Ježek / Novinky a aktuality / Update STEREO 30.03

Novinky a aktuality

Legislativa, Školení, STEREO

Update STEREO 30.03

25. 03.2021

Do distribuce byl uvolněn update STEREO 30.03 s novinkami z legislativy, především s příspěvkem při karanténě a izolaci, tzv. Izolačkou.

Instalační soubory

 • UPDATE nového programu STEREO 30.03 je na této stránce.
 • Instalace celého programu STEREO 30.03 je ke stažení zde.
 • Automatická aktualizace proběhne v programu STEREO 30 volbou Ostatní/STEREO na internetu/Aktu­alizace programu. Program si sám najde a stáhne aktualizaci 30.03 a po ukončení běhu ji rovnou nainstaluje. Správně provedená aktualizace je indikovaná označením verze 30.03 na titulní obrazovce.

Webinář Jak na Izolačku ve STEREU

V souvislosti s novou legislativou jsme připravili webinář na téma tzv. Izolačky. Ing. Ježek vám předvede, jak ji ve STEREU zpracovat.

 

Objednat záznam webináře za 490 Kč.

 

Změny zapracované do verze 30.03 ke dni 25.03.2021

MZDY

 • V nápovědě v číselníku nepřítomností pro typy nepřítomnosti upřesněno členění Výkonu práce.
 • Příloha k žádosti o dávky před exportem byla doplněna kontrola zadaného bankovního účtu na osobní evidenci.
 • Opraveno plnění nepřítomnosti pro rodičovskou dovolenou při automatickém plnění mzdy.
 • Ve výplatních páskách lze vypnout tisk zbývajících dnů dovolené (při nerovnoměrné pracovní době nelze od roku 2021 jednoznačně určit).
 • Pro Příspěvek při karanténě a izolaci byly doplněny nové parametry podle konečného znění Zákona 121/2021 Sb., doplněn nový typ jiné dávky ke mzdě 'K' s automatickým výpočtem částky. Podrobnosti viz, nápověda k programu.
 • Doplněn nový typ nepřítomnosti NDIZO pro nemoc s nařízenou izolací. Ve mzdě se eviduje jako nemoc a zároveň generuje nárok na příspěvek ke karanténě v jiných dávkách typu 'K'. Při nároku na příspěvek je dávka typu 'K' automaticky naplněna do první nenaplněné dávky.
 • Doplněn nový Přehled o výši pojistného pro období od 03.2021 s odečtem příspěvku ke karanténě. Doplněno zaúčtování příspěvku ke karanténě a přenos do závazků (snížení odvodu pojistného).
 • Opraven výpočet dnů pro uplatnění stravenkového paušálu: podle zákona o daních z příjmů, §6 odst.9 b je pro zaměstnance stravenkový paušál osvobozen od daně (a také odvodů pojistného) až po odpracování celé směny. Od počtu pracovních dnů ve fondu pracovní doby jsou tedy odečteny všechny (i necelé) dny nepřítomnosti dle evidence nepřítomností.
 • Pro vlastní sestavy z mezd byla doplněna řada údajů (téměř 120).

Změny zapracované do verze 30.02 ke dni 12.02.2021

OBECNÉ

 • Doplněn program TPDFTK.EXE pro zaheslování vytvořených PDF.

MZDY

 • Vyloučené doby pro účely ELDP v údaji VylDobyKal nově nezahrnují dny rodičovské dovolené.
 • Do parametrů účtování mezd doplněna nová vlastnost - při vyplnění '------'místo čísel obou účtů nebude příslušná položka zahrnuta do účtované dávky (podrobnosti v nápovědě k údajům ÚčetM a ÚčetD).
 • Do parametrů přenosu mezd do ZaP doplněna nová vlastnost - při vyplnění '-----' do údaje ZnÚčt nebude příslušná položka zahrnuta do přenášené dávky (podrobnosti v nápovědě k údaji ZnÚčt).
 • Do parametrů přenosu mezd do ZaP doplněno Dávky mimo mzdu D,M,R, ve výchozím stavu se nepřenáší ZnÚčt='-----'.
 • Zpřesněn výpočet odpracovaných dní při nepřítomnosti ve svátek pro předpokládaný počet stravenek nebo dní stravenkového paušálu.
 • Oprava generování PDF Příloha č.2 k zálohové dani.
 • Opraven tisk podrobných výplatních pásek (komprimovaně) a opisů mezd.

ÚČETNICTVÍ

 • Do převodu dat z minulé verze programu byly doplněny Algoritmus výkaz rozvaha 2018+ UVYKR18 a Algoritmus výkaz ZaZ 2018+ UVYKV18 V nové verzi jsou v každé účtované firmě výkazy po převodu dat založeny z distribuční předlohy. Pokud jste algoritmy upravovali, a chcete tyto úpravy používat i nadále, máte následující možnosti:
  1. překopírovat v účtovaných firmách soubory UVYKR18.000 a UVYKV18.000 z minulé verze programu (např. STEREO29)
  2. obrátit se na linku technické podpory

Změny zapracované do verze 30.01 ke dni 26.01.2021

OBECNÉ

 • Opraven název okna pro běh programu ve VDOSu.

MZDY

 • Oprava deklarace majetku ve statistice provozu programu a v přenosech dat. Při převodu z minulé verze a zapnuté statistice provozu se v nové verzi neobjevil Dlouhodobý majetek a jeho odpisy, pro nápravu kontaktujte, prosím, technickou podporu.
 • Vylepšená správa paměti pro souhrnné tiskové sestavy měsíčních mezd.

25. března 2021, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled