Ježek / Novinky a aktuality / Novela zákona o DPH od 1. 7. 2021

Novinky a aktuality

Legislativa, DUEL, STEREO, Homepage

Novela zákona o DPH od 1. 7. 2021

10. 06.2021

Jaké změny nás čekají a jaké dopady budou mít na naše programy STEREO a DUEL?

Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e-commerce). Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

Změny se týkají:

 • zdaňování u zasílání zboží mezi členskými státy EU
  •  zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU
  • zrušení limitu 1 140 000 Kč u zasílání zboží z EU do ČR
 • zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země
 • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma)
 • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).

Změny pravidel DPH v oblasti e-commerce a jejich zjednodušení pro odvod DPH v rámci zvláštního režimu (One Stop Shop) jsou zejména zaměřeny na plnění pro koncové spotřebitele (tzn. B2C).

Zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotu nepřesahující 22 EUR a nová pravidla u plnění, která usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, dopadají i na plnění ve vztahu podnikatel-podnikatel (B2B).

V souvislosti se změnami právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) upravujícími daň z přidané hodnoty (DPH), které byly přijaty členskými státy EU v roce 2017, 2019 a 2020, dochází k úpravě některých dosavadních pravidel DPH. Tato nová pravidla musí všechny členské státy povinně promítnout do svých národních předpisů, kterými upravují problematiku DPH.

Uvedené změny jsou obsaženy v novele zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), s plánovanou účinností od 1. 7. 2021. Novela byla již schválena Poslaneckou sněmovnou a čeká na schválení Senátem. V případě, že novela zákona nebude schválena v očekávaném termínu, dojde k posunu účinnosti a změny v pravidlech týkající se zrušení osvobození od daně při dovozu zboží a dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, budou účinné až od okamžiku zveřejnění novely zákona o DPH ve Sbírce zákonů. Využít zjednodušeného systému zavedeného od 1. 7. 2021, tedy tzv. one-stop-shop bude ale možné nezávisle na přijetí této novely.

Webinář Zákon o DPH s účinností od 1. 7. 2021

Připravili jsme pro vás webinář s odborníkem na tuto oblast Mgr. Milanem Tomíčkem.

 

Mgr. Milan Tomíček

 

Datum: 17. června 2021
Forma: on-line webinář
Cena: 2 200 Kč bez DPH

 

Objednat webinář za 2200 Kč.

 

Jak bude tuto novinku řešit DUEL?

Na zavedení podpory one-stop-shopu (režim EU) usilovně pracujeme:

 • V letní verzi bude číselník Států rozšířený o sazby DPH příslušného státu,
 • Katalog položek bude umožňovat přiřazovat nejen tuzemskou sazbu DPH, ale i zahraniční sazby příslušných států.
 • Agenda Fakturace bude připravena na vystavování faktur členským státům v příslušných sazbách, vč. správného výpočtu DPH a tisku sestav.

Jakmile budou známé struktury přiznání, doplníme novou agendu Přiznání k DPH v režimu OSS, pomocí které bude možné zpracovat přiznání pro odvod DPH v členských státech prostřednictvím správce daně zvláštního režimu jednoho správního místa, kterým je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno. Upraveno bude také zpracování tuzemského přiznání.

Jak bude tuto novinku řešit STEREO?

Rozhodli jsme se, že zvláštní režim jednoho správního místa v programu STEREO podporovat nebudeme. Zájemcům rádi poskytneme bezplatnou prezentaci programu DUEL a pomůžeme s Přechodem ze STEREA na DUEL. Zájemci mohou také využít doplňku, jehož autorem je Zdeněk Truněček. Pro bližší informace ho můžete kontaktovat na čísle 602 464 416.

 

Bližní informace k režimu OSS naleznete na stránkách Finanční správy.

10.  června  2021
Gabriela Roučová
Autor
Zpět na přehled