Účtový rozvrh - Počáteční stavy na SVZ

Aktuální firma | Společné číselníky | Účtový rozvrh

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Uctovy_rozvrh.png Účtový rozvrh (nebo také účetní osnova) je centrálním číselníkem obsahující seznam všech účtů účetnictví (podvojného) a má zásadní vliv na celý program. Před zahájením práce je vhodné rozvrh upravit dle individuálních potřeb (doplnit analytické účty nebo smazat nepoužívané účty).
 
V Účtovém rozvrhu je možné upravovat vlastnosti účtů, které následně ovlivňují chování programu. Jsou to zejména tyto vlastnosti:
  • Typ (povaha) účtů - aktivní, pasivní, rozvažný apod. - tento údaj má zásadní vliv na výpočet v bilanční rovnici.

  • Počáteční stav účtů - při zahájení práce s programem je vhodné nastavit počáteční stavy účtů. Jestliže v okamžiku zahájení práce neznáme přesné hodnoty, můžeme počáteční stavy doplnit později.

  • Saldokontnost - sledování vybraného účtu v saldokontu. Implicitně jsou jako saldokontní nastaveny účty 311 a 321. V případě potřeby však lze nastavit jako saldokontní libovolný účet.

  • Daňovost - nastavení, zda je vybraný účet daňově uznatelný či nikoli.

Pravidlo 1 Pro celý účtový rozvrh platí, že součet počátečních stavů strany MD musí být roven součtu počátečních stavů strany D.

Pravidlo 2 Použijeme-li analytické členění účtů, je třeba dodržet pravidlo, že počáteční stav syntetického účtu musí být roven součtu počátečních stavů souvisejících analytických účtů.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

Účet

Počáteční stav

Obrat

Oddíl Obrat obsahuje údaje, které jsou vypočítané na základě použití účtu v rozúčtování jednotlivých dokladů aktuálního období. Nelze je proto editovat ručně.

Konečný stav

Členění

Tip Při otevírání Účtového rozvrhu si můžeme nastavit implicitní filtr "Použité" a pak se nám zobrazí pouze ty účty, které mají nenulové počáteční stavy nebo obraty. Účtový rozvrh se tak stane přehlednějším. Více zde.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

Agenda zobrazuje další doplňující údaje, které jsou na tzv. záložkách.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné také klávesovou zkratkou Alt+číslo záložky. Tímto způsobem se přepneme přímo na konkrétní záložku.

1. Účty

Seznam všech zadaných syntetických a analytických účtů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

Tip Pro snadnější zadávání počátečních stavů doporučujeme použít k tomuto účelu připravené rozložení, který "zapnete" pomocí stisku pravého tlačítka myši nad tabulkou účtů a v zobrazeném menu vyberete volbu Rozložení / S počátečními stavy.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

Upozornění Bez vyplnění údaje Doklad nebudou na chlopni Vazby zobrazeny žádné údaje ze souvisejících agend.

3. Grafy

Tato záložka zobrazuje v grafické podobě denní obraty na konkrétním účtu.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak nastavit počáteční stavy účtů.

  2. Jak založit nový účet.

  3. Jak hromadně přeúčtovat z účtu na účet.

  4. Použití alternativních názvů účtů.

  5. Práce s rozpočtem.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují kromě základních přehledů a opisů ještě kontrolní sestavy. V samostatných skupinách jsou Hlavní knihy, Rozvahy, Výsledovky, Saldokontní sestavy a ve skupině Ostatní účty sestavy pro podrozvahové účtování.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

 Oprava účtového rozvrhu, Účetní deník, Rozúčtování, Účtové třídy, Saldokonto, Hledání, Filtry

toppage.gif Začátek stránky