci upgrade bude do verze DUEL 20 přihlašovat jako první, má právo na aktualizaci databáze DuelSystem. Zkontrolujte sloupec Upgrade DB v agendě Uživatelé. Je-li prázdný, musíme pomocí operace Změnit uživateli aktualizaci povolit.

Právo na upgrade

Údržba dat

V každé ze zpracovávaných firem spusťte celkovou údržbu dat – nejsnáze prostřednictvím volby Rychlé spuštění na Domovské stránce, kde zadáte volbu Údržba dat a potvrdíte klávesou Enter. V zobrazené agendě spusťte operaci Celková údržba dat a následně pokračujte dle pokynů průvodce.

Kontrolní sestavy

Před provedením upgrade doporučujeme v každém modulu vytisknout základní přehledové sestavy, které umožní pozdější kontrolu aktualizovaných dat (seznamy vět, rozvahu, výsledovku, pokladní deník, bankovní výpisy, saldokonto …).

Upozornění pro uživatele verzí DUEL 14 a starších

DUEL od verze 15 nepodporuje připojení k MS SQL Serveru 2000 a 2005. Pokud máte data na těchto verzích serverů, NESTAHUJE A NEINSTALUJTE DUEL 2024. Nejprve si zajistěte novější MS SQL Server. Pro více informací kontaktujte hotline na čísle 487 714 600.

Zobrazit
Skrýt

2. Záloha dat ve stávající verzi

Před zahájením instalačních prací bezpodmínečně zálohujte všechny zpracovávané firmy! Máte dostatek místa i po zálohování?

Pro případné komplikace nebo havárie v průběhu procesu upgrade, kdy by bylo nutné se vrátit k předchozí verzi programu, doporučujeme před instalací nové verze provést záložní kopii dat. Tu je potom vhodné zkopírovat na nezávislé médium (flashdisk, síťový disk…). Zálohu dat zpracovávaných firem proveďte volbou DUEL / Zálohování a obnova dat.

Zálohování dat

V agendě spusťte operaci Záloha firem a následně pokračujte dle pokynů průvodce.

Zobrazit
Skrýt

3. Stažení nové verze DUEL

Instalační soubor DUEL 20.0.2

Klikněte na tlačítko pro zahájení stahování verze DUEL 20.0.2.11221 ze dne 21. února 2024.

Stáhnout DUEL 20.0.2.11221

Instalační soubor na DVD

Na DVD se otevře navigace s ikonou INSTALOVAT. Klikněte na ni a na další stránce zvolte odkaz Instalovat.

Zobrazit
Skrýt

4. Instalace nové verze DUEL

Aktualizace WINDOWS

Před spuštěním instalačního programu prověřte, že v operačním systému nejsou žádné stažené aktualizace, které čekají na restartování. Tuto skutečnost by instalátor oznámil a instalace se nespustí.

Spusťte stažený instalační soubor. Pro bezpečnější instalaci je vhodné instalační soubor spouštět Jako správce.

Pro pokračování instalace je v případě placeného upgrade nutné PRAVDIVĚ zaškrtnout obě políčka na úvodní stránce, v případě bezplatného upgrade pouze jedno. Pokračujte stiskem tlačítka OK.

Instalace programu DUEL.

Mám Verifikační kód a mohu políčko zaškrtnout?

Verifikační kód k registraci najdete na své faktuře. Za verifikační kód se považuje také informace o nutnosti nové registrace. To jen znamená, že u vás došlo ke změně rozsahu licence, a proto s námi budete po instalaci provádět registraci celou. Nyní pokračujte s vlastní instalací podle pokynů na této stránce.

Instalační program vám nejprve nabídne odinstalování stávající verze se zachováním stávajícího nastavení. Protože je ověřené a funkční, toto nastavení zachovejte!

Zachování uživatelského nastavení.

Pro instalaci přes existující verzi (kdy již máte funkční MS SQL Server a používali jste předchozí verzi programu DUEL) zvolte v průvodci bod 4. Samotný program DUEL a pokračujte v průvodci tlačítkem Další.

Volba instalace.

Máte-li cestu k sestavám programu DUEL nastavenou jinam, než je výchozí nastavení, instalační program se zeptá, zda si přejete toto nastavení zachovat nebo použít umístění výchozí.

V průběhu instalace máte možnost zvolit, kde má být umístěn zástupce programu (na ploše nebo v zóně rychlého spuštění). A zda má být program instalován pro všechny uživatele operačního systému nebo pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele.

Instalace programu DUEL.

Dokončete průvodce instalací běžným postupem dle pokynů a dotazů, které jsou zobrazovány.

Zobrazit
Skrýt

5. První spuštění nové verze

Přihlášení uživatele

DUEL nabízí stejné nastavení profilu jako u předcházející verze. Použijte své standardní přihlašovací údaje.

První spuštění.

Aktualizace systémové databáze

Po úspěšném přihlášení uživatele program zkontroluje aktuálnost verze systémové databáze. V této databázi jsou uložena data nezávislá na jednotlivých zpracovávaných firmách (uživatelé) nebo data těmto firmám společná (číselník obcí, seznam svátků apod.). Protože je databáze stále v původní podobě, zahájí program po souhlasu obsluhy její aktualizaci. O úspěšném dokončení nás program informuje.

První spuštění.

První spuštění.

Zobrazit
Skrýt

6. Registrace a verifikace

Změna rozsahu licence

Uživatelé, kteří v rámci upgrade měnili rozsah licence, mají na faktuře a v potvrzovacím e-mailu místo verifikačního kódu napsánu informaci o nutnosti celé nové registrace. Aby bylo možné zakoupené změny aktivovat, verifikační kód nestačí a je třeba nás kontaktovat pro získání kompletní sady registračních klíčů. Po instalaci a spuštění nové verze postupujte podle bodu C).

A) Aktivace DUEL 20 na počítač kde byla nainstalovaná a zaregistrovaná předchozí verze programu

V otevřeném formuláři vyplňte Verifikační kód a potvrďte tlačítkem OK.

Verifikace nové verze.

B) Aktivace nové verze na počítač kde již byla nainstalována a zaregistrovaná stejná verze programu DUEL

Není potřeba nic registrovat ani verifikovat, program můžete začít rovnou používat.

C) Registrace nové verze při ZMĚNĚ LICENCE nebo na počítač, kde dosud nebyl programu DUEL nainstalován.

V nově nainstalovaném programu DUEL 20, v menu Nápověda / Změna licence zvolte možnost (1) Zaslat žádost o on-line registraci a tuto volbu potvrďte tlačítkem OK. V následně zobrazeném formuláři vyplňte požadované údaje, které po stisku tlačítka OK odešlete na e-mailovou adresu firmy Ježek software ke zpracování.

Registrace nové verze.

Po zpracování informací jsou vytvořeny registrační kódy, které jsou vystaveny na internet. Následně obdržíte e-mail obsahující informaci o vygenerování registračních kódů a způsobu jejich zadání do programu DUEL.

Po obdržení potvrzovacího e-mailu v následujícím znění máte možnost provést registraci jedním ze způsobů vyjmenovaných v této zprávě. Možnosti registrace jsou následující:

 1. Načtením registračních kódů z webu Ježek software.
 2. Manuálním zadáním registračních kódů v registračním formuláři.
 3. Uložení a načtení registračních kódů do schránky

UPOZORNĚNÍ

Nikdy mezi sebou jednotlivé způsoby registrace nekombinujte, abyste se vyhnuli případným komplikacím.

Zobrazit
Skrýt

7. Aktualizace databází

Otevření firmy v nové verzi

Po provedení aktualizace systémové databáze, nepůjde žádnou ze zpracovávaných firem otevřít, dokud neproběhne aktualizace příslušné databáze. Máte-li nastaveno automatické spouštění nějaké firmy nebo pokusíte-li se nějakou firmu otevřít, operace neproběhne a objeví se hlášení, které upgrade nabídne. Toto hlášení potvrďte, upgrade této firmy již proběhne standardním způsobem.

První spuštění.

První spuštění.

Hromadná aktualizace zpracovávaných firem

Budete-li chtít provést aktualizaci více firem najednou (bez jejich postupného spouštění), po přihlášení do systému DUEL volbou DUEL / Zpracovávané firmy otevřte stejnojmennou agendu a spusťte operaci Aktualizace. Pokračujte dle pokynů průvodce.

Upgrade databází zpracovávanách firem.

V průběhu této operace můžete pomocí „zaškrtávátka“ vybrat firmy, které budou aktualizovány. Upgradovat lze všechny firmy najednou jen, jsou-li ze stejné verze programu.

Zobrazit
Skrýt

8. Kontrola dat a kroky po převodu do verze 20 z verzí předchozích

Pro prezentaci nejdůležitějších novinek připravujeme webinář, kde budou předvedeny a okomentovány.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem ke změnám v datech i změnám ve způsobech výpočtů důrazně nedoporučujeme v nové verzi DUEL 20 používat individuální varianty faktur, které byly připraveny pro předchozí verze programu. Funkčnost je nutné důkladně otestovat, s prověřením a případnými úpravami vám rádi pomůžeme na našem zákaznickém oddělení.

V nové verzi došlo k některým významným změnám (např. význam alternativního data DPH), které se mohou promítnout do metodiky Vaší práce, proto doporučujeme se seznámit s násedujícími změnami a v případě nejasností nás kontaktovat.

Pokud se vás týká OSS, po převodu věnujte pozornost zejména zatřídění katalogových položek do sazeb jednotlivých členských států. Toto má samozřejmě přímý dopad na vystavené doklady a následně také na sestavení DAP OSS.

Jestliže zpracováváte Intrastat, zkontrolujte zatřídění katalogových položek do číselníku kombinované nomenklatury.

Zobrazit
Skrýt

9. Záloha dat v nové verzi

Po skončení převáděcích prací doporučujeme znovu provést zálohu dat, postup je stejný jako v předchozí verzi - nejsnáze volbou volbou DUEL / Zálohování a obnova dat.

Zálohování dat

V agendě spusťte operaci Záloha firem a následně pokračujte dle pokynů průvodce.

Zobrazit
Skrýt

10. Změny a novinky v nové verzi

Verze 20.0.2.11221

Přinášíme seznam úprav a novinek ve verzi s označením 11221 ze dne 21. února 2024.

OBECNÉ

 • Instalátor byl upraven pro detekci případných čekajících aktualizací systému Windows ještě před odebráním stávající verze. Nedojde tedy ke stavu, kdy bude stávající program odstraněn a pak pro čekající aktualizace neproběhne instalace nové verze.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Vzhledem k úpravám na Portále EPO se informace o datové schránce nově neplní při generování Kontrolního hlášení.
 • V sestavách Stavu závazků a pohledávek bylo sjednoceno zobrazování údaje Splatnost.
 • Sestavy Stručného peněžního deníku byly doplněny o pole Doklad 2 pro snadné dohledání co bylo placeno, případně započteno.

MZDY

 • V tiskových sestavách dohod bylo upraveno zobrazování desetinných čísel u hodinového tarifu.
 • V tiskových sestavách odvodů pro ČSSZ a příspěvků na životní pojištění byla ke stávajícím údajům doplněna součtová pole Celkem.
 • V RVD bylo upraveno varování na překročení limitu pro dary (max 30 %).

Verze 20.0.2.11220

Přinášíme seznam úprav a novinek ve verzi s označením 11220 ze dne 19. února 2024.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Bylo opraveno generování Kontrolního hlašení s ohledem na vykazování případných dobropisů.

SKLADY

 • Číselník Kombinované nomenklatury byl upraven. Sedmimístné kódy byly zleva doplněny nulami a při exportu jsou tyto nuly zachovány.

Verze 20.0.1.11210

Přinášíme seznam úprav a novinek ve verzi s označením 11210 ze dne 15. února 2024.

OBECNÉ

 • Do seznamu zpracovávaných firem byla zapracována nová operace, která umožní spustit údržbu dat nad více firmami. Tuto funkčnost ocení zejména uživatelé, kteří zpracovávají agendu více subjektům, využití nalezne také po převodu více firem z programů STEREO nebo ÚČTO.
 • Do evidencí Středisek, Výkonů a Zakázek byla přidána možnost zaevidovat Plánované akce. Stejně jako v dalších agendách, i odsud mohou být akce provázány do agendy Kalendář událostí a následně jsou také zobrazovány na domovská obrazovce v pravém panelu.
 • Klávesová zkratka Ctrl + S, která vyvolá dialogové okno pro statistiku záznamů, nyní rozpozná, zda byla stisknuta v režimu pohledu na základní seznam nebo z položek, a podle toho nabízí odpovídající výstupy.
 • V rámci aktualizace byly odstraněny konflikty mezi uživatelskými (vypočítanými) údaji a zápatím, ke kterým v některých případech docházelo.
 • Konfigurace spojení s SQL serverem, která se používá při výpočtech součtového řádku, byla přepracována tak, aby nebránila korektnímu vytvoření dávky při přenosech dat.
 • Operace pro import přenášených dávek byla rozšířena o detekci, zda jsou přijímaná data binárně v pořádku.
 • Pro sety sestav byla zapracována možnost pojmenovat výstupní soubor pro export do PDF. Zároveň je toto pojmenování používáno při zasílání e-mailem jako předmět zprávy. Nastavení se provádí v definičním souboru DRS, podporovány jsou zástupné symboly podobně, jako pro pojmenovávání exportovaných sestav.
 • Do agendy Uživatelé byla v rámci operace "Výklopné seznamy" zapojena detekce, zda nějaké výklopné seznamy existují.
 • Do update byl vrácen původní způsob vykreslování dělících čar v tabulkách, za určitých okolností rozlišení a měřítka ve Windows svislé čáry mizely.
 • Pro dotykovou (virtuální) klávesnici byly provedeny optimalizační úpravy v souvislosti s novými vizuálními komponentami. Nyní již nedochází ke zbytečnému překreslování.
 • V nové verzi byly pro dialogová okna vypojeny systémové zvuky, nyní program zbytečně "necinká".

KANCELÁŘ

 • V obou fakturacích byla pro neplátce rozvolněna kontrola E086, která neumožňovala zadat odečet nedaňové zálohy.
 • Do sestav objednávek v modulu Kancelář, byl doplněn výstup měny, ve které je objednávka vystavena.
 • Do otevírání stránek na záložce Internet v Adresáři firem a Adresáři osob byla zapojena detekce, zda tyto stránky mohou fungovat interně v prohlížeči DUELu. Pokud ne, budou otevřeny v samostatném okně externího prohlížeče.
 • Pro DPPO v podobě XML byla vyřešena kombinace zveřejňování závěrky a žádosti o přeplatek. Nyní je výsledek kompatibilní s požadavky portálu.
 • V DPPO byl opraven popisek u řádku 260, kde pro rok 2023 byla původní informace 10% změněna na 30%. Zároveň s tím byla upravena kontrola W358.
 • Pro DPFO bylo v rámci operace "Načíst e-přílohu" umožněno přidávat více příloh stejného typu.
 • Plnění datových polí v PDF Přehledu OSVČ pro ZP bylo upraveno podle změn, ke kterým v novém formuláři došlo (nový význam pro starý název, změna pořadí).
 • Operace pro naplnění převodních příkazů byla vylepšena tak, že nyní plně podporuje i opakované přikázání záporné pohledávky a správně nabídne částku tak, aby došlo úplné úhradě.
 • Při naplnění příkazu v cizí měně byla opravena běhová chyba, která za určitých okolností vyskakovala.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Při zpracování DAP OSS bylo z kontroly dostupnosti kurzů (pokud není k dispozici kurz posledního dne zdaňovacího období) vypuštěno datum 1. ledna. Pravidlo pro kurzy "následující pracovní den" se tak uplatní až od 2.1.
 • Pro sestavu daňový doklad na přijatou platbu, která je dostupná v ZaP, byl pro případy cizích měn zapracován výstup množství cizí měny - vystupovaly koruny.
 • Při importech do ZaP byly upraveny popisky jednotlivých variant (CSV, XML, standardizované, s konfigurací).
 • Při importu dat bylo do párování firem podle IČO doplněno pořadí - od nejnovějších ke starším. V případě duplicit tak jsou privilegovány novější záznamy.
 • Podle požadavků portálu byly z XML pro kontrolní hlášení vypuštěny informace o druhé snížené sazbě, pokud jsou hodnoty nulové. V případě odložených odpočtů, kdy hodnoty v druhé snížené sazbě nulové nejsou, však samozřejmě vystoupí.
 • Po vzoru Účetního deníku byla i do Penežního deníku přidána sestava Kontrola duplicit.
 • Sestava Souhrny podle států a měn (OSS) byla doplněna o variantu s rozpisem dokladů pro snadné zjištění, z čeho se souhrny počítají.

MZDY

 • Ve formuláři měsíčních mezd bylo odstraněno "problikávání" záložek při průchodu mzdou.
 • V měsíčních mzdách byly upraveny popisky pro příspěvek při práci na dálku - původní počet směn byl nahrazen počtem hodin. Výpočty však byly správně a zůstaly beze změny.
 • V agendě Měsíční mzdy byla upravena kontrola sledující výši příspěvku na stravování, doplněno bylo sledování dodanění případných nadlimitních částek formou benefitů.
 • Podobně jako kontrola příspěvků na stravování byla upravena i kontrola pro příspěvky při práci na dálku. Také tato nyní sleduje povinnost případného dodanění částek nad parametrický limit.
 • Do sestav výplatných pásek, které obsahují i náklady zaměstnavatele, byly přidány samostatně vystupující příspěvky na stravování a příspěvky při práci na dálku.
 • Do parametrů pro přenos mezd do deníku byly pro příspěvek při práci na dálku připraveny dva samostatné řádky, jeden pro zaměstnance, druhý pro společníky, pomocí kterých lze konfigurovat zaúčtování příslušných složek mzdy. Stejně jako pro ostatní případy jsou podporovány zástupné symboly, práce s AU atd. Zároveň byl přenos mezd do deníku o příspěvek při práci na dálku rozšířen.
 • Do sedmi sestav výplatních pásek byla doplněna zdravotní pojišťovna a číslo účtu zaměstnance, na který je poslána výplata, pokud není v hotovosti.
 • Mezi sestavy Personalistiky byly přidány nové vzory dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, které zohledňují nová ustanovení Zákoníku práce.
 • V Personalistice v tiskových sestavách pracovních smluv, dohod (DPP, DPČ, ukončení poměru), informačních povinností a mzdových a platových výměrů, byl upraven výstup v případě zpracování skupiny zaměstnanců. Za určitých okolností docházelo k posunu e-mailů a některých dalších údajů.
 • V sestavě "Zrušení pracovního poměru ve zkušební době" bylo vyřešeno zviditelnění místa pro podpis a s tím související stránkování při hromadném tisku za více zaměstnanců.
 • V souladu s novým tiskopisem byl aktualizován i export potvrzení o příjmech do PDF.
 • Do Vyúčtování daně z příjmů pro rok 2023 byl do sekce d s informacemi o firmě doplněn kód státu.
 • V rámci exportu Přílohy k žádosti o dávku do XML byly u textových údajů (např. Jméno a Příjmení) vypuštěny případné úvodní a koncové mezery.
 • V kalkulačce dovolené byly pro DPP upraven nápočet nepřítomností, které se považují za výkon práce. Pro dohody obecně byl minimální zůstatek dovolené v případě neomluvených absencí omezen dvojnásobkem TPD z Personalistiky namísto dvojnásobku fiktivní pracovní doby z parametrů.

SKLADY, MALOOBCHODNÍ KASA A E-SHOPY

 • Do tiskové sestavy faktury s poplatky byla zapracována lepší podpora přepočtu v případě cizích měn (v ceně, samostatně, s daní, bez daně).
 • Na kase bylo do výklopného seznamu pro prodávané zboží zapracováno také dostupné množství. Toto se na rozdíl od aktuálního množství zásob liší zohledněním blokací, objednaného množství a rezervací, vše ovlivněné nastavením parametrů pro práci s blokacemi pro příslušný sklad. Viditelnost závisí na povolení zobrazení množství zásob, vzhled lze ovlivnit standardním nastavením pro výklopné seznamy.
 • Podobně jako pro výklopný seznam katalogových položek, bylo i do tabulky v operaci "Informace o položce" zapracováno zviditelnění dostupného množství. Podmínky výpočtu a zobrazení se řídí stejným principem nastavení blokací, jako ve výklopném seznamu.
 • V objednávkách přijatých (standardních i z e-shopu) bylo v tiskových sestavách opraveno napočítávání celkové částky v hlavičce dokladu.

Verze 20.0.0.11201

Přinášíme seznam úprav a novinek ve verzi s označením 11201 ze dne 26. ledna 2024.

OBECNÉ

 • Informační okno Statistika (Ctrl+S) lze nyni používat na všech záložkách agend, i na detailových.

KANCELÁŘ

 • V sestavě DPFO bylo opraveno plnění kódu státu.
 • Byl opraven export DPPO do XML v případě přeplatku na daních.
 • V tiskových sestavách objednávek byla doplněna zkratka měny.

SKLADY A E-SHOPY

 • V tiskových sestavách objednávek přijatých a objednávek přijatých z e-shopu byl opraven nápočet částky v hlavičce sestavy.

Verze 20.0.0.11200

Přinášíme seznam 125 nejdůležitějších změn a novinek z bezmála dvěstěpadesáti úprav, kterými program DUEL pro rok 2024 prošel.

OBECNÉ

 • Samozřejmostí nové verze je kompletní zohlednění zrušení druhé snížené sazby DPH a změna snížené sazby z 15 na 12 %. Provedené práce zahrnují nejen úpravu parametrů, ale mají velkou řadu dopadů na zadávání dat, výpočty, formuláře, tiskové sestavy, importy, exporty... Některé akce jsou popsány dále v samostatných bodech.
 • Ve shodě s funkčností, která ve výklopných nabídkách na základě dotčeného období zpřístupňuje pouze platné sazby DPH, byly do celého programu zapracovány kontroly, které při uzavírání dokladu (fakturace, příjemky, objednávky...) upozorní na případné neočekávané použití druhé snížené sazby DPH. Tato sazba mohla být zadána např. přímo, pokud byl doklad roku z 2023 a následně mu bylo změněno datum, nebo automaticky např. při importech nebo operací Kopie. Řešením je buď sazbu změnit na platnou, nebo v oprávněných případech využít Alternativní datum DPH.
 • Do velkého množství sestav napříč programem byla zapracována logika, která zjišťuje, zda v období, ke kterému se doklad vztahuje, existuje nebo neexistuje druhá snížená sazba a podle toho zobrazuje odpovídající podobu tabulky DPH. Takto byly upraveny např. faktury, košilky, pokladní nebo interní doklady a podobně.
 • Jednou z největších (i když v distribuční podobě neviditelných) novinek je možnost rozšířit domovskou stránku (a stejně tak i jakoukoli jinou stránku navigace - moduly, přehledy...) o tzv. widgety. Jedná se o vizualizaci de facto jakýchkoli dat, která jsou uložená v DUELu nebo dostupná prostřednictvím SQL serveru. Výstupem může být textová informace, číselná hodnota, tabulka a dokonce i graf. Výsledek lze graficky prezentovat dle požadavků uživatele a na stránce libovolně umístit. Připravené widgety (jejich počet není omezen) lze přes nástrojovou lištu zapínat a vypínat, v kombinaci se zapínám viditelnosti ostatních částí domovské stránky tak můžeme dosáhnout naprosté individualizace jejího vzhledu.
 • Novinkou, se kterou se potkají všichni uživatelé prakticky ve všech agendách, je možnost automatického součtu číselných údajů v zápatí tabulek. Ve výchozím stavu je nastaveno, že součtový řádek se automaticky zobrazí při výběru záznamů (F8, Ctrl + mezerník, Ctrl + A), po výběru opět zmizí. Dá se ovšem zapnout, aby se zobrazoval vždy (potom součtuje kompletní tabulku nebo záznamy omezené filtrem), nebo naopak vypnout. Globální nastavení se přepíná v menu Vzhled programu (nebo v nastavení Alt + Enter). Pokud je řádek zobrazen, v levém dolním rohu tabulky lze kliknutím myši cyklicky zvolit, zda součtovat vše, filtr nebo výběr (možnosti ovšem podléhají tomu, zda je filtrováno nebo vybráno). Klikáním na řádek samotný se potom přepíná mezi matematickými operacemi součet, průměr, minimum a maximum.
 • Při procházení Oznámení z agendy (nikoli tedy při jeho zobrazení při startu programu) byla do okna s detailem zapracována dvojice tlačítek Předchozí a Následující. S jejich pomocí můžeme procházet po všech oznámeních, která vyhovují podmínkám pro zobrazení (datum, verze DUELu, verze OS, verze SQL), ovšem k případnému předchozímu přečtení se nepřihlíží.
 • Spouštění skriptů bylo rozšířeno o velmi užitečnou možnost připravit parametry v podobě výklopného seznamu dle aktuálních dat. Tyto výklopné seznamy jsou podobné těm, které jsou použité v parametrech sestav pro zadání např. dokladových řad nebo firem.
 • Rozšíření (plugin), kterým je možné provádět hromadné úpravy záznamů, bylo doplněno o možnost doplnit textové údaje řetězcem, který bude přidán na začátek stávajících textů.
 • Editor šablon prošel pro lepší pochopitelnost a zřejmost fungování reorganizací a redesignem. Nyní lze snadno založit jak prázdnou šablonu, která nevykonává nic, tak šablonu podle aktivního záznamu, která de facto vytvoří jeho kopii. Úpravami vlastností jednotlivých polí potom lze dosáhnout plnění konkrétními hodnotami nebo využívání implicitních vlastností.
 • Vzhledem k tomu, že generování QR kódu pro platby (nebo QR faktury) je definováno pouze pro české koruny s mezinárodní ISO zkratkou CZK, byla do vstupu všech sestav s QR kódy zapracována normalizace, která napravuje nejčastější chyby v zadání tak, aby QR kód bylo možné korektně vytvořit.
 • Import dokumentů z cloudových úložišť (OneDrive, Dropbox...) byl doplněn o reset připojení mezi jednotlivými dokumenty. Nyní se pro webová úložiště nepamatuje předchozí cesta a i vkládání série dokumentů lze provádět bez problémů.
 • Do parametrů firmy byla přidána záložka pro uvedení Poznámky. Zde uvedené texty se oboustranně synchronizují s Poznámkou u vlastní firmy v Adresáři firem.
 • V parametrech firmy byl aktualizován seznam tiskopisů, které jsou v prázdné podobě distribuovány k vyplnění - a mohly by být uživatelům užitečné.
 • Zejména pro velké licence programu DUEL byla do seznamu uživatelů přidána sestava s jejich opisem.
 • V seznamu uživatelů a v seznamu zpracovávaných firem uživatelé přiřazení k jednotlivým firmám byli pro lepší přehlednost neaktivní uživatelé obarveni světle šedou barvou. Správci systému tak mohou snadněji řešit, proč někdo do databáze firmy nemá přístup.
 • Podle aktuálního seznamu bankovních institucí, který vydává ČNB, byl aktualizován také číselník bank v programu DUEL.
 • Číselník bank byl rozšířen o název, který vychází ze seznamu Finanční správy a je vyžadován v některých jejich tiskopisech.
 • Do výchozí podoby číselníku měn (která se uplatní při zakládání nové zpracovávané firmy) byl zapracován kompletní kurzový lístek roku 2023 a pro rok 2024 základní hodnoty kurzů k 2.1.2024 (1. ledna kurzový lístek není zveřejňován).
 • Jako již tradičně je součástí nové verze také aktualizovaný daňový kalendář (pro rok 2024).
 • Byl aktualizován seznam významných dní, díky kterému program DUEL pozná, na které pracovní dny připadají svátky, popř. které svátky připadající na víkend mají být považovány za dny pracovního volna (So) nebo dny pracovního klidu (Ne).
 • Vlastní řešení některých grafických prvků (např. dialogová okna systémových hlášení) byla nahrazena standardizovanými komponentami - zejména s ohledem na Windows 11 nebo práci s měřítkem programu.
 • Díky aktualizaci reportovacího aparátu lze nyní v náhledu sestav plnohodnotně (a vlastně standardně) využít kolečka myši. S klávesou Ctrl se dokument přibližuje nebo oddaluje (zoomuje), s klávesou Alt je možné rolovat a přepínat mezi stránkami i v režimu, kdy stránky nejsou řazeny průběžně, ale každá samostatně.
 • V několika agendách byly provedené úpravy, které při smazání záznamu smažou i k němu přiřazené dokumenty a média (pokud jsou uložené v databázi, na disku samozřejmě ne). Tato funkčnost má za účel zmenšit velikost DB, což dává smysl zejména pro uživatele využívající Express edice SQL serverů (které mají omezení velikosti databází).

KANCELÁŘ

 • Nová verze programu DUEL byla přepojena na nové rozhraní služby ARES. Zároveň byly vyřešeny komplikace související s přebíráním DIČ a registrovaných bankovních účtů, které jsou ve skutečnosti uloženy v jiném rejstříku, takže nyní jsou operace pro pořízení nové firmy i pro kontrolu stávajících subjektů opět plně funkční.
 • Ve Fakturaci a Objednávkách modulu Kancelář byly ve výklopných nabídkách pro sazby DPH provedeny úpravy, které zajišťují, aby systém na základě relevantních datumů vždy zobrazoval pouze platné sazby DPH. Cílem bylo, aby v roce 2024 již nebyla nabízena (a "nepřekážela") druhá snížená sazba. V opodstatněných případech ovšem na základě alternativního data DPH bude i v roce 2024 možné druhou sníženou sazbu použít.
 • V nové verzi byl ve Fakturaci upraven vztah Alternativního a "standardního" data DPH. Nyní je Datum DPH vždy přenášeno do ZaP i ÚD, a je rozhodující pro zatřídění do DAP DPH. Oproti tomu Alternativní datum DPH je (pokud je vyplněno) klíčové pro vazbu na sazby DPH. Jeho vyplnění dává smysl např. pro dobropisy, kdy přestože jsou vystavovány a daněny až v roce 2024, musíme použít sazby a výpočty DPH dle původního dokladu z roku 2023. Nová logika byla samozřejmě promítnuta i do příslušných tiskových sestav, vzhledem k čemuž není doporučeno v nové verzi používat individuální sestavy připravené pro předchozí verze programu. Stejná funkčnost byla zapracována i do modulu Sklady, do agend Příjemky, Fakturace a Účtenky.
 • Ve fakturaci modulu Kancelář byla ke stávající operaci Kopie (která sice umožňuje velmi variabilní práci, ale pro jednoduché použití se může jevit složitá) přidána varianta "Jednoduchá kopie".
 • Export elektronické faktury ISDOC byl pro varianty opravných daňových dokladů (dobropis a vrubopis) rozšířen o uvedení označení dokladu, který je opravován. Tato změna byla provedena ve Fakturaci v modulu Sklady i v modulu Kancelář.
 • V číselníku států byl pro mazání sazeb DPH (které se používají pro OSS) zapojen test, zda daná sazba není někde použita - typicky v Katalogu položek nebo v detailech OSS v ZaP. Pokud ano, měla by obsluha namísto mazání sazbu zneaktivnit.
 • Pro vyúčtování služebních cest v novém roce 2024 byly aktualizovány také číselníky Sazby náhrad a Ceny paliv.
 • Do kanceláře byl přidán nový číselník "Sazby stravného". Z něj vychází kontrola výpočtu příspěvku stravného ve mzdách, v budoucnu bude využitý pro výpočet vyúčtování pracovní cesty.
 • Podle aktuálního vzoru přiznání DPPO byla upravena jak samotná agenda (byla doplněna např. celá sekce týkající se přeplatku), tak samozřejmě všechny výstupy z ní - sestavy i XML. Vzhledem k tomu, že přibyl i název banky, u které je vedený účet, a tento údaj vychází z oficiálního seznamu Finanční správy, byl zároveň číselník bank rozšířen o hodnoty odpovídající hodnotám kontrolovaným na portále.
 • Změny v datech, ve formuláři a exportu DPPO byly promítnuty i do režimu DE, který využívají subjekty (právnické osoby), jež mohou vést jednoduché účetnictví.
 • Drobné úpravy v rámci aktualizace pro nový rok se dotkly i tiskopisu DPFO.
 • Pro OSVČ byl aktualizován Přehled, který se za rok 2023 odevzdává ČSSZ.
 • Podle požadavků zdravotních pojišťoven byly aktualizovány výpočty a podoba přehledů OSVČ.
 • Do zpracování DAP k dani silniční byly zapracovány aktualizované metodické pokyny týkající se zaokrouhlení výsledku i v průběhu výpočtu.

ÚČETNICTVÍ, FINANCE A ANALÝZY

 • Ve všech tabulkách DPH (ZaP, ÚD, PD, Pokladna...) byl zapracována funkčnost, kdy podle data UZP (pokud není tak podle data DPH a pokud není, ale doklad je platebním kalendářem tak podle data vystavení) se zjistí, zda platí druhá snížená sazba, a pokud ne, tak se daný řádek přeskočí. Přestože je tedy tabulka DPH stále čtyřřádková (musí být z důvodu zpětné kompatibility), tak pokud není potřeba, nepřidává žádné stisky klávesy Enter navíc.
 • Pro zrychlení pořizování dat v souvislosti s tabulkou DPH bylo provedeno několik úprav. Neplátci tabulku DPH celou přeskočí, přitom není kontrolován soulad (prázdné) skupiny DPH na předpoklad v číselníku druhů (v PÚ druhů účtování, v DE druhů operací). Při vyplňování tabulky DPH plátcem se kontroluje, zda je zadána hodnota základu bez daně, a pokud ne, tak se neočekává ani vyplnění DPH (v závislosti na nastavení skupin DPH) a políčko pro daň se přeskočí. V kombinaci s případným přeskočením řádku pro druhou sníženou sazbou šetříme několik stisků klávesy Enter.
 • Prakticky kompletní práce s převodními příkazy (nápočet vazeb, operace Naplnění, implicitní hodnoty, údržba dat) prošla revizí a úpravami, které měly za cíl rozšířit funkčnost a usnadnit práci pro případy, kdy je vystavováno např. více dílčích cizoměnnových příkazů nebo měna příkazu neodpovídá měně hrazeného závazku.
 • Číselník skupin DPH byl doplněn o dva nové záznamy - "PP75 - Přijaté tuzemské, poměrem dle § 75" a "R47 - Pořízení majetku podle § 4/4d, pouze řádek 47".
 • Operace pro přeúčtování (dostupná v účetním deníku a v účtovém rozvrhu) byla doplněna o možnost nastavit, zda chceme přeúčtovat obě strany účtů, pouze stranu MD nebo pouze stranu D. Pokud je operace spouštěna v účtovém rozvrhu, můžeme navíc nastavit, zda zároveň s obraty přeúčtovat také počáteční stavy.
 • Do agendy Účtový rozvrh byla přidáno nová operace Založit AU. Ta vytvoří analytiku k aktuálnímu jednomu, vybraným, filtrovaným nebo všem účtům. Označení AU se zadává v průvodci, název se přebírá z SU.
 • Do účtového rozvrhu byly přidány nové záložky pro zadání poznámky, dokumentů a médií. Následně byla doplněna tisková sestavy pro tisk seznamu s poznámkami.
 • Z editace detailu účetního deníku byla z tlačítka pro rozúčtování odstraněna aktivnost písmene R, které za určitých okolností přebíralo stisk samotné klávesy a nabízelo (nevyžádané) opětovné generování rozúčtování. Klávesová zkratka Alt + R ale zůstala zachována.
 • Varování W135 upozorňující na to, že účet MD ani D není ve shodě s číselníkem dokladů bylo rozšířeno i kontrolu dle Doklad 2 (pokud je zadán). Takto snadněji odhalíme např. úhrady faktur, které jsou na jiný účet než odpovídá předpisu.
 • Do agendy Rozúčtování byl přidán nový filtr, který pomůže odhalit případy, kdy použité dokladové řady a účtování hlavní souvztažnosti nejsou v souladu. Pomocí tohoto filtru lze odhalit typické chyby, kdy je např. účtováno na účet 221, ale není použita dokladová řada pro bankovní výpis.
 • Proúčtování záloh bylo rozšířeno o zaškrtávácí políčko, zda vybrané daňové doklady připočítat k řádku 47 DAP DPH. Toto pole bude aktivní (a automaticky zaškrtnuté) v případech, kdy Skupina DPH v ZaP obsahuje vazbu na řádek 47 a má vyplněnou nenulovou částku v údaji "Mimo DPH". Jestliže jej obsluha neodškrtne, program vybrané doklady zapíše do pomocné evidence DPH tak, aby byly v daňovém přiznání k DPH odpovídajícím způsobem vykázány.
 • Do agendy ZaP byla zapojena integrace se systémem Redque. Tento systém slouží k automatickému vytěžování dat z PDF dokumentů, ze skenů, a různých dalších elektronických formátů, ze kterých připraví datový soubor XML, který lze načíst do DUELu. Podporovány jsou primárně faktury přijaté, ale zpracovat lze i faktury vystavené (např. dodané klientem účetní kanceláři).
 • Všechny formáty exportu pohledávek pro faktoring prošly úpravami, které zohlednily požadavky na práci s dobropisy. Některé formáty mají samostatný příznak, zda dobropisy exportovat také, někde jsou automaticky vyloučeny a někde naopak vždy zahrnuty.
 • Vzhledem k neustále rozšiřující se nabídce importů do ZaP byly upraveny také popisy varianty "standardizovaného" importního aparátu pro soubory XML a CSV.
 • Aparáty pro importy do ZaP byly rozšířeny o práci s několika novými formáty vstupních dat. Většinou se jednalo o méně typické podoby datumů (někdy včetně času), výsledkem je obecnější použitelnost bez nutnosti úpravy příchozích dat (XML, CSV).
 • Pro import ISDOC byla vylepšena práce s párováním odběratelů na adresář firem. Navíc pokud firma není uvedena, k párování nedojde.
 • Zápis adres, které jsou do adresáře firem přidávány v rámci importu dokladů ISDOC, byl upraven tak, že se typ firmy nastavuje jako právnická osoba. Z ISDOC nelze určit, zda se jedná o FO nebo PO, a právnická osoba je v tomto případě častější varianta.
 • Import souboru ISDOC do evidence ZaP byl upraven tak, že nyní nezáleží na velikosti písmen přípony.
 • Hromadná platba dokladů ZaP v režimu DE byla rozšířena o možnost uvedení konkrétního druhu operace, se kterým má být provedena. Standardně se používají druhy podle jednotlivých dokladů ZaP, takto lze ale snadno a hromadně řešit např. částečné úhrady nebo doplatky, které mají mít jiné dopady, než zbytek platby.
 • Určitým kompromisem mezi stávající kontrolní sestavou ZaP "Duplicitní doklady podle VS" (často ukáže příliš mnoho záznamů) a sestavou "Duplicity zohledňující datum, firmu, VS a částku" (často příliš přísná a neodhalí potenciální chyby) je nová sestava, která testuje duplicitu na úrovni firma - VS - další symbol - částku - a typ ZP.
 • Do agendy Bankovní výpisy bylo na záložku Přenosy dat zapracováno propojení s rozhraním aplikace Everifin, která sjednocuje komunikaci s různými bankami. Jedná se sice o placenou službu, ale uživatelé mají možnost online sledovat a průběžně načítat pohyby na bankovních účtech, aniž by museli řešit nastavení formátů nebo ukládat a načítat komunikační soubory jako v případě homebankingu.
 • Do operace pro přenos převodního příkazu do bankovních výpisů bylo zapracováno zohlednění měny, ve které byl PP vytvořen. Pokud měna úhrady neodpovídá očekávání ZaP, je následně nabídnuto proúčtování způsobem "Úhrada jinou měnou".
 • Do vybraných sestav s návrhy vzájemných zápočtů bylo pro odsílání e-mailem zapojeno automatické doplňování e-mailové adresy podle druhého účastníka zápočtu.
 • V rychlé faktuře, kterou v Pomocné evidenci DPH modulu Účetnictví můžeme připravit jako opravný daňový doklad pro insolvenční řízení, byl upraven text odkazující na paragraf zákona o DPH.
 • Tiskopis přiznání k DPH byl aktualizován podle nového zveřejněného vzoru (stejně tak pokyny k vyplnění).
 • Pro agendu Výkazy v režimu DE (JÚ) byl vyřešen problém konfliktu práv při nezaregistrovaném modulu Účetnictví režimu PÚ. Nyní jsou Výkazy dostupné v DE i samostatně.

MZDY

 • Jednou z nejvíce diskutovaných novinek ve mzdové oblasti je poskytování dovolené pro práce vykonávané mimo pracovní poměr na DPP nebo DPČ. Program DUEL je na výpočet kompletně připraven, což si ovšem vyžádalo poměrně rozsáhlé úpravy. Do parametrů firmy (sekce mezd) přibylo nastavení počtu hodin fiktivní týdenní pracovní doby, na kterou jsou potom porovnávány odpracované hodiny a testován vznik nároku. Upraveny byly v Personalistice výpočty nároku při zakládání záznamu na záložce Dovolená, výpočty pro nový rok v rámci uzávěrky za 12. měsíc a zejména výpočty v kalkulačce dovolené. Zde bylo upravené také posuzování odpracované doby, protože samo čerpání dovolené nebo překážky v práci jsou pro DPP a DPČ posuzovány jinak. UPOZORNĚNÍ: Pro práci s dovolenou pro DPP a DPČ je velmi důležité správné naplnění údaje Druh činnosti, který se používá v rámci Oznámení o nástupu pro ČSSZ.
 • Pro zamezení nechtěné změny zkratky zaměstnance v Personalistice byla do programu zapracována kontrola, která v případě existence příslušných mezd, nepřítomností a dalších propojených záznamů, na tuto změnu upozorní.
 • Zejména v souvislosti s dovolenou pro DPP a DPČ byla do editace Personalistiky zapracována kontrola upozorňující na nevyplněný údaj Druh činnosti (ČSSZ). Tento údaj by měl být vyplněn vždy, ovšem práce vykonávané mimo pracovní poměr jsou rozlišovány právě na základě hodnoty uvedené zde.
 • V souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů a v ní od 1.1.2024 zrušené slevy na dani za studenta byla v Personalistice na záložce Daň z příjmů zablokována editace příznaku, zda tuto slevu chceme uplatňovat. Do procesu upgrade (v závislosti na mzdovém období) a do uzávěrky za 12. měsíc roku 2023 bylo dále zapojeno jeho odškrtnutí. Pokud by vznikla potřeba slevu uplatňovat, lze příznak aktivovat v seznamu (tabulce) pod formulářem Personalistiky. V měsíčních mzdách lze se slevou na studenta pracovat a editovat ji, pokud je mzdové období nejvýše 12/2023. V novém roce tedy nelze, při rekonstrukci starších mezd je jejich pořizování bez problémů.
 • Díky novým verzím programových komponent bylo možné konečně vyřešit nepříjemně pomalé a zpožděné scrollování panelu obvyklých hodnot Personalistiky pomocí kolečka myši.
 • V souvislosti s novelou daňové legislativy a očekávanou potřebou detailnější evidence (a případného dodanění) zaměstnaneckých benefitů, byl původní jeden benefit nahrazen čtveřicí A - D. O tato nová pole byly rozšířené také všechny dotčené výpočty, sestavy, exporty apod.
 • V souladu s novelizací zdaňování benefitů v podobě užívání služebního vozidla pro soukromé účely byl původní příznak pro nízkoemisní vozidlo v Obvyklých hodnotách v Personalistice přepracován do čtyřstavové varianty neurčeno / standardní / nízkoemisní / bezemisní. V závislosti na něm jsou potom zpracovány výpočty v Přípravě mezd a v Měsíčních mzdách. Novinku bylo nutné samozřejmě promítnout i do všech dotčených sestav.
 • Do práce se slevami na sociální pojištění byla promítnuta upřesnění vycházející z legislativních novel (upřesnění 55 let věku, student pouze do 26 let, zaokrouhlení průměrné mzdy nahoru, vynětí mladistvých do 21 let z limitu 138 hodin). Tyto úpravy byly zapracovány do automatických výpočtů i do kontrol pro manuální zadávání.
 • Podle aktualizovaných předpisů byla upravena také tabulka Skupiny prací, která obsahuje nejnižší úrovně zaručené hodinové i měsíční mzdy. Jako při každé změně, i letos lze v Personalistice využít kontrolních filtrů "Tarif pod zaručenou mzdou" a "Průměrný výdělek pod zaručenou mzdou".
 • Do personalistiky byla doplněna nová sestava - Souhlas s elektronickým doručováním pracovněprávních dokumentů.
 • Do sestav Personalistiky byla přidána sestava, která pro aktuální, vybrané, filtrované nebo všechny zaměstnance ukáže vývoj jejich tarifních mezd. Pozor - sestava neobráží změny v hrubé nebo čisté mzdě vlivem odměn, příplatků, benefitů apod.
 • Do tiskové sestavy Informace o ukončení zaměstnání, která se používá pro cizince, byl upraven výstup typu ukončení podle oficiálních požadavků.
 • V nové verzi programu byl významným způsobem podpořen výpočet příspěvku pro práci na dálku. Do obvyklých hodnot v Personalistice je možné zadat výši denního příspěvku, v Přípravě mezd potom počet směn, za které příspěvek náleží. Při zpracování mezd jsou v první řadě přebírány tyto hodnoty, pokud neexistují, lze je zadat ve formuláři měsíční mzdy. Výsledek se nachází na záložce č. 12 - Výplata.
 • V přípravě mezd, ale hlavně v Měsíčních mzdách byl zpřesněn výpočet implicitní hodnoty směn, za které náleží příspěvek na stravování. V závislosti na nepřítomnostech (primárně pořízených v agendě Nepřítomnosti, pokud nejsou, tak evidovaných ve mzdě) se zjišťuje, zda odpracovaná doba dosahuje alespoň hodnoty nastavené v parametrech mezd (ve výchozím stavu 3 hodiny). Pokud ano, je tento den pro potřeby stravného již považován za odpracovanou směnu.
 • Agenda Měsíčních mezd byla rozšířena o možnost přidávat dokumenty a média. Standardním způsobem tak lze připojit např. podklady pro mzdu nebo výplatní pásky a další sestavy.
 • Podle pokynů ČSSZ byl upraven výstup Přehledu (PVPOJ), aktualizován byl i schematický popis v deklaraci XSD pro kontroly vytvářeného XML.
 • Několik sestav z agendy Měsíční mzdy muselo být upraveno, aby fungovaly i na linuxových distribucích MS SQL. Problém byl ve formátu data, který je odlišný od formátu data v distribucích pro Windows.
 • Podobně, jako je možné při přenosu výplat do ZaP kumulovat (všechny) hotovosti, nyní lze kumulovat i dobírky bezhotovostní. Samozřejmě se ale musí týkat jednoho zaměstnance a musí mít stejné číslo účtu. Pokud jsou ale tyto podmínky splněny, mohou být bezhotovostní výplaty za více soubíhajících poměrů zkumulována dohromady. Nastavení se provádí v rámci průvodce pro přenos mezd do ZaP.
 • V rámci uzávěrky mezd je nyní pro parametr kumulovaného účtování zapracováno pamatování jeho posledního stavu.
 • Do uzávěrky mezd byla pro přepočet průměrného výdělku zapracována kontrola na počet dní v rozhodném období - a pokud některý zaměstnanec neodpracoval alespoň 21 směn, je tato skutečnost nahlášena. V průvodci je zobrazen seznam zaměstnanců, jimž není průměrný výdělek přepočítán, tento seznam lze i opsat do sestavy.
 • Zaměstnanci, kteří pro potřeby přepočtu průměrného výdělku v rozhodném období neodpracovali alespoň 21 dní, a vystupují v odpovídající sestavě v rámci uzávěrky mezd, jsou nyní skupinováni podle pracovního poměru, teprve potom vystupují v abecedním pořadí.
 • Přenos mezd do ZaP, konkrétně účtování daňového bonusu v režimu DE, bylo vylepšeno o rozpoznání nastavení příslušného druhu operace a podle něj pracuje se znaménkem částky - pokud je "pohledávkový", přenáší se kladně, pokud je "závazkový", přenáší se záporně. Přenos v podobě záporného výdaje má výhodu v tom, že nezvyšuje výši obratu.
 • Do několika tiskových sestav měsíčních mezd, které jsou vztaženy k exekucím, byl doplněn výstup specifických symbolů a případná informace o tom, že exekuce doposud nenabyla právní moci.
 • Do mzdových listů připravovaných pro daňové nerezidenty byly doplněny některé náležitosti podle § 38j.
 • Vzhledem k proběhlým datovým změnám v tabulkách se mzdovými daty byly z distribuční verze programu vypuštěny staré sestavy mzdových listů, které byly používány do roku 2012. Předpokládáme, že tyto výstupy mají všichni již dávno vytištěné a uložené.
 • V agendě Nepřítomnosti byl výpočet doby náhrady za nepřítomnost omezen datem ukončení pracovního poměru - i přestože samotná nepřítomnost ukončená nebyla. To usnadní zadávaní např. pro pracovní poměry na dobu určitou, kdy není nutné korigovat ukončení nepřítomnosti na datum ukončení poměru.
 • V sestavách seznamů nepřítomností (podle středisek, druhů...) bylo upraveno třídění a do hlavičky doplněny zkratky názvů a údajů, podle kterých se tvoří skupiny.
 • V příloze žádosti o dávku byla pro některé případy přepojena práce při výpočtech z údaje "Vyloučená doba" na "Omluvená absence".
 • V agendě Nepřítomností a následně také v přenosu do Měsíčních mezd jsou pro náhradu za "tábor" nyní podporovány dva výpočty - jeden vychází z průměrného výdělku zaměstnance, druhý z průměrné mzdy v národním hospodářství. Dále byla zapracována kontrola upozorňující na limit počtu hodin dle § 203a Zákoníku práce. Nakonec byl aktualizován také export Žádosti o náhradu mzdy pro ČSSZ.
 • Do aktualizace byly zařazeny také sestavy, které jsme připravili v samostatném balíčku v souvislosti s novelizací Zákoníku práce (říjen 2023). Jedná se o sestavu Dohoda o výkonu práce mimo pracoviště a dvě sestavy Informační povinnosti zaměstnavatele.
 • Ve výkazu mezd byl rozšířen formát pro zadání jednotkových cen (základních i alternativních) ze dvou desetinných míst na tři.
 • Agenda ELDP byla podobně, jako jsou ostatní agendy, doplněna o možnost uzavření (a případného opětovného otevření) záznamu. Vzhledem k tomu, že obě operace je možné podmínit přístupovými právy, jedná se o bezpečnou formu zabezpečení dat proti nechtěným změnám.
 • Do agendy ročního vyúčtování daně bylo mezi sestavy přidáno aktualizované Potvrzení o zdanitelných příjmech (ve standardní variantě i pro DPP).
 • Aktualizován byl i PDF tiskopis Prohlášení poplatníka DPFO.
 • Základním předpokladem pro správné zpracování mezd v novém roce, jsou správně nastavené parametry. Aktualizovány byly všechny parametry - pro výpočet náhrad (nejen za DPN), sociálního pojištění, zdravotního pojištění, daní, exekucí atd.
 • Podobně jako další parametry a číselníky, byla aktualizována také tabulka slev na dani.
 • Byly aktualizovány Parametry zdravotního pojištění, nastavené byly nové výše minimální mzdy (hodinové i měsíční) a zvýšená částka snížení VZ pro invalidy.
 • Do tabulky pro daňové zvýhodnění za vyživované děti byly přidány parametry pro rok 2024.
 • V souladu s novou legislativou byly pro rok 2024 aktualizovány i parametry normativních nákladů na bydlení, které se používají pro výpočty exekucí a insolvencí.
 • Do číselníku kódů hromadných oznámení (pro ZP) byly promítnuty změny v textech tak, aby odpovídaly aktuální oficiální podobě.

SKLADY, MALOOBCHOD A E-SHOPY

 • Zrušení druhé snížené sazby bylo v rámci upgrade promítnuto i do nastavení skladů v parametrech firmy. Pokud byla jako výchozí sazba pro faktury nebo objednávky nastavena druhá snížená, je automaticky změněna na sníženou.
 • Podobně jako v modulu Kancelář, i v modulu Sklady byly prakticky ve všech agendách provedeny úpravy výklopných nabídek sazeb DPH tak, aby v roce 2024 již nebyla nabízena druhá snížená sazba. V Příjemkách, Fakturaci a Účtenkách však lze za pomoci alternativního data DPH zobrazit sazby k libovolnému datu, tedy i druhou sníženou z roku 2023.
 • Ve všech sestavách faktur a dodacích listů byly na místech, kde vystupují zálohy, připojeny sazby DPH podle jejich vlastního období. Nyní tedy nepřebírají datum z dokladu a je na první pohled zřejmé, v jaké sazbě byly daňové doklady na přijaté platby vystaveny.
 • V nové verzi byl v agendách Příjemky, Fakturace a Účtenky upraven vztah Alternativního a "standardního" data DPH. Nyní je Datum DPH vždy přenášeno do ZaP i ÚD, a je rozhodující pro zatřídění do DAP DPH. Oproti tomu Alternativní datum DPH je (pokud je vyplněno) klíčové pro vazbu na sazby DPH. Jeho vyplnění dává smysl např. pro dobropisy, kdy přestože jsou vystavovány a daněny až v roce 2024, musíme použít sazby a výpočty DPH dle původního dokladu z roku 2023. Nová logika byla samozřejmě promítnuta i do příslušných tiskových sestav, vzhledem k čemuž není doporučeno v nové verzi používat individuální sestavy připravené pro předchozí verze programu. Stejná funkčnost byla zapracována i do Fakturace v modulu Kancelář.
 • Do vazeb z Položek na skladě do Objednávek byly doplněny datum a termín dodání.
 • Výstup ve vazbách z číselníků středisek, výkonů a zakázek do skladových agend byl rozdvojen do samostatných variant přes hlavičky dokladů a přes jejich položky. V závislosti na režimu DE nebo PÚ potom mohou být vazby omezeny buď jedním nebo druhým způsobem.
 • Do tisku štítků (etiket) z Příjemek bylo proneseno pořadí položek tak, jak je evidováno v položkách příjemky.
 • Do operace pro vytváření kopií výrobních listů bylo zapojeno respektování sazeb DPH z původního dokladu, dříve byla všude automaticky nastavena sazba základní.
 • Do distribuce byl zahrnut kompletní aktualizovaný číselník Kombinované nomenklatury.
 • Mezi operace Kasy byla přidána nová s názvem "Mezisoučet". S její pomocí dojde ke kumulaci shodných položek a zároveň přepočtu slev, které se součtovaných hodnot mohou vyplývat. Typické jsou např. akce 3+1 zdarma, kdy při samostatném prodeji čtyř položek sleva přiznána není, ovšem po součtu do jednoho řádku se čtyřmi kusy bude sleva 1 kus automaticky uplatněna.
 • V souvislosti s operací Mezisoučet je nyní v seznamu kas možno nastavit, zda před uzavřením účtenky má automaticky docházet ke kumulaci , a tedy i přepočtu množstevních slev.
 • Do parametrů kasy přibyla možnost nastavit, zda účtenky za bezhotovostní prodeje mají být do ZaP přenášeny tak jako doposud po dokladech nebo nově kumulovaně. Při kumulovaném přenosu samozřejmě dramaticky snižujeme počet přenášených záznamů, na druhou stranu ztrácíme možnost párovat jednotlivé účtenky na jednotlivé příchozí platby. Pokud ovšem nezpracováváme položková avíza platebních karet a vystačíme si s kumulovanou částkou připsanou na BV, je to rozhodně užitečná funkce.
 • Na kase bylo ošetřen stav, kdy v pravém panelu bylo požadováno hledání i alternativních parametrů, ovšem nebyl zaškrtnutý žádný, podle kterého by hledání mělo probíhat.
 • Na kase byla ošetřena specifická kombinace zadání, kdy za určitých okolností se na účtenku přeneslo množství 1, přestože uživatel chtěl zadat množství větší.

MAJETEK

 • V agendě dlouhodobého majetku byly provedeny změny pro evidenci a odpisování majetku s přihlédnutím k investičním dotacím. Nyní je možné na nové záložce dotace položkově evidovat a následně majetek odpisovat ze vstupní ceny snížené o hodnotu dotace. Úprava je promítnuta jak do výpočtu daňových odpisů, tak to generování účetních odpisových plánů (měsíčních i ročních). Součástí aktualizace jsou také nové kontroly a také bylo provedeno přepracování tiskových výstupů tak, aby reflektovaly tyto změny.
 • V reakci na rostoucí poptávku po evidenci a odpisování fotovoltaických elektráren byl do DUELu implementován nový způsob odpisování 'F'. Tento způsob odpisování je podpořen přepočtem aktuálního odpisu jednotlivého majetku, hromadnými přepočty přes operace v nástrojové liště a samozřejmě i přepočtem následného odpisu po uzávěrce majetku. Součástí změn je i vytvoření nové odpisové skupiny 'F240' pro zařízení s odpisovou dobou 240 měsíců a nové řady majetku 'f'.
 • Do agendy dlouhodobého majetku (v režimu PÚ i DE) byla zapracována kontrola, která pro vozidla (posuzováno podle řady majetku) zařazená od 1.1.2024 s daňovou vstupní cenou vyšší než 20000000 upozorní na limit dle § 30e a doporučení kontroly výše odpisů.
 • K několika sestavám dlouhodobého majetku byly přidány varianty setříděné podle data zařazení.

ŽIVÉ FIRMY - DATABANKA ČESKÝCH FIREM

 • Nová data z databáze firmy Databox s.r.o. (www.zivefirmy.cz) obsahují 346.206 firem a institucí zařazených do 951 oborů a podoborů pro snadné třídění a vyhledávání. Databáze dále obsahuje 409.141 e-mailů, 545.016 telefonních čísel a 311.995 mobilních čísel.