Úvodní strana » Často kladené otázky » Otázky kategorie

Často kladené otázky

zpět na všechny kategorie>>

DUEL - Modul MZDY

Otázky a odpovědi týkající se modulu Mzdy v programu DUEL.


Seznam otázek

Jak na snížení vyměřovacího základu sociálního pojištění a prominutí odvodů zaměstnavatele?
Jak zpracovat vyúčtování daně zaměstnancům a za zaměstnavatele?
Jak zpracovat ELDP?
eNeschopenky v programu DUEL
Kde najdu průměrný počet zaměstnanců a podíl osob se ZTP?
Nedaří se mi naplnit vyúčtování daně zaměstnance
U DPP do 10.000 se nenabízí srážková daň
Jak zaslat výplatní pásky zaměstnancům e-mailem?
Jak zpracovat exekuce?
Jak nastavit souběh příjmů?
Jak pracovat s odstupným?
V případě nedosažení minimální mzdy se nepočítá odvod na zdravotní pojištění z minima.
Proč se mi nenaplnily ELDP?
Jak správně nastavím program Adobe Reader pro tisk ELDP do orig. formuláře?
Jak se počítá průměrný výdělek na zápočtovém listu?

Jak na snížení vyměřovacího základu sociálního pojištění a prominutí odvodů zaměstnavatele?

29.06.2020, Zuzana Šimonová

Za měsíce červen, červenec a srpen roku 2020 si mohou někteří zaměstnavatelé za splnění určitých podmínek snížit vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění. Zjistěte v novém návodu jak na to v programu DUEL 16.1.Jak zpracovat vyúčtování daně zaměstnancům a za zaměstnavatele?

26.02.2020, Zuzana Šimonová

V agendě Vyúčtování daně spustíme v horním pásu karet (pod záložkou Agenda) operaci Naplnit. V průvodci naplněním zvolíme naplnění pro Všechny zaměstnance za příslušný rok. Po návratu do agendy Vyúčtování daně pokračujeme takto:

 

1) Zaměstnanci, kteří si vyúčtování daně podávají sami

- u těchto zaměstnanců „odtrhneme“ příznak „Přenést přeplatek daně“ a poté jim vytiskneme Potvrzení o zdanitelných příjmech (tento tiskopis nalezneme buď v tiskových sestavách nebo pod operací PDF)

2) Zaměstnanci, kterým vyúčtování daně zpracovává zaměstnavatel

- jednotlivým zaměstnancům doplníme podklady pro výpočet (např. úroky z hypotéky, školkovné apod.) Zkontrolujeme počet měsíců uplatňovaných dětí a zda je „zatržený“ příznak „Přenést přeplatek daně“. Pokud vyjde přeplatek vyšší, než 50 Kč, dostane se tento přeplatek do první následně zpracované mzdy. Poté těmto zaměstnancům vytiskneme Výpočet daně a daňového zvýhodnění, který nalezneme pod operací PDF.

TIP 1 – po doplnění všech podkladů doporučujeme záznam uzavřít (pomocí operace Uzavřít) – tím zabráníme nechtěnému přepsání nějaké hodnoty.

 

3) Vyúčtování zálohové a srážkové daně zaměstnavatele

- vygenerujeme Vyúčtování zálohové či srážkové daně (tiskopisy nalezneme pod operací PDF nebo XML).

TIP 2 – Vyúčtování zálohové a srážkové daně čerpá hodnoty pouze z agendy Vyúčtování daně. Je tedy nutné evidovat v této agendě všechny zaměstnance, kterým byla v daném roce zpracována alespoň jedna mzda.

TIP 3 – Pokud už v agendě Vyúčtování daně evidujeme záznamy některých zaměstnanců, výběr všech zaměstnanců v operaci Naplnit doplní pouze ty zaměstnance, kteří chybí. Již pořízené záznamy zůstanou beze změny.Jak zpracovat ELDP?

26.02.2020, Zuzana Šimonová

Program DUEL disponuje samostatnou agendou pro tvorbu a následné odeslání ELDP na příslušnou ČSSZ. Po vstupu do agendy Evidenční listy (Ctrl+G / ELDP) spustíme v horním pásu karet (pod záložkou Agenda) operaci Naplnit. V průvodci naplněním zvolíme, pro které zaměstnance chceme ELDP vytvořit, za jaké období a pod jakým typem. Operaci dokončíme tlačítkem Pokračovat.

TIP 1: Pokud plníme ELDP hromadně pro všechny zaměstnance, program sám u zaměstnanců, kteří v zadaném období ukončili pracovní poměr, doplní Typ 02 – ukončení činnosti.

 

Po návratu do agendy ELDP můžeme v případě potřeby evidenční listy manuálně upravit. Poté buď evidenční listy vytiskneme nebo exportujeme do XML a předáme zaměstnancům a ČSSZ.

 

TIP 2: „Křížkování“ jednotlivých měsíců probíhá automaticky na základě zpracovaných mezd. Aby toto „křížkování“ a nápočet vyloučených dob proběhl korektně i u žen na mateřské dovolené, je nutné po narození dítěte zadat do agendy Personalistika na záložku 4. Děti toto „nové“ dítě s aktuálním datem narození a až poté zpracovat příslušnou mzdu.eNeschopenky v programu DUEL

03.02.2020, Zuzana Šimonová

Pro práci s eNeschopenkami jsem si pro vás připravili podrobný videonávod. Videonávod naleznete zde.Kde najdu průměrný počet zaměstnanců a podíl osob se ZTP?

15.02.2019, Zuzana Šimonová

Program DUEL obsahuje jak formulář pro Přepočtený počet zaměstnanců, tak pro výpočet podílu osob se ZTP. Oba tyto tiskopisy nalezneme v agendě Měsíční mzdy v tiskových sestavách v sekci Počet zaměstnanců.

1) Přepočet počtu zaměstnanců

- sestava čerpá hodnoty ze zpracovaných mezd a obecný fond pracovní doby je počítán z nastavení týdenního úvazku v agendě Personalistika.

2) Rekapitulace podílu osob se ZTP za období

- sestava čerpá hodnoty ze zpracovaných mezd a úvazek je počítán z nastavení z nastavení týdenního úvazku v agendě Personalistika. Zda se jedná o zaměstnance ZTP program vyhodnocuje dle slev na daních (Invalidní důchod 1. nebo 2. stupně a Invalidní důchod 3. stupně). Pokud je ve zvoleném období v měsíční mzdě zaměstnance tato sleva na daních nenulová (záložka 10. Daň, Insolvence a exekuce), je tento zaměstnanec do sestavy napočítán.Nedaří se mi naplnit vyúčtování daně zaměstnance

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Pokud vám v agendě Vyúčtování daně (Ctrl+G / Vyúčtování daně) zůstává zaměstnanec s nulovými hodnotami, postupujte takto:

1) nulové vyúčtování daně smažte klávesou Delete

2) zvolte operaci Naplnit (Ctrl+3) a až nyní vyberte konkrétního zaměstnance

3) Tlačítkem Pokračovat dokončete operaci.U DPP do 10.000 se nenabízí srážková daň

02.01.2018, Zuzana Šimonová

Automatické naplnění srážkové či zálohové daně a zároveň výpočet zdravotního a sociálního pojištění zajišťuje nastavení příslušné kategorie pracovního poměru. V číselníku Kategorie pracovních poměrů (Ctrl+G / Kategorie pracovních poměrů) zkontrolujte a případně upravte kategorii DPP tak, aby ve sloupci Zdravotní i Sociální pojištění byla nastavena hodnota H (jako P, s přihlédnutím k §7a zákona 187/2006). Toto nastavení koriguje jak daň, tak i posouzení částky 10.000 pro odvod ZP a SP.Jak zaslat výplatní pásky zaměstnancům e-mailem?

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Program DUEL umožňuje hromadné rozesílání výplatních pásek e-mailem. Podrobný postup naleznete zde.Jak zpracovat exekuce?

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Program DUEL umožňuje plně automatizovaný výpočet exekucí. Připravili jsme pro Vás podrobný postup, který naleznete zde.Jak nastavit souběh příjmů?

02.01.2018, Zuzana Šimonová

Podrobný návod naleznete zde.Jak pracovat s odstupným?

30.01.2018, Zuzana Šimonová 

1) Minimální výši odstupného zjistíte v agendě Personalistika / Tiskové sestavy / Výpočet minimálního odstupného.

2) V kartě zaměstnance zadejte datum ukončení a zatrhněte pole Odstupné.

3) Při zpracování poslední mzdy daného zaměstnance program automaticky doplní odstupné do mzdy do údaje Příjem mimo pojistné - tento údaj je na záložce č. 6. Hrubý příjemV případě nedosažení minimální mzdy se nepočítá odvod na zdravotní pojištění z minima.

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Dopočet zdravotního pojištění z minimální mzdy závisí na nastavení kategorie pracovního poměru. Toto nastavení zkontrolujte v agendě Kategorie pracovních poměrů. U dané kategorie musí být ve sloupci pro odvod zdravotního pojištění uvedena hodnota Z (jako M s doplatkem pojištění) nebo M (jako P, nejméně z min. mzdy).

Z - z rozdílu mezi minimální mzdou a dosaženým vyměřovacím základem hradí celé zdravotní pojištění zaměstnanec.

M - z rozdílu mezi minimální mzdou a dosaženým vyměřovacím základem hradí zdravotní pojištění částečně zaměstnanec, částečně zaměstnavatel.Proč se mi nenaplnily ELDP?

02.01.2018, Jakub Schneider

Nejčastější příčinou je nevyplnění kódu ELDP ve mzdách za období, které chceme exportovat. Vyplněný kód zkontrolujte v agendě Měsíční mzdy (na záložce 1. Období), kde jej také můžete doplnit.Jak správně nastavím program Adobe Reader pro tisk ELDP do orig. formuláře?

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Při nastavení tisku v programu Adobe Reader je nutné dodržet tyto zásady:

Adobe reader verze 9 a nižší:

  1. v rozsahu tisku zvolíme pouze tisk stránky č. 2
  2. měřítko stránky nastavit na – žádné
  3. zkontrolovat, zda volby Automaticky otáčet a vystředit a Zvolit zdroj papíru podle velikosti PDF nejsou zaškrtnuté
  4. originální tiskopis vložíme do podavače papíru v tiskárně jako formát A4.

Adobe reader verze X a vyšší:

  1. v rozsahu tisku zvolíme pouze tisk stránky č. 2
  2. volby veliikosti nastavit na - skutečná velikost
  3. orientaci nastavit na - výšku
  4. originální tiskopis vložíme do podavače papíru v tiskárně jako formát A4.


Jak se počítá průměrný výdělek na zápočtovém listu?

02.01.2018, Jakub Schneider

Průměrný měsíční výdělek se podle Hlavy XVIII (§351 - §362) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce zjišťuje v případech, kdy tak stanoví pracovněprávní předpis (např. §67 odst.2 zákoníku práce – pro účel odstupného nebo pro určení výše podpory v nezaměstnanosti) a to tak, že se přepočte průměrný hodinový nebo průměrný denní (směnový) výdělek na jeden měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin (dnů) připadajících v roce na jeden měsíc.

Průměrný měsíční výdělek se tedy nezjišťuje přímo, ale přes průměrný hodinový nebo denní výdělek. Nezjišťuje se také za konkrétní kalendářní měsíc, ale prostřednictvím průměrných údajů za obecný (průměrný) rok.

Zákon neuvádí konkrétní koeficienty pro výpočet průměrného měsíčního výdělku vzhledem k tomu, že by mohly být uvedeny jen jako příklad pro nejčastěji uplatněné délky stanovené týdenní pracovní doby při jejím rozvržení na 5 pracovních dnů v týdnu.

Při stanovení průměrného počtu pracovních hodin (dnů) v měsíci je možné vyjít z následujícího výpočtu (nedojde-li při výpočtu k zaokrouhlení):

Průměrný počet dnů v roce (vzhledem k přestupným rokům): 365,25
Průměrný počet týdnů (365,25 / 7): 52,1785
Průměrný počet týdnů v měsíci (52,1785 / 12): 4,348
Průměrný počet pracovních dnů v měsíci (5 dnů x koef. 4,348): 21,74
Průměrný počet hodin v měsíci (40 hod x koef. 4,348): 173,92

Průměrný hrubý měsíční výdělek pro pracovněprávní účely se vypočítá jako součin průměrného počtu hodin a průměrného hrubého hodinového výdělku zaměstnance:
173,92 (při úvazku 40 hod. týdně) * průměrný výdělek.
Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter