Ježek / DUEL / Upgrade

Upgrade

Každý rok vydáváme novou verzi. Obsahuje všechny legislativní novinky a navíc spoustu nových funkcí, které vám pomohou v práci.
Meziroční upgrade je placený

Uživatelé starších verzí

Uživatelé starších verzí (17 a níže), kteří nemají tzv. verifikační kódy (na základě zaplacené faktury) NESMÍ instalovat novou verzi 2022 a převést do ní data. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu demoverze!

Zda jste objednávku odeslali si zkontrolujte na Zákaznickém portálu v sekci Objednávky upgrade. Pokud jste upgrade 2022 neobjednali, můžete tak na portále učinit.

Zákaznická řešení a individuální sestavy

Bude mi vše fungovat?

V DUELU samotném ano, ale přes maximální snahu není vždy možné zajistit zpětnou kompatibilitu všech funkcí, proto se může stát, že některé individuální programy, napojení nebo upravené sestavy přestanou fungovat.

Pokud nemůžete DUEL bez těchto specialit provozovat, upgrade na novou verzi neinstalujte a nejprve konzultujte její nasazení s linkou technické podpory.

Jste připraveni na upgrade?

 • Máte verifikační kódy pro novou verzi. Tak už máme vaši platbu za upgrade nebo na něj máte nárok zdarma a kódy jsme vám poslali.
 • Prověřili jste, že po upgrade vám bude všechno kolem DUELU fungovat. Pokud máte nějaké individuality, potvrdili jsme vám jejich funkčnost.
 • Nemáte něco rozpracované, doklady neuzavřené a hlavně – dostanete se ke všem počítačům, kde je DUEL používán. Nejde to udělat jen tak napůl!
 • Zaškrtli jste při objednávce volbu Instalace technikem přímo od Ježka a zaplatili jste fakturu. Po připsání platby vám zavoláme, domluvíme termín a řekneme vám, co všechno si máte připravit.
 • Pokud se chcete na průběh upgrade nejdřív podívat, připravili jsme speciální video s názvem Instalace UPGRADE.

 • Hlavně nezapomeňte všechna svá data důkladně zálohovat. Bezpečnost je na prvním místě a upgrade je vždy velký zásah do dat. A kdyby se něco pokazilo... Prostě zálohujte.

Pracovní postup pro upgrade

Zobrazit
Skrýt

1. Příprava dat ve stávající verzi

MÁTE DOSTATEK MÍSTA NA DISKU?

Bohužel se každoročně setkáváme se situacemi, kdy kvůli nedostatku místa na disku upgrade zhavaruje. Před zahájením všech akcí proto musíte zkontrolovat, zda máte dostatek volného místa. V síti musíte prověřit nejen počítače, kde je DUEL nainstalovaný, ale hlavně stroj, na kterém běží MS SQL Server.

A kolik je dostatek místa? To je velmi individuální. Nelze srovnávat databáze se skladovým hospodářstvím, s tisícovkami odběratelů v adresáři, s evidencí obrázků a naskenovaných dokumentů ukládaných do databáze na jedné straně, s databází firmy v daňové evidenci, kde jsou desítky faktur a platebních dokladů, na straně druhé.

Někomu může stačit 1 GB volného místa, jiný bude potřebovat desítky GB. Poraďte se se svým IT oddělením nebo zavolejte na náš hotline.

Právo na upgrade

Před zahájením upgrade je nutné ve stávající verzi zkontrolovat, zda uživatel, který se po instalaci upgrade bude do verze DUEL 18 přihlašovat jako první, má právo na aktualizaci databáze DuelSystem. Zkontrolujte sloupec Upgrade DB v agendě Uživatelé. Je-li prázdný, musíme pomocí operace Změnit uživateli aktualizaci povolit.

Právo na upgrade

Údržba dat

V každé ze zpracovávaných firem spusťte celkovou údržbu dat – nejsnáze prostřednictvím volby Rychlé spuštění na Domovské stránce, kde zadáte volbu Údržba dat a potvrdíte klávesou Enter. V zobrazené agendě spusťte operaci Celková údržba dat a následně pokračujte dle pokynů průvodce.

Kontrolní sestavy

Před provedením upgrade doporučujeme v každém modulu vytisknout základní přehledové sestavy, které umožní pozdější kontrolu aktualizovaných dat (seznamy vět, rozvahu, výsledovku, pokladní deník, bankovní výpisy, saldokonto …).

Upozornění pro uživatele verzí DUEL 14 a starších

DUEL od verze 15 nepodporuje připojení k MS SQL Serveru 2000 a 2005. Pokud máte data na těchto verzích serverů, NESTAHUJE A NEINSTALUJTE DUEL 2021. Nejprve si zajistěte novější MS SQL Server. Pro více informací kontaktujte hotline na čísle 487 714 600.

Zobrazit
Skrýt

2. Záloha dat ve stávající verzi

Před zahájením instalačních prací bezpodmínečně zálohujte všechny zpracovávané firmy! Máte dostatek místa i po zálohování?

Pro případné komplikace nebo havárie v průběhu procesu upgrade, kdy by bylo nutné se vrátit k předchozí verzi programu, doporučujeme před instalací nové verze provést záložní kopii dat. Tu je potom vhodné zkopírovat na nezávislé médium (flashdisk, síťový disk…). Zálohu dat zpracovávaných firem proveďte volbou DUEL / Zálohování a obnova dat.

Zálohování dat

V agendě spusťte operaci Záloha firem a následně pokračujte dle pokynů průvodce.

Zobrazit
Skrýt

3. Stažení nové verze DUEL

Instalační soubor DUEL 18.2

Klikněte na tlačítko pro zahájení stahování verze DUEL 18.2 z 5. září 2022

Stáhnout DUEL 18.2.2

Instalační soubor na DVD

Na DVD se otevře navigace s ikonou INSTALOVAT. Klikněte na ni a na další stránce zvolte odkaz Instalovat.

Zobrazit
Skrýt

4. Instalace nové verze DUEL

Aktualizace WINDOWS

Před spuštěním instalačního programu prověřte, že v operačním systému nejsou žádné stažené aktualizace, které čekají na restartování. Tuto skutečnost by instalátor oznámil a instalace se nespustí.

Spusťte stažený instalační soubor. Pro bezpečnější instalaci je vhodné instalační soubor spouštět Jako správce.

Pro pokračování instalace je v případě placeného upgrade nutné PRAVDIVĚ zaškrtnout obě políčka na úvodní stránce, v případě bezplatného upgrade pouze jedno. Pokračujte stiskem tlačítka OK.

Instalace programu DUEL.

Mám Verifikační kód a mohu políčko zaškrtnout?

Verifikační kód k registraci najdete na své faktuře. Za verifikační kód se považuje také slovo REGISTRACE. To jen znamená, že u vás došlo ke změně rozsahu licence, a proto s námi budete po instalaci provádět registraci celou. Nyní pokračujte s vlastní instalací podle pokynů na této stránce.

Instalační program vám nejprve nabídne odinstalování stávající verze se zachováním stávajícího nastavení. Protože je ověřené a funkční, toto nastavení zachovejte!

Zachování uživatelského nastavení.

Pro instalaci přes existující verzi (kdy již máte funkční MS SQL Server a používali jste předchozí verzi programu DUEL) zvolte v průvodci bod 4. Samotný program DUEL a pokračujte v průvodci tlačítkem Další.

Volba instalace.

Máte-li cestu k sestavám programu DUEL nastavenou jinam, než je výchozí nastavení, instalační program se zeptá, zda si přejete toto nastavení zachovat nebo použít umístění výchozí.

V průběhu instalace máte možnost zvolit, kde má být umístěn zástupce programu (na ploše nebo v zóně rychlého spuštění). A zda má být program instalován pro všechny uživatele operačního systému nebo pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele.

Instalace programu DUEL.

Dokončete průvodce instalací běžným postupem dle pokynů a dotazů, které jsou zobrazovány.

Zobrazit
Skrýt

5. První spuštění nové verze

Přihlášení uživatele

DUEL nabízí stejné nastavení profilu jako u předcházející verze. Použijte své standardní přihlašovací údaje.

První spuštění.

Aktualizace systémové databáze

Po úspěšném přihlášení uživatele program zkontroluje aktuálnost verze systémové databáze. V této databázi jsou uložena data nezávislá na jednotlivých zpracovávaných firmách (uživatelé) nebo data těmto firmám společná (číselník obcí, seznam svátků apod.). Protože je databáze stále v původní podobě, zahájí program po souhlasu obsluhy její aktualizaci. O úspěšném dokončení nás program informuje.

První spuštění.

První spuštění.

Zobrazit
Skrýt

6. Registrace a verifikace

Změna rozsahu licence

Uživatelé, kteří v rámci upgrade měnili rozsah licence, mají na faktuře a v potvrzovacím e-mailu místo verifikačního kódu napsáno slovo REGISTRACE. Aby bylo možné zakoupené změny aktivovat, verifikační kód nestačí a je třeba nás kontaktovat pro získání kompletní sady registračních klíčů. Postupujte podle bodu C).

A) Aktivace DUEL 18 na počítač kde byla nainstalovaná a zaregistrovaná předchozí verze programu

V otevřeném formuláři vyplňte Verifikační kód a potvrďte tlačítkem OK.

Verifikace nové verze.

B) Aktivace nové verze na počítač kde již byla nainstalována a zaregistrovaná stejná verze programu DUEL

Není potřeba nic registrovat ani verifikovat, program můžete začít rovnou používat.

C) Registrace nové verze na počítač kde doposud nebyla nainstalována zaregistrovaná verze programu DUEL nebo při ZMĚNĚ LICENCE

V programu DUEL, v menu Nápověda / Změna licence zvolte možnost (1) Zaslat žádost o on-line registraci a tuto volbu potvrďte tlačítkem OK. V následně zobrazeném formuláři vyplňte požadované údaje, které po stisku tlačítka OK odešlete na e-mailovou adresu firmy Ježek software ke zpracování.

Registrace nové verze.

Po zpracování informací jsou vytvořeny registrační kódy, které jsou vystaveny na internet. Následně obdržíte e-mail obsahující informaci o vygenerování registračních kódů a způsobu jejich zadání do programu DUEL.

Po obdržení potvrzovacího e-mailu v následujícím znění máte možnost provést registraci jedním ze způsobů vyjmenovaných v této zprávě. Možnosti registrace jsou následující:

 1. Načtením registračních kódů z webu Ježek software.
 2. Manuálním zadáním registračních kódů v registračním formuláři.
 3. Uložení a načtení registračních kódů do schránky

UPOZORNĚNÍ

Nikdy mezi sebou jednotlivé způsoby registrace nekombinujte, abyste se vyhnuli případným komplikacím.

Zobrazit
Skrýt

7. Aktualizace databází

Otevření firmy v nové verzi

Po provedení aktualizace systémové databáze, nepůjde žádnou ze zpracovávaných firem otevřít, dokud neproběhne aktualizace příslušné databáze. Máte-li nastaveno automatické spouštění nějaké firmy nebo pokusíte-li se nějakou firmu otevřít, operace neproběhne a objeví se hlášení, které upgrade nabídne. Toto hlášení potvrďte, upgrade této firmy již proběhne standardním způsobem.

První spuštění.

První spuštění.

Hromadná aktualizace zpracovávaných firem

Budete-li chtít provést aktualizaci více firem najednou (bez jejich postupného spouštění), po přihlášení do systému DUEL volbou DUEL / Zpracovávané firmy otevřte stejnojmennou agendu a spusťte operaci Aktualizace. Pokračujte dle pokynů průvodce.

Upgrade databází zpracovávanách firem.

V průběhu této operace můžete pomocí „zaškrtávátka“ vybrat firmy, které budou aktualizovány. Upgradovat lze všechny firmy najednou jen, jsou-li ze stejné verze programu.

Zobrazit
Skrýt

8. Kontrola dat a kroky po převodu do verze 18 z verzí předchozích

Ačkoli od vydání poslední verze DUEL 17.3 (kterou jsme kvůli reaktivaci „izolačky“ uvolnili do distribuce 27. 12. 2021) neuplynulo mnoho času, podařilo se nám do upgrade DUEL 18.0 zapracovat nejen téměř všechny legislativní změny, které byly v okamžiku vydání známé, ale i řadu dalších novinek – ať už „z naší hlavy“ nebo na základě námětů a připomínek uživatelů. Zde přinášíme ty nejdůležitější, které by vám neměly uniknout, protože vyžadují např. nastavení parametrů nebo seznámení se s novým pracovním postupem. Tento zkrácený soupis (ale ani podrobnější seznam změn v bodě 10) nejsou kompletní, protože celkově bylo do programu zapracováno více než 200 novinek, změn a vylepšení, k tomu bylo dotčeno několik set sestav a formulářů.

OBECNÉ

Do nové verze programu DUEL byla zapracována kompletní oficiální podpora zpracování neziskových organizací. Při zakládání firmy (účetní jednotky) v režimu podvojného účetnictví si můžeme zvolit, zda mají být základní data vygenerována podle vyhlášky 500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty nebo podle vyhlášky 504/2002 Sb. pro neziskové organizace. V případě volby "neziskové" jsou potom odpovídajícím způsobem připraveny všechny číselníky (účtový rozvrh, druhy účtování...) i oficiální výkazy a jejich algoritmy (rozvaha + výkaz zisku a ztráty). Přizpůsobena je také agenda pro zpracování DPPO, nejenže umožňuje připojit neziskové výkazy, ale v případě exportu do XML je vytvořeno podání podle příslušné specifikace Finanční správy.

Zakládání nové firmy je asi jasné, pokud ale budete chtít stávající neziskovky účtované v DUELu „překlopit“ do nového režimu, kontaktujte nás. Naši technici vám rádi pomohou.

Do programu DUEL byla zapracována funkce pro automatické testování dostupnosti nové verze při startu programu. Aktivace se provádí na záložce Nápověda v nabídce zobrazené po stisku dolní části tlačítka "Aktualizace DUELu", popř. v nastavení Alt+Enter. Zároveň bylo testování dostupnosti aktualizace vylepšeno tak, aby spojení se serverem lépe procházelo i přes některé překážky (např. neoprávněné blokování antivirovými programy).

Parametr pro testování aktualizace doporučujeme samozřejmě zapnout, v sítích s více uživateli ovšem doporučujeme nastavení zvážit s ohledem na práva k provádění aktualizace.

Užitečnou novinkou, která může významně usnadnit a urychlit získání tiskových / PDF výstupů, jsou tzv. sety sestav. Do Správce sestav (Ctrl+P) přibyla nová záložka, na které můžeme nadefinovat libovolný počet setů a do každého zařadit libovolné množství sestav. Každá sestava bude fungovat samostatně, tak jak jsme zvyklí, pokud ovšem budeme chtít náhled, tisk nebo export setu, budou najednou zpracovány všechny sestavy v něm obsažené. Snadno tak můžeme najednou vytisknout např. v účetnictví rozvahu a výsledovku nebo ve skladech dodací list, fakturu a stvrzenku. V případě, že sestavy potřebují parametry, jsou všechny agregovány a vyžádány najednou při nastavení se na set. Pokud některý set označíme jako oblíbený, zobrazí se (přednostně) i ve vyklopeném seznamu sestav v nástrojové liště a v pravém panelu Agenda. První oblíbený set je také přednostně zařazen do rychlého tisku Ctrl+Shift+P.

I když tvorbu setů sestav možná nevyužijeme ihned, doporučujeme na tuto vychytávku nezapomenout. Jak již bylo řečeno, v budoucnu nám může uspořit hodně času.

Do nastavení programu (Alt+Enter) přibyla možnost určit, zda pro hledání F3 pro textové údaje jako výchozí použít operátor "začíná", jako bylo doposud, nebo nově operátor "obsahuje".

Pokud preferujeme hledání v podobě „obsahuje“ a doposud jsme přepínali operátor nebo používali zástupné znaky jako * nebo %, doporučujeme nastavení přepnout.

Předdefinované barvení řádků, které pracuje s identifikací vlastní firmy nebo vlastní měny, bylo přepracováno tak, aby bylo nezávislé na vnitřním identifikátoru. Pokud stávající předdefinované barvení nefunguje, je třeba jej smazat, následně bude automaticky vytvořeno nové funkční.

Toto se týká např. vlastní firmy v Adresáři firem, vlastní měny v Číselníku měn nebo barvení řádků s vazbou na ZaP v Bankovních výpisech a Pokladně.

Do seznamu Homebanking, který se využívá pro import bankovních výpisů a export převodních příkazů, byla přidána FIO banka. Pro komunikaci využívá standardní formát ABO, ale díky samostatnému řádku bude snazší přiřazení k příslušnému bankovnímu účtu.

Jestliže jste nevěděli, že pro FIO stačilo přiřadit libovolný homebanking ve formátu ABO, nyní můžete přiřadit nové vyhrazené nastavení.

Pro novou verzi jsme připravili také aktualizovaná data z Databanky českých firem, kterou pro naše uživatele poskytuje firma Databox, provozovatel portálu Živé firmy.cz.

Databanka je dostupná na DVD nebo ke stažení z našeho webu.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

Asi největší novinkou modulu Účetnictví je kompletně přepracovaná agenda Zpracování DPH. Nyní se již přiznání negeneruje "ad hoc", ale v databázi bude zůstávat kompletní historie všech zpracování. V jednom záznamu lze na základě Typu řešit jak samostatná DAP DPH, Kontrolní hlášení nebo Souhrnná hlášení, tak jejich kombinace nebo dokonce vše najednou. Podle typu přiznání lze pak snadno zpracovávat daňová tvrzení řádná, opravná, dodatečná i následná. Velikou výhodou je možnost automatického sestavení DODAP DPH rozdílem oproti již existující historii (dokonce i několika po sobě jdoucích DODAP), od verze 18 tedy není nutné používat speciální skupiny DPH pro dodatečné přiznání. Další novinkou je také kompletní podpora následného Souhrnné hlášení, program automaticky vygeneruje potřebné storno řádky a vykáže nové dle skutečnosti. Podobně jako v případě DODAP DPH, i pro SH toto lze dle potřeby řetězit. Z parametrů formuláře byla vypuštěna celá řada parametrů, tyto se nyní přebírají ze základních parametrů firmy. Upraveny musely být samozřejmě také všechny tiskové sestavy (opisy, formuláře, záznamní povinnost) a exporty do XML.

Ještě před prvním zpracováním DPH / KH / SH doporučujeme se s novou agendou důkladně seznámit. Abychom si bez rizika nechtěných změn v ostrých datech vyzkoušeli všechny varianty nebo vliv změn dokladů na výsledek, můžeme založit novou firmu - prázdnou, naplněnou daty zkušebního příkladu nebo obnovou zálohy.

Do sestav záznamní povinnosti byla přidána podpora filtrování podle nastavení NSK5 v číselníku skupin DPH. Snadno tak lze vyfiltrovat i doklady (osvobozená plnění) z řádků 24 a 26, které by měly vystoupit ve zpracování OSS.

Tato funkčnost může změnit a zefektivnit naše stávající kontrolní pracovní postupy.

V číselníku států byl pro členské státy EU aktualizován seznam sazeb DPH, který se používá při zpracování daně v režimu One Stop Shop.

Pokud OSS používáme, doporučujeme příslušné sazby zkontrolovat, nepoužívané můžeme zneaktivnit.

Do parametrů firmy byl přidán údaj Kraj, který se používá např. ve Zpracování DPH.

Při upgrade by se měl doplnit podle parametrů DAP DPH, nicméně po převodu dat jej doporučujeme zkontrolovat a případně upravit.

Do seznamu webových aplikací, ze kterých program DUEL umí načítat data, byla zařazena také SuperFaktura.cz. Import se provádí v agendě Závazky a pohledávky pomocí příslušné operace na záložce Přenosy dat. Kromě samotných dokladů faktur dokáže importní aparát synchronizovat také odpovídající záznamy v Adresáři firem (pokud firma existuje, tak ji spáruje, pokud neexistuje, tak ji založí).

Využijí např. firmy, jejichž obchodní zástupci fakturují online nebo účetní kanceláře, jejichž klienti SuperFakturu používají a které již nebudou muset jejich vystavené doklady přepisovat.

Pro uživatele, kteří využívají profinancovávání faktur pomocí služby Cashbot.cz, jsme připravili operaci pro test možnosti financování a odeslání podkladů přímo z programu. Napojení na API se realizuje z agendy ZaP, kde na záložce Přenosy dat nalezneme nové tlačítko "Financování Cashbot".

Cashbot může být operativnější než klasické faktoringové služby, v případě zájmu se více informací dozvíte na www.cashbot.cz.

Do seznamu ZaP, které jsou nabízené pro naplnění vzájemného zápočtu, byly přidány dva nové sloupce - datum vystavení a další symbol. Ve výchozím stavu jsou vypnuté, ale dají se aktivovat pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na záhlaví tabulky.

Zapínání a vypínání sloupců v pomocných tabulkách pomocí pravého tlačítka myši je standardní vlastností celého programu.

V číselníku Druhů účtování (PÚ) a v číselníku Druhů peněžních operací (DE) byla pro pořízení majetku, který má v DAP DPH vystoupit na řádku 47, změněna skupina DPH z P na PM.

Doporučujeme zkontrolovat a případně upravit dle skutečné potřeby.

KANCELÁŘ

V modulu Kancelář byly aktualizovány prakticky všechny agendy, které slouží k vystavování tiskopisů za uplynulé zdaňovací období - DPPO, DPFO, Přehledy OSVČ pro ČSSZ i ZP, Silniční daň. Některé agendy byly upravené výrazně, např. Přehled OSVČ pro ZP má zapracovanou podporu tzv. Paušálního režimu nebo přiznání DPPO obsahuje data pro novou přílohu k řádku 11 – Žádost o zveřejnění ve Sbírce listin.

Při sestavování všech přiznání doporučujeme zvýšenou pečlivost a po exportu na portál využít vestavěných kontrol. Ne vždy byly zveřejněné potřebné informace v plném rozsahu a i kontroly a pokyny na daňovém portále se ještě mění. Ačkoli až do druhé poloviny února nebude na daňovém portálu možné podávat DPFO ve formátu XML (finanční správa vyhlásila odstávku systému), aktualizovali jsme agendu DPFO alespoň podle doposud známých informací. Daňové subjekty totiž mohou (výjimečně) podávat přiznání i v papírové podobě nebo zaslat datovou schránkou DAP ve formátu PDF. Duel tedy obsahuje aktualizované tiskové sestavy a ty lze (jako každou sestavu) do PDF exportovat. Podobně ke dni vydání upgrade programu DUEL bohužel nebyly známy formuláře pro všechny zdravotní pojišťovny (chybí 205 a 211). Dle platné legislativy ovšem všechny musí přijímat tiskopisy VZP a proto se i pro ČPZP a ZPMV generují tiskopisy s kódem 111.

Ze sestavy podkladů pro přiznání k dani silniční byla vyloučena vozidla, která jsou od daně osvobozena.

Nyní již tedy není nutné „uměle“ pracovat s příznakem Aktivní.

Pro potřeby vyúčtování jízd byly aktualizovány ceny paliv a sazby náhrad.

Jako u každého číselníku pro nové období doporučujeme kontrolu.

MZDY

Nový rok 2022 se dotkl prakticky šech parametrů v modulu Mzdy.

Před prvním zpracováním mezd nebo vyúčtováním doporučujeme důkladnou kontrolu!

Podle aktuálních hodnot minimální mzdy byl aktualizován i číselník skupin prací.

Po instalaci nové verze doporučujeme pomocí filtrů v Personalistice zkontrolovat tarify pod zaručenou mzdou a průměrné výdělky pod zaručenou a pod minimální mzdou.

Do formuláře Personalistiky na záložku Daň z příjmů přibyla možnost zadat datum, kdy bylo podepsáno prohlášení k dani, a tedy od kdy lze uplatnit slevy na dani.

Samozřejmě budeme doplňovat pro všechny nové zaměstnance, doporučujeme ale zadat zpětně i pro všechny zaměstnance stávající (jestliže Prohlášen k dani podepsali).

V obvyklých hodnotách Personalistiky a následně také v Měsíčních mzdách byl rozšířen seznam variant odměn o možnost "Poměrem max.". Při výpočtu celkové částky odměny (kráceno poměrem odpracovaná doba/fond) nejsou v tomto případě v odpracované době zohledněny případné odpracované přesčasy.

Jestliže nám přesčasy nežádoucím způsobem deformovaly odměny poměrem, přepneme na „Poměrem max.“

V operacích pro naplnění a přepočet nároku na dovolenou v Kalkulačce dovolených byl vylepšen odhad zbývající odpracované doby (do konce roku nebo do data ukončení). Zatímco dříve pracoval s fikcí zbývajících odpracovaných celých týdnů (které byly násobené TPD), nyní zohledňuje skutečné pracovní dny a svátky připadající na pracovní dny (které násobí průměrnou denní pracovní dobou).

Věříme, že zejména pro pravidelné rozvržení pracovní doby již nebude nutné předpokládanou zbývající dobu upravovat, a vypočtené hodnoty budou přesně odpovídat skutečnosti.

SKLADY A MALOOBCHOD

V souvislosti s novinkami, které od 1. 1. 2022 platí pro statistické hlášení Intrastat, byla v jeho zpracování programu DUEL provedena celá řada úprav. Generování pohybů Intrastatu bylo nutné rozšířit o nový údaj DIČ partnera, nově se také země původu vykazuje při obou směrech pohybu zboží. Hranice pro malé zásilky se navýšila na 400 EUR a pro množství doplňkových měrných jednotek bylo zapracováno speciální zaokrouhlení podle toho, zda je vykazované číslo větší nebo menší, než 1. Všechny změny byly zapracovány i do exportu CSV souboru, který je následně načítán do komunikační aplikace. Vzhledem k termínu zveřejnění novinek zatím nebylo možné zapracovat tzv. zjednodušené vykazování, ovšem i subjekty, které by jej mohly využít, mohou tak jako doposud i nadále exportovat plné CSV.

Zkontrolujeme, zda pro všechny položky, které Intrastatem prochází, máme v katalogu správně vyplněné Země původu. Pokud jsme u dodavatelů a odběratelů z EU doposud neevidovali jejich DIČ (nebo obdobný evidenční údaj), doplníme je v Adresáři firem. Změn v Intrastatu bylo opravdu hodně a proto po exportu hlášení doporučujeme v zadávací aplikaci věnovat odesílaným datům zvýšenou pozornost.

Zobrazit
Skrýt

9. Záloha dat v nové verzi

Po skončení převáděcích prací doporučujeme znovu provést zálohu dat, postup je stejný jako v předchozí verzi - nejsnáze volbou volbou DUEL / Zálohování a obnova dat.

Zálohování dat

V agendě spusťte operaci Záloha firem a následně pokračujte dle pokynů průvodce.

Zobrazit
Skrýt

10. Změny a novinky v nové verzi

Verze 18.2.2

Seznam změn a novinek verze 18.2.2.10920 z 5. září 2022.

OBECNÉ

 • V aktualizaci se nám podařilo vyřešit chybové stavy, které se na některých počítačích objevovaly při zjišťování dostupnosti aktualizace. Protože řada uživatelů toto řešila vypnutím tohoto testu, rozhodli jsme se, že v rámci instalaci update bude zjišťování dostupnosti aktualizace znovu zapnuto.

ÚČETNICTVÍ

 • V archivu účetního deníku byla opravena operace pro kopii dokladu, pokud tento zasahuje do aktuálního období, již není nastaven jako uzavřený.

MZDY

 • Do parametrů pro výpočet zdravotního pojištění byla s platností od 1.8.2022 (tak, aby došlo k uplatnění již za srpen) do kategorie HPP_I promítnuta novela snižující VZ osob, za které je plátce pojistného stát. Upozorňujeme ale, že právní názor není jednotný a pokud chcete úpravu promítnout až do září, je třeba změnit datum platnosti na 1.9.2022!
 • V rámci exportu ONZ (do PDF i XML) bylo vylepšeno vykazování dob pojištění i pro případy, kdy zaměstnanec (HPP) nemá zpracované měsíční mzdy.
 • V měsíčních mzdách byla v rámci operace Přepočítat vylepšena práce s příplatky, nyní se lépe rozlišuje, kdy mají po manuální úpravě zůstat zachovány.
 • V rámci aktualizace byla do programu zapracována zvýšená částka pro uplatnění tzv. stravenkového paušálu ve výši 99,40 Kč.

KANCELÁŘ

 • Novelizována byla i cena benzinu Super 98 ze 40,50 na 51,40.

Verze 18.2.1

Seznam změn a novinek verze 18.2.1.10910 z 8. července 2022.

MZDY

 • Důležité: Aktualizace obsahuje novou výši životního minima (4.620 Kč) platnou od 1. 7. 2022.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Byla opravena chyba při vytváření dávky do Závazků a pohledávek.

Verze 18.2

Seznam změn a novinek verze 18.2.0.10901 z 29. června 2022.

OBECNÉ A SPOLEČNÉ

 • Důležité: Do nastavení DUELu (v Alt+Enter) a do voleb dostupných po vyklopení dolní části tlačítka "Aktualizace DUELu" na záložce Nápověda byl přidán nový parametr, pomocí kterého lze určit, zda budou při automatickém testu dostupnosti aktualizace (při startu programu) nabízeny pouze významnější aktualizace (jako doposud) nebo všechny - tedy i ty s minimálními změnami. Při stisku tlačítka pro okamžitou kontrolu se ale tento parametr neuplatní - kontrolují se všechny dostupné aktualizace; pro stažení a instalaci se uživatelé mohou rozhodnout podle seznamu změn.
 • Do aktualizace programu DUEL byla zapracována kompletní podpora zádržného neboli pozastávek. Odložené splatnosti části faktur lze zadat již ve fakturacích (v modulu Sklad i Kancelář), odkud se potom přenesou do ZaP i do ÚD. Pokud faktury nevystavujeme, ale pouze evidujeme, můžeme zádržné zadat k jednotlivým dokladům v ZaP (platí pro vystavené i přijaté faktury), kde po uložení je nabídnuto automatické vytvoření nových záznamů s odloženou splatností. Správné účtování se opírá o nové parametry firmy, upgrade také zakládá do číselníku dokladů nové dokladové řady, na kterých doporučujeme zádržné evidovat. Pokud pozastávky používáme ve větším rozsahu, můžeme si založit i samostatné dokladové řady pro "doklady se zádržným" (myšleny faktury, nikoli odložené platby), u nichž v číselníku dokladů nastavíme nový příznak. Tento příznak je potom přebírán při zadávání nových ZaP.
 • Zejména pro potřeby servisních zásahů byly do agendy "Uživatelé" zapracovány dvě nové operace - Export nastavení a jeho Import. Exportovat a importovat lze i jen určité části z kompletního nastavení (např. pouze filtry nebo oblíbené), vhodným výběrem tak lze řešit např. pouze častečnou obnovu zálohy nebo částečný přenos nastavení na dalšího uživatele.
 • Graficky byl uspořádán průvodce operací pro vyčištění uživatele.
 • Sestavy nastavené jako "Oblíbené" na domovské obrazovce (tedy dostupné i bez otevření agendy) si doposud pamatovaly rozsah záznamů (aktuální / vybrané / filtrované / všechny) podle posledního použití. Vzhledem k nedostupnosti výběru a filtrů mají nyní tento rozsah vždy nastaven na "Všechny".
 • Do celostránkových průvodců operacemi (ne do průvodců v samostatných oknech) byla zapracována podpora jednořádkové nápovědy k jednotlivým údajům. Zároveň byla tato nápověda doplněna prakticky pro všechny operace v modulech Účetnictví, Finance, Mzdy a částečně i v modulu Kancelář.
 • Na několika místech bylo ukládání textových údajů více zabezpečeno proti snaze uložit "nepovolené" znaky, např. apostrofy.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Důležité: Poměrně nenápadnou, ale významnou změnou, která byla zapracována do vazeb mezi účetním deníkem a číselníkem dokladů, je počítání obratů dokladových řad vždy "aktivním" způsobem. To znamená, že pokud je účet související s použitou dokladovou řadou nalezen v hlavní souvztažnosti na straně MD, obrat se navyšuje, pokud na straně D, tak obrat klesá. Nyní se tedy již nepřihlíží k povaze souvisejícího účtu, zda je aktivní, pasivní nebo obecně rozvažný - výsledkem je vždy jednoznačnost nápočtů. Z uvedeného ale vyplývá, že "pasivní" dokladové řady budou vykazovat záporný zůstatek - a měly by tedy (pravděpodobně) mít i záporný počáteční stav. Proces upgrade u "pasivních" dokladových řad změní znaménko PS na opačné, po aktualizaci ale doporučujeme PS dokladů zkontrolovat a případně opravit. Princip práce SU/AU nebo s cizí měnou se neměnil, z nápočtů obratů ale byly vyloučeny některé chybně zadané doklady (např. ty, kde je na MD i D stejný účet). Další novinkou je zohlednění dokladové řady na místě "Doklad 2" (tedy v úhradách), nyní dává smysl i KS dokladových řad faktur apod.
 • Do číselníku dokladových řad byla zapracována nová operace, která umožňuje naplnit PS dokladových řad podle souvisejících účtů. V průvodci je možné vybrat i několik řad, omezením je ale aktivnost řady, vyplněný účet a přiřazená měna Kč. Pokud je dokladová řada typu Závazek nebo Pohledávka, nabízí se k naplnění PS pouze v případě, že má zatržen příznak "Účtovat předpis".
 • Při importu elektronických bankovních výpisů (homebanking) bylo pro všechny formáty jednoznačně definované pořadí položek, ve kterém budou uloženy do agendy. Při zpracování se zohledňuje jak pořadí v souboru (pokud je definované), tak i číslo transakce (pokud je definované). Ve výsledku je tedy i při opakovaných importech pořadí vždy stejné.
 • Export následného Kontrolního hlášení v případě odpovědi na výzvu (ne rychlé odpovědi) byl rozšířen o položkový rozpis daňových dokladů.
 • Agenda Zpracování OSS byla podřízena licenci (registraci) modulu Účetnictví. Pokud není Účetnictví registrováno, agenda již nejde otevřít.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • V agendě "Objednávky vystavené - sklad" bylo v rámci operace "Naplnění" umožněno editovat hodnotu kusů, které se mají objednat. Nyní již tedy není nutné upravovat množství až dodatečně po importu.
 • Při používání více kas docházelo v rámci operace "Vklad / Výběr" při přepínání kas v průvodci k odečtu na nesprávné záložce. Toto bylo opraveno.

KANCELÁŘ

 • Do číselníku "Ceny paliv" byly s platností od 14.5.2022 promítnuty nové ceny pohonných hmot.
 • Důležité: V souvislosti s novelou zákona o dani silniční byly již nyní do agendy "Vozidla" zapracovány nové parametry pro rok 2022. Stávající parametry (do roku 2021) zůstaly zachovány, stejně jako sazby silniční daně a všechny výpočty, nicméně již nyní můžeme provést nastavení hodnot pro "Typ vozidla" popř. "SD - Osvobození" podle nové legislativy.
 • Jako příprava na nový výpočet silniční daně od roku 2022, byl do programu zapracován nový číselník "Výše silniční daně". Ten odpovídá příloze č. 1 novelizovaného zákona o dani silniční, který vstupuje v platnost od 1.7.2022.
 • Do agendy "Položky dokladů" přibyla možnost zadat Středisko, Výkon a Zakázku. Pokud při zadávání položek faktur (nebo objednávek) použijeme tento číselník, budou do SVZ převzaty hodnoty z něj.

MZDY

 • Nejvyšší soud dne 8.6.2022 rozhodl (poměrně překvapivě v rozporu se soudy nižších instancí) o tom, jaká částka normativních nákladů na bydlení se má používat při výpočtu nezabavitelných částek pro účely exekucí. V souladu s tímto rozhodnutím jsme parametry nezabavitelných částek aktualizovali tak, aby již výpočet za červen vždy vycházel z částky 7.935,- Kč.
 • Důležité: Novinkou v obvyklých hodnotách Personalistiky je možnost pro každou srážku specifikovat, zda se má opakovat v každé mzdě, jen do určitého data, nebo do vyčerpání celkové stanovené částky. V závislosti na tomto nastavení jsou potom odpovídajícím způsobem plněny srážky v Měsíčních mzdách, případně, pokud používáme, tak také Příprava mezd.
 • Důležité: Novela Zákona o daních z příjmů zavádí od 1.7.2022 pro zaměstnance, kteří využívají pro osobní potřebu nízkoemisní vozidla, úpravu zvýšení příjmů pouze o 0,5 % z pořizovací ceny vozidla, namísto dosavadního 1 %. Minimum 1.000,- Kč zůstává ale zachováno stejně, jako pro vozidla standardní. Obě sazby jsou nastavené v Parametrech firmy, příznak, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo, se nastavuje v obvyklých hodnotách každé karty v Personalistice.
 • Důležité: V Personalistice byla vazba na kódy hromadných oznámení přepracována tak, že nyní již nelze zadat libovolnou textovou hodnotu, je nutné striktně vybírat z číselníku. Pokud jsme měli nějaké kódy připravené, ale oznámení ještě nebylo zpracované, po upgrade doporučujeme kontrolu a případné přenastavení.
 • V Personalistice, na záložce Obvyklé hodnoty byla vylepšena navigace pomocí rychlých odkazů v horní části záložky. Zejména pro monitory s menším rozlišením na výšku je nyní přepínáno tak, aby bylo vidět maximum ze zvolené sekce (pokud nebyl viditelný, tak první údaj je nastaven nahoru).
 • Do Oznámení o nástupu do zaměstnání (konkrétně do sekce 9) byla do XML i PDF výstupu zapracována podpora zaměstnání malého rozsahu. Nyní program automaticky sleduje případné překročení hranice 3.500,- Kč pro ZMR a 10.000,- Kč pro DPP a podle něj vyplňuje doby důchodového pojištění.
 • Do importu eNeschopenek z XML bylo pro kontaktní osobu zapracováno pamatování a následné přebírání poslední hodnoty.
 • V tiskopise "Příloha k žádosti o dávku" se nově automaticky zatrhává, zda je u zaměstnance evidována exekuce či insolvence, i v případech, kdy nepřítomnosti byly importovány z e-neschopenek.
 • V měsíčních mzdách byla původní operace "Přepočet" přejmenována na "Přepočítat vše" (protože vše skutečně přepočítává) a zařazena na druhou pozici. Její místo zaujala operace nová s názvem "Přepočítat", která umožňuje uživateli rozhodnout, které části mezd se mají zachovat a nepřepisovat obvyklými hodnotami nebo hodnotami z přípravy mezd. Obě operace i nadále fungují od místa, na kterém je ve formuláři nastaven kurzor.
 • V sestavě "Neodpracovaná doba - ostatní náhrady" byl opraven chybný nápočet hodin svátků.
 • Pro vybrané situace, kdy se liší datum nástupu a datum zahájení pracovního poměru (činnosti), bylo při zpracování ELDP na několika místech upřednostněno právě datum zahájení pracovního poměru.

MAJETEK

 • Do sestav inventárních karet majetku bylo doplněno zobrazování i nulových (přerušených) odpisů, zobrazené roky rozšířené na celé datum a doplněné byly také poznámky.

 

Verze 18.1.1

Seznam změn a novinek verze 18.1.1.10810 z 3. května 2022.

OBECNÉ

 • V souvislosti s výrazným přepracováním vykreslování tabulek v minulé verzi došlo také ke změně používání barev v motivech (vzhledech). V některých případech ale bohužel byl snížený kontrast písma a pozadí a tak někde byly údaje hůře čitelné. Do aktualizace jsme prošli všechny vzhledy a barvy nastavili tak, aby čitelnost byla bez problémů.
 • V tabulkách, které potřebují pro zobrazení dat širší prostor, než je k dispozici, byla vylepšena práce s vodorovným posuvníkem. Nyní lze myší bez problémů přetáhnout až do kraje a zobrazit tak kompletní obsah.
 • Při přepínání mezi agendami byl vylepšen refresh vykreslování rozpořizovaných a následně rušených záznamů.
 • Pro oblíbené sety sestav byl rozsah tisku "Aktuální / Vybrané / Filtrované" pronesen i do volání přes nabídku vyklopenou pomocí dolní části tlačítka "Sestavy" v nástrojové liště.
 • Pro soubory, které obsahují definice sestav, jsme zapracovali defragmentaci a optimalizaci uložení. To se následně projevilo i na zmenšení velikosti instalačního souboru.

ÚČETNICTVÍ

 • Do Zpracování DPH přibyla možnost exportu č.j. výzvy i pro případy, kdy se nejedná o rychlou odpověď na výzvu.
 • V agendě Pokladna byla opravena viditelnost jednotlivých sazeb v tabulce DPH. Sazby jsou nyní viditelné ihned po doplnění data DPH.
 • Do agendy Pokladna byla přidána sestava "Pokladní doklad podle dokladu jednotlivě".

MZDY

 • Podobně, jako bylo doposud pro Adresář firem, i pro Adresář osob byla do programu zapracována kontrola, která při použití osoby s vyplněným "Upozorněním", zobrazí tento text v podobě chybového hlášení.
 • V Personalistice byly na záložce Cizinci rozšířeny možnosti zadávaného výčtu o variantu "Držitel dočasné ochrany - Ukrajina". Příslušná informace byla potom promítnuta i do sestav.
 • V tiskopise "Oznámení o nástupu" ve formátu XML bylo upraveno generování údaje Pošta. Pokud je tento údaj prázdný (jedná se o cizince), tak pošta v XML nevystupuje.
 • V agendě Personalistika byla upravena tisková sestava "Seznam vybavení" tak, aby zobrazovala všechna vybavení, nejen první v seznamu.
 • Pořizování nepřítomností bylo upraveno tak, aby bylo interně plně kompatibilní i se staršími verzemi SQL serveru 2008.
 • V tiskopisech "Příloha k žádosti" a "Hlášení zaměstnavatele při ukončení DPN" bylo upraveno plnění RČ. V případě, kdy zaměstnanec (cizinec) nemá rodné číslo, je do tiskových sestav a do XML přebíráno Evidenční číslo pojištěnce.
 • V tiskopise "Příloha k žádosti o dávku" se nově automaticky zatrhává, zda je u zaměstnance evidována exekuce či insolvence.
 • V několika sestavách odvodů a náhrad bylo upraveno rozložení tak, aby se vešly i částky v rozsahu desítek milionů.
 • V tiskových sestavách průměrného výdělku bylo sjednoceno zaokrouhlení.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • V agendě Katalog položek se nově doplňuje měna ihned při založení nového záznamu.
 • V položkách objednávek bylo odstraněno chybové hlášení, které za určitých okolností vystupovalo při používání zkratkových kláves.

Verze 18.1.0

Seznam změn a novinek verze 18.1.0.10801 ze 4. dubna 2022.
Ve verzi 18.1.0.10801 bylo opraveno několik drobností v tabulkách s daty - výchozí zarovnání čísel bylo nastaveno doprava, pro vybrané záznamy (F8) bylo opětovně nastaveno podbarvení celých řádků a v motivech bylo vyřešeno barevné schéma rozeditované buňky.

Seznam změn a novinek verze 18.1.0.10800 z 1. dubna 2022.

OBECNÉ

 • Do nové verze bylo výrazně optimalizováno interní zpracování v editovatelných tabulkách (seznamech, gridech). Výsledkem je zrychlení nejen při vykreslování dat, ale např. i při úpravách rozložení.
 • Do dialogu pro výběr barev byla lépe zapracována varianta pro "nedefinované" barvy, které jsou přebírány ze systému nebo základního barevného schématu.
 • V obecném aparátu pro export do CSV bylo normalizováno chování "obalení" záhlaví a textových údajů do uvozovek popř. jiných zvolených znaků.
 • Číselník bank byl upraven podle poslední verze zveřejněné ČNB.
 • V souvislosti se změnami deklarací byly potřebným způsobem upraveny také přenosy dat.

KANCELÁŘ

 • Při exportu DPPO do XML byl odečet daňové ztráty upraven s ohledem na kontroly na portálu (ovlivňováno sloupcem IČ korporace, od které je ztráta převzata).
 • Pro podání DPPO byly vyřešeny nejednoznačnosti v XML souboru pro případ, kdy je řádek 340 nulový.
 • V DPFO byl upraven výpočet řádku 55 pro případy, kdy je hodnota na řádku 54 vyšší než na řádku 45.
 • Pro Přehled OSVČ pro ZP byl v upgrade i pro historická podání ošetřen nový řádek 3 jakožto rozdíl řádků 1 a 2.

ÚČETNICTVÍ

 • Do agendy Zpracování DPH bylo do hlavičky podání vyplněno ID datové schránky. Individuální vyplnění rozdílné od parametrů firmy využijeme např. v případě, že XML podává externí účetní kancelář s vlastní datovou schránkou.
 • Do sestav záznamní povinnosti, které obsahují parametr pro Skupiny DPH, byl pro tento parametr zapracován filtr omezující nabízené Skupiny DPH pouze na ty, které jsou ve zpracovávaném období skutečně použité.
 • Do agendy PS saldokonta byla přidána nová operace "Rozdělení". Tuto funkčnost můžeme využít, pokud potřebujeme původně jeden doklad z předchozích období (např. zálohu) spárovat s více doklady následujícího roku.
 • Operace Ctrl + Shift + N pro duplikaci dokladů v PS saldokonta byla upravena tak, aby zachovala číslo i postfix původního dokladu a nenavyšovala je.
 • V sestavách obratových předvah byla s ohledem na nastavení účtových tříd pro neziskové organizace upravena práce s rozsahem účtů - nyní se zahrnou i AU, které mají odpovídající SU, ale de facto jsou "mimo rozsah".

MZDY

 • Od 1. 4. 2022 dochází ke změně Oznámení o nástupu do zaměstnání, které v případě ukončení zaměstnání nově nahrazuje i Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti zasílané na Úřad práce. Do aktualizace programu DUEL 18.1 jsme zapracovali XML pro ONZ 2022 ve verzi 1.1, kterou lze řešit nejenom nástupy a ukončení od 1. dubna, ale (v zákonné lhůtě 8 dní) také skutečnosti nastalé do 31. března. Kromě nové verze XML jsme připravili také aktualizovaný formulář v podobě PDF.
 • V souvislosti s aktualizovaným Oznámením o nástupu do zaměstnání jsme Personalistiku rozšířili také o údaj "Průměrný čistý (hodinový) výdělek", který je do ONZ při ukončení (ve vyjmenovaných případech) přebírán. Jeho výpočet jsme zapracovali do operací pro výpočet průměrných (hrubých) výdělků, jak předpokládaných, tak skutečných, které jsou zjišťovány z pořízených mezd. Výpočet čistého průměru byl zapracován i do upgrade dat z předchozí verze.
 • Pro správné sestavení XML ONZ byl Personalistiky do sekce "Ukončení" přidán také údaj "Hned navazuje starobní důchod", kterým se upřesňuje jeden z důvodů, proč nevyplňovat sekci pro Úřad práce.
 • Aby bylo možné jednoznačně určit, zda se jedná o zkrácené úvazky (a o kolik zkrácené) nebo o kratší stanovenou pracovní dobu (např. při dvousměnném nebo nepřetržitém provozu), byl do Personalistiky přidán údaj, který STPD eviduje. Hodnota se opírá o číselník, který lze dle potřeby upravit nebo doplnit, čímž lze podchytit i případy, kdy je pracovní doba zkrácená kolektivní smlouvou, a jedná se tedy o regulérní stanovenou PD. Po upgrade doporučujeme číselník zkontrolovat a STPD do personálních karet doplnit. Zkrácené úvazky (+ karty bez STPD) lze potom snadno dohledat pomocí nového stejnojmenného filtru.
 • V souvislosti s novými údaji byl také přepracován formulář Personalistiky.
 • Z PDF s výpočtem daně a daňového zvýhodnění bylo vypuštěno plnění řádku č. 3, který je aktuálně neobsazený.
 • V PDF Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP byl opraven překlep v datu.
 • Do parametrů nezabavitelných částek byla s datem od 1.4.2022 zapracována nová výše životního minima jednotlivce ve výši 4.250 Kč.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • Aby bylo možné lépe popsat jednotkovou cenu recyklačního příspěvku, byl v katalogové kartě prodloužen text dalšího příplatku na 100 znaků.
 • Do všech skladových agend, které v položkách pracují s poplatky (likvidační, autorský, další) byl pro tyto poplatky zapracován přepočet částek podle mezi měny karty a měnou dokladu.
 • Do vybraných sestav faktur byl zapracován sumář poplatků za celý doklad.
 • Zejména pro případy, kdy dochází až k dodatečné změně v číselníku kombinovaných nomenklatur, byla do katalogu položek při ukládání záznamu přidána kontrola, která při zjištění změny v údajích týkajících se Intrastatu nabídne zpětné propsání nových hodnot do pohybů. Díky tomu lze zpracovat výkaz Intrastatu i v situacích, kdy bylo po určitou dobu pracováno s "neaktuálními" údaji.
 • Sestava s opisem položek Intrastatu byla ošetřena proti případným duplicitám v číselníku s kódy kombinované nomenklatury.
 • V nastavení Kasy bylo opětovně povoleno použití klávesové zkratky "Ctrl + /", kterou lze nastavit např. pro zadání odběratele.

Verze 18.0.2

Seznam změn a novinek verze 18.0.2.10731 ze dne 24. února 2022.

OBECNÉ A KANCELÁŘ

 • Po zveřejnění datové struktury pro podání DAP DPFO za kalendářní rok 2021 (popř. část roku 2022) jsme i my mohli provést příslušné úpravy do exportu XML. Úpravy odpovídají informacím aktuálním k datu vydání verze, bohužel nelze vyloučit, že některé speciality bude nutné doladit po načtení XML na portále. Vzhledek k tomu, jakým způsobem ze strany GFŘ letos probíhala aktualizace struktur, doporučujeme při podání DPFO zvýšenou pozornost!
 • Operace pro kopii přiznání DPFO byla upravena tak, že nuluje všechny číselné hodnoty a zachová pouze textové hodnoty. Tím připraví numericky prázdné přiznání, které lze využít v novém roce.
 • Při exportu přiznání DPH do XML byla opravena chyba, která v případě použití koeficientu plnila do příslušného atributu kromě vlastní hodnoty ještě znak "=".
 • Zároveň byl export typu a kódu podepisující osoby ošetřen proti nepovoleným hodnotám.

ÚČETNICTVÍ

 • Do operace Výpočet ve Zpracování DPH byla doplněna kontrola na nezaúčtované daňové doklady.
 • V agendě Zpracování DPH byla logika plnění defaultních hodnot pro podepisující osobu, která se spouští po změně typu zpracování, doplněna i pro stavy, kdy nejsou nalezeny žádné předchozí záznamy. V takových případech nyní zůstane zachována stávající hodnota.
 • Export XML pro DAP DPH byl upraven tak, že nyní se elementy, které by obsahovaly nulovou hodnotu, vůbec neexportují.
 • Do sestav dokladových přehledů (rozpisů) ke skupinám A5 a B3 v Kontrolním hlášení bylo doplněno třídění podle data DPH a označení dokladu a firmy.
 • Do sestavy Seznam daňových dokladů byla v režimu DE doplněna také přijatá plnění.
 • V kontrolních sestavách Zpracování DPH nově vystupuje období zpracování i pro případy, kdy je vše v pořádku a sestavy jsou prázdné.

MZDY

 • V PDF pro Vyúčtování daně ze závislé činnosti bylo na řádku 06 opraveno ořezávání velkých čísel.

MAJETEK

 • V evidenci drobného majetku byly upraveny automaticky skládané filtry a barvení řádků, které za určitých okolností nefungovaly.
 • Vstup dat do sestavy pro porovnání odpisů v rámci uzávěrky byl lépe ošetřen na data pouze za uzavírané období.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • Při přenosu dokladu z Objednávek do Fakturace nebo Skladových operací jsou nyní pro přenos automaticky zaškrtnuty také záporné položky. To umožní snadnou kopii i pro doklady, na kterých proběhly (částečné) vratky.
 • V nastavení Kasy bylo opětovně povoleno použití klávesové zkratky "Ctrl + /", kterou lze nastavit např. pro zadání odběratele.

Verze 18.0.1

Seznam změn a novinek verze 18.0.1.10720 ze dne 6. února 2022.

OBECNÉ

 • Byla opravena chyba, která při nabídce instalace stažené aktualizace vedla k ukončení instalačního procesu. Update tedy musel být nainstalován přímým spuštěním příslušného EXE souboru.
 • Při práci se sestavami byl vyřešen stav, kdy za určitých okolností nedocházelo k předání informace o rozsahu "aktuální / vybrané / filtrované".
 • Při ukládání (exportu) sestav do PDF bez náhledu se výsledek ukládal bez ohledu na zvolenou cestu vždy do výchozího adresáře. Nyní se, stejně jako při exportu z náhledu, zohledňuje požadované umístění.
 • Při práci s parametry sestav, které byly nastavené jako oblíbené, bylo odstraněné vložené dialogové okno, které předcházelo vlastnímu zadání parametrů.
 • Byl umožněn start programu i v případě, kdy neexistuje složka, kam se mají ukládat sestavy. V případě, kdy se nejedná o problém s nekompletní instalací, lze po spuštění nastavit správnou cestu v Alt+Enter (např. na jiný, než lokální disk) a program bude fungovat normálně.
 • Do řady sestav (zejména z účetního deníku), které mají parametry z účtového rozvrhu, bylo zapracování "pamatování" vybraných účtů pro příští použití (i napříč některými sestavami).
 • Do obnovy Původních hodnot v nastavení Alt+Enter byl přidán také opětovný zápis URL adres. Cesty na lokální disky (např. pro sestavy) se ale při operaci "Původní" nastaví do distribuční podoby pouze v případě, že jsou prázdné.

MZDY

 • Do parametrů sociálního pojištění bylo doplnění ukončení "izolačky" k 28.02.2022.
 • Byly aktualizovány parametry pro výpočet stravenkového paušálu.
 • V rámci uzávěrky mezd byla opravena "Chyba při zobrazování agendy", která se ve verzi 18.0.1.10710 objevovala při přenosu do ZaP nebo do ÚD.
 • V sestavě "Informace o nástupu cizince" byl vyřešen problém, kdy při ukládání do PDF na první straně mizely grafické prvky. Zároveň byla opravena chyba konverze mezi proměnnými.
 • Při zpracování měsíčních mezd byl vyřešen stav, kdy se za určitých podmínek neprojevoval souběh více poměrů.
 • Při výpočtu RVD byla pro výčet rozsahu měsíců zapracována optimalizace zkracující výsledek na nejkratší možnou míru. Rozsah měsíců se upravuje pro uplatňování dětí, studia i invalidity.
 • V Potvrzení o zdanitelných příjmech bylo vylepšeno pozicování přeškrtnutí informace, zda poplatník učinil nebo neučinil prohlášení.
 • Do PDF Vyúčtování zálohové daně byla zapracována funkce zohledňující dvě sazby daně, stejná, jako se používá v agendě MM.
 • Do několika sestav s výpočtem průměrného výdělku (pro pracovněprávní účely) byla zapojena stejná funkce, která počítá daň v agendě měsíčních mezd. Nyní lze tedy stejné sestavy použít jak za období, kdy platila tzv. superhrubá mzda, tak za období, kdy byla zrušena.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • V katalogu položek bylo nabízení nové hodnoty pro údaj Označení umožněno i pro čísla, která svou velikostí přesahují rozsah datového typu integer. Nyní funguje vzestupná číselná řada i pro čísla o 14ti číslicích.
 • Byla opravena chyba, která za určitých okolností na kase způsobovala Chybu při zobrazování agendy.

KANCELÁŘ

 • V opisu přiznání k silniční dani bylo prohozeno plnění jména a titulu.

Verze 18.0.0

Přinášíme seznam 73 nejdůležitějších změn a novinek z bezmála dvou set úprav, kterými program DUEL pro rok 2022 prošel.

OBECNÉ

 • Do nové verze programu DUEL byla zapracována kompletní oficiální podpora zpracování neziskových organizací. Při zakládání firmy (účetní jednotky) v režimu podvojného účetnictví si můžeme zvolit, zda mají být základní data vygenerována podle vyhlášky 500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty nebo podle vyhlášky 504/2002 Sb. pro neziskové organizace. V případě volby "neziskové" jsou potom odpovídajícím způsobem připraveny všechny číselníky (účtový rozvrh, druhy účtování...) i oficiální výkazy a jejich algoritmy (rozvaha + výkaz zisku a ztráty). Přizpůsobena je také agenda pro zpracování DPPO, nejenže umožňuje připojit neziskové výkazy, ale v případě exportu do XML je vytvořeno podání podle příslušné specifikace Finanční správy.
 • Do programu DUEL byla zapracována funkce pro automatické testování dostupnosti nové verze při startu programu. Aktivace se provádí na záložce Nápověda v nabídce zobrazené po stisku dolní části tlačítka "Aktualizace DUELu", popř. v nastavení Alt+Enter. Zároveň bylo testování dostupnosti aktualizace vylepšeno tak, aby spojení se serverem lépe procházelo i přes některé překážky (např. neoprávněné blokování antivirovými programy).
 • Užitečnou novinkou, která může významně usnadnit a urychlit získání tiskových / PDF výstupů, jsou tzv. sety sestav. Do Správce sestav (Ctrl+P) přibyla nová záložka, na které můžeme nadefinovat libovolný počet setů a do každého zařadit libovolné množství sestav. Každá sestava bude fungovat samostatně, tak jak jsme zvyklí, pokud ovšem budeme chtít náhled, tisk nebo export setu, budou najednou zpracovány všechny sestavy v něm obsažené. Snadno tak můžeme najednou vytisknout např. v účetnictví rozvahu a výsledovku nebo ve skladech dodací list, fakturu a stvrzenku. V případě, že sestavy potřebují parametry, jsou všechny agregovány a vyžádány najednou při nastavení se na set. Pokud některý set označíme jako oblíbený, zobrazí se (přednostně) i ve vyklopeném seznamu sestav v nástrojové liště a v pravém panelu Agenda. První oblíbený set je také přednostně zařazen do rychlého tisku Ctrl+Shift+P.
 • Do nastavení programu (Alt+Enter) přibyla možnost určit, zda pro hledání F3 pro textové údaje jako výchozí použít operátor "začíná", jako bylo doposud, nebo nově operátor "obsahuje".
 • Pro větší přehlednost a přípravu dalších funkcí v budoucnu jsme původní záložku "Zobrazení" rozdělili na dvě. Nově tedy v nástrojové liště nalezneme záložku "Zobrazení dat", která obsahuje nastavení vlastností týkajících se aktuálně otevřené agendy (např. rozložení sloupců nebo třídění), a záložku "Vzhled programu", kde je sdruženo zejména nastavení viditelnosti jednotlivých komponent (např. panely) nebo měřítko. V této souvislosti došlo také k přejmenování tlačítka "Vzhled", kterým se přepínaly tzv. skiny, na "Motiv" a dále "Vypočítaných polí" na "Uživatelská pole"
 • Do rozšíření Statistika (Ctrl+S) bylo zapracováno pronášení automatických filtrů na provedené uzávěrky. Výsledky (přestože jsou za všechny záznamy) již neobsahují hodnoty ze záznamů uzavřených datovou nebo účetní závěrkou.
 • Předdefinované barvení řádků, které pracuje s identifikací vlastní firmy nebo vlastní měny, bylo přepracováno tak, aby bylo nezávislé na vnitřním identifikátoru. Pokud stávající předdefinované barvení nefunguje, je třeba jej smazat, následně bude automaticky vytvořeno nové funkční.
 • Pro definovatelné barvení řádků byly provedeny opravy, které odstranily občasné chybné vykreslování barev.
 • V parametrech firmy byly revidovány a aktualizovány všechny formuláře pod tlačítkem (operací) Tiskopisy.
 • Pro všechny exporty do XML byla zkontrolována a případně aktualizovaná kontrolní schémata XSD, na základě který program ověřuje validitu vygenerovaných struktur.
 • Vzhledem k tomu, že Daňový portál na původní adrese končí k 28.2.2022 svůj provoz a postupně je nahrazován portálem MojeDane.cz, byla i v nastavení programu DUEL změněna URL adresa pro podávání elektronických formulářů na novou.
 • Pro odesílání sestav datovou schránkou bylo pro snazší zadání ID datové schránky zprovozněno propojení do seznamu z Adresáře firem.
 • Ve číselnících společných pro všechny zpracovávané firmy byl aktualizován seznam bankovních institucí.
 • Do seznamu Homebanking, který se využívá pro import bankovních výpisů a export převodních příkazů, byla přidána FIO banka. Pro komunikaci využívá standardní formát ABO, ale díky samostatnému řádku bude snazší přiřazení k příslušnému bankovnímu účtu.
 • Pro aktualizaci kurzů měn ze stránek ČNB bylo nastaveno stahování z nového odkazu, zároveň bylo přepnuto na použití protokolu https.
 • Do programu DUEL byl zapracován také oficiální daňový kalendář pro rok 2022 v podobě, v jaké jej zveřejnila Finanční správa.
 • Pro novou verzi jsme připravili také aktualizovaná data z Databanky českých firem, kterou pro naše uživatele poskytuje firma Databox, provozovatel portálu Živé firmy.cz.
 • Aktualizací prošly také všechny komponenty, které jsou používány v programátorském prostředí při vývoji aplikace.

KANCELÁŘ

 • Poměrně výrazně byla aktualizována agenda DPPO. Podle pokynů a struktur pro zdaňovací období 2021 byla doplněna celá řada údajů, zapracována byla i příloha k řádku 11 - žádost o zveřejnění tiskopisů ve Sbírce. Upraven a rozšířen byl i výstup do formuláře sestavy a export do XML.
 • Ačkoli až do druhé poloviny února nebude na daňovém portálu možné podávat DPFO ve formátu XML (finanční správa vyhlásila odstávku systému), bylo nutné aktualizovat agendu DPFO alespoň podle doposud známých informací. Daňové subjekty totiž mohou (výjimečně) podávat přiznání i v papírové podobě nebo zaslat datovou schránkou DAP ve formátu PDF. Duel tedy obsahuje jak potřebné datové změny, tak aktualizované tiskové sestavy.
 • Podle nového formuláře Přehledu OSVČ pro ČSSZ za rok 2021 byla aktualizována celá agenda. Byly doplněny nové údaje, výpočty, exporty i pokyny v pravé nápovědě.
 • Vzhledem k novým tiskopisům pro rok 2021 bylo nutné upravit také agendu Přehled OSVČ - ZP. Kromě aktualizovaných výpočtů je novinkou zavedení tzv. Paušálního režimu. Ke dni vydání upgrade programu DUEL ale bohužel nebyly známy formuláře pro všechny zdravotní pojišťovny (chybí 205 a 211), dle platné legislativy ovšem všechny musí přijímat tiskopisy VZP. Proto se i pro ČPZP a ZPMV generují tiskopisy s kódem 111.
 • Import bankovních výpisů ve formátu ABO byl rozšířen o podporu načítání a ukládání informací z AV polí i při jejich použití nestandardním způsobem neodpovídajícím základní deklaraci (někdy využívá např. Raiffeisen bank).
 • Ze sestavy podkladů pro přiznání k dani silniční byla vyloučena vozidla, která jsou od daně osvobozena.
 • V agendě pro zpracování přiznání k silniční dani byly provedeny všechny úpravy související s novou podobou formuláře i exportované datové věty XML pro zdaňovací období roku 2021.
 • Pro potřeby vyúčtování jízd byly aktualizovány ceny paliv a sazby náhrad.
 • V adresáři firem byla vypojena detailní analýza firmy pomocí předplacené služby Cribis. Funkce rychlého skoringu pomocí semaforu ale zůstává zachována.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Asi největší novinkou modulu Účetnictví je kompletně přepracovaná agenda Zpracování DPH. Nyní se již přiznání negeneruje "ad hoc", ale v databázi bude zůstávat kompletní historie všech zpracování. V jednom záznamu lze na základě Typu řešit jak samostatná DAP DPH, Kontrolní hlášení nebo Souhrnná hlášení, tak jejich kombinace nebo dokonce vše najednou. Podle typu přiznání lze pak snadno zpracovávat daňová tvrzení řádná, opravná, dodatečná i následná. Velikou výhodou je možnost automatického sestavení DODAP DPH rozdílem oproti již existující historii (dokonce i několika po sobě jdoucích DODAP), od verze 18 tedy není nutné používat speciální skupiny DPH pro dodatečné přiznání. Další novinkou je také kompletní podpora následného Souhrnné hlášení, program automaticky vygeneruje potřebné storno řádky a vykáže nové dle skutečnosti. Podobně jako v případě DODAP DPH, i pro SH toto lze dle potřeby řetězit. Z parametrů formuláře byla vypuštěna celá řada parametrů, tyto se nyní přebírají ze základních parametrů firmy. Upraveny musely být samozřejmě také všechny tiskové sestavy (opisy, formuláře, záznamní povinnost) a exporty do XML.
 • Do zpracování KH (konkrétně vět A4, A5, B2 a B3) bylo zapracováno rozpoznávání DIČ, které je ve formátu data RRR-MM-DD (doposud pouze DD.MM.RRRR). Takováto hodnota je ignorována, není považována za DIČ a příslušný doklad nebude vystupovat v položkovém soupisu A4 nebo B2, ale v kumulovaném A5 nebo B3.
 • Do sestav záznamní povinnosti byla přidána podpora filtrování podle nastavení NSK5 v číselníku skupin DPH. Snadno tak lze vyfiltrovat i doklady (osvobozená plnění) z řádků 24 a 26, které by měly vystoupit ve zpracování OSS.
 • V číselníku států byl pro členské státy EU aktualizován seznam sazeb DPH, který se používá při zpracování daně v režimu One Stop Shop.
 • Do parametrů firmy byl přidán údaj Kraj, který se používá např. ve Zpracování DPH. Při upgrade by se měl doplnit podle parametrů DAP DPH, nicméně po převodu dat jej doporučujeme zkontrolovat a případně upravit.
 • Do operace pro přenos dokladů z ÚD do ZaP bylo pro datum splatnosti zapracováno zohlednění individuální splatnosti dle adresáře firem. Pokud firma zadaná není, nebo má splatnost 0 dní, použije se obecná splatnost nastavená v parametrech účetní jednotky.
 • Import QR faktur do ZaP byl upraven tak, aby dokázal zpracovat i některé nestandardnosti v zakódovaných informacích. Zároveň bylo vylepšeno dohledání firmy, na kterou se má doklad párovat.
 • Do seznamu webových aplikací, ze kterým program DUEL umí načítat data, byla zařazena také SuperFaktura.cz. Import se provádí v agendě Závazky a pohledávky pomocí příslušné operace na záložce Přenosy dat. Kromě samotných dokladů faktur dokáže importní aparát synchronizovat také odpovídající záznamy v Adresáři firem (pokud firma existuje, tak ji spáruje, pokud neexistuje, tak ji založí).
 • Pro uživatele, kteří využívají profinancovávání faktur pomocí služby Cashbot.cz, jsme připravili operaci pro test možnosti financování a odeslání podkladů přímo z programu. Napojení na API se realizuje z agendy ZaP, kde na záložce Přenosy dat nalezneme nové tlačítko "Financování Cashbot".
 • V tabulce, která se zobrazuje při proúčtovávání záloh, byly provedené úpravy v rozložení sloupců a zviditelněna cizí měna a její množství (možno vypnout pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na záhlaví tabulky).
 • Do seznamu ZaP, které jsou nabízené pro naplnění vzájemného zápočtu, byly přidány dva nové sloupce - datum vystavení a další symbol. Ve výchozím stavu jsou vypnuté, ale dají se aktivovat pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na záhlaví tabulky.
 • Sestavy "2. upomínka - pokus o smír" byly rozšířeny o mobil, zároveň byly vyřešeny duplikace e-mailu, ke kterým docházelo při nevyplněném telefonu.
 • V číselníku Druhů účtování (PÚ) a v číselníku Druhů peněžních operací (DE) byla pro pořízení majetku, který má v DAP DPH vystoupit na řádku 47, změněna skupina DPH z P na PM.
 • V agendě Bankovní výpisy byly pro operaci "Platba jinou měnou" vylepšeny přepočty pro nabízené kurzy cizích měn.

MZDY

 • V parametrech sociálního pojištění byla pro rok 2022 aktualizována výše maximálního vyměřovacího základu.
 • V agendě Zdravotní pojištění byly pro rok 2022 aktualizovány částky minimální hodinové i měsíční mzdy a snížení vyměřovacího základu pro invalidy.
 • Podle aktuálních hodnot minimální mzdy byl aktualizován i číselník skupin prací. Po instalaci nové veze doporučujeme pomocí filtrů v Personalistice zkontrolovat tarify pod zaručenou mzdou a průměrné výdělky pod zaručenou a pod minimální mzdou.
 • V parametrech pro výpočet zálohové daně byla přidána nová výše, od které je uplatňována sazba 23%.
 • Do formuláře Personalistiky na záložku Daň z příjmů přibyla možnost zadat datum, kdy bylo podepsáno prohlášení k dani a tedy od kdy lze uplatnit slevy na dani.
 • Do číselníku Slevy na dani byl přidán nový řádek s datem 1.1.2022 a novou hodnotou slevy na poplatníka.
 • Od 1.1.2022 se mění také parametry pro výpočet a přiznání daňového bonusu. Aktualizované hodnoty nalezneme v agendě Daňové zvýhodnění bonusy.
 • Byly aktualizovány parametry pro výpočet stravenkového paušálu.
 • Podle sdělení MPSV byly s platností od 1.1.2022 aktualizovány také redukční hranice pro výpočet náhrad za DPN.
 • Výpočet otcovské dovolené byl zastropován na 14 dní, doposud bylo maximum 7.
 • Do parametrů pro nezabavitelné částky byla promítnuta nová výše nezabavitelných částek pro rok 2022.
 • Do průvodce operace, prostřednictvím které se do měsíčních mezd uplatňují exekuce a insolvence, byla doplněna upozornění na exekuce, které jsou v daném mzdovém období plně doplacené. Rekapitulace obsahuje soupis zaměstnanců a odpovídajících insolvencí.
 • Např. pro potřeby vyúčtování a vrácení případného přeplatku na dani pro zaměstnance, kteří již ukončili pracovní poměr, byla upravena agenda Měsíční mzdy tak, aby bylo možné snadno pořídit tzv. nulovou mzdu. Program automaticky nabízí nulovou většinu hodnot, odpovídajícím způsobem byly upravené také kontroly testující správnost zadaných údajů.
 • V obvyklých hodnotách Personalistiky a následně také v Měsíčních mzdách byl rozšířen seznam variant odměn o možnost "Poměrem max.". Při výpočtu celkové částky odměny (kráceno poměrem odpracovaná doba/fond) nejsou v tomto případě v odpracované době zohledněny případné odpracované přesčasy.
 • Do agendy Personalistika byl připraven filtr "Průměrný výdělek pod zaručenou mzdou", v této souvislosti byly také revidovány a pro větší návodnost přejmenovány filtry "Tarif pod zaručenou mzdou" a "Průměrný výdělek pod minimální mzdou".
 • Do Personalistiky byl přidán nový tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh v podobě oficiálního PDF formuláře.
 • Výstup sestavy "Dohoda o ukončení poměru" byl vylepšen o rozpoznávání typu poměru, podle něj potom upravuje některé texty.
 • Do Personalistiky byla přidána sestava s novým vzorem pro nástup a ukončení cizince z EU/EHP.
 • V agendě Roční vyúčtování daně byly aktualizovány prakticky všechny exporty do PDF formulářů za rok 2021, upravena byla i řada standardních tiskových sestav. Většina úprav souvisela se zrušením tzv. superhrubé mzdy.
 • Pro zdravotní pojišťovny byly aktualizovány formuláře pro Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele.
 • Výpočet vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění s ohledem na minimální mzdu, který se používal v tiskových sestavách, byl sjednocen s výpočtem, který se používal při exportu přehledu do PDF a XML.
 • Mezi sestavy mzdových nákladů byla přidána jedna nová, která obsahuje pouze součty bez jmenného seznamu zaměstnanců.
 • Do sestavy "Potvrzení zaměstnavatele pro účely výživného" byly zapracovány některé chybějící náhrady a také částka příspěvku při karanténě.
 • Do sestav pro přepočet počtu zaměstnanců a výpočet podílu osob ZTP byly zpracovány omezující podmínky pro případy, kdy nepřítomnost trvala celý měsíc.
 • V přenosu závazků vyplývajících ze záloh na mzdu do ZaP byla pro nekumulované dávky zapojena možnost respektování datumů ze záznamů záloh. Pro kumulované dávky naopak byly individuální datumy potlačené a celá dávka musí mít jednotné datum vystavení a datum splatnosti (obě se zadávají v dialogu operace).
 • V operacích pro naplnění a přepočet nároku na dovolenou v Kalkulačce dovolených byl vylepšen odhad zbývající odpracované doby (do konce roku nebo do data ukončení). Zatímco dříve pracoval s fikcí zbývajících odpracovaných celých týdnů (které byly násobené TPD), nyní zohledňuje skutečné pracovní dny a svátky připadající na pracovní dny (které násobí průměrnou denní pracovní dobou).
 • V kalkulačce dovolených byly na záložce Vazby hodiny OČR přeřazeny do sloupce Nepřítomnosti bez omezení hod. Na výpočet dovolené toto ale nemá vliv.

SKLADY, MALOOBCHOD A E-SHOPY

 • V katalogu položek byly pro údaj Označení zapracovány algoritmy pro nabízení výchozí (defaultní) hodnoty. Ty vychází z posledního zadaného záznamu a snaží se koncové numerické znaky převést na číslo, to o jedničku navýšit, a opětovně připojit případné úvodní nenumerické znaky. Ve výsledku je tedy podporována nejenom vzestupná číselná řada, ale i označení kombinující písmenné "řady" produktů a jejich čísel.
 • V položkách objednávek a nabídek byla upravena editace tak, že po změně produktu se automaticky změní také jednotková cena.
 • V souvislosti s novinkami, které od 1.1.2022 platí pro statistické hlášení Intrastat, byla v jeho zpracování programu DUEL provedena celá řada úprav. Generování pohybů Intrastatu bylo nutné rozšířit o nový údaj DIČ partnera, nově se také země původu vykazuje při obou směrech pohybu zboží. Hranice pro malé zásilky se navýšila na 400 EUR a pro množství doplňkových měrných jednotek bylo zapracováno speciální zaokrouhlení podle toho, zda je vykazované číslo větší nebo menší, než 1. Všechny změny byly zapracovány i do exportu CSV souboru, který je následně načítán do komunikační aplikace. Vzhledem k termínu zveřejnění novinek zatím nebylo možné zapracovat tzv. zjednodušené vykazování, ovšem i subjekty, které by jej mohly využít, mohou tak jako doposud i nadále exportovat plné CSV.
 • Při souběžné práci na více kasách byl opraven stav, kdy se za určitých okolností tiskly kopie účtenky podle počtu nastaveného pro druhou kasu.

MAJETEK

 • Sestava Přehled vyřazeného majetku byla pro vyřazený majetek s nulovou vstupní cenou ošetřena proti dělení nulou.