Evidence pošty

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Evidence pošty

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_evidence_posty.png Agenda Evidence pošty je slouží ke kompletní  evidenci došlých i odeslaných poštovních zásilek. Pro odeslané zásilky je možné provést export dat ve formátu vyžadovaným Českou poštou.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_evidence_posty_Formular_F1.png
D_evidence_posty_Formular_F2.pngD_evidence_posty_Formular_F3.png
D_evidence_posty_Formular_F4.pngD_evidence_posty_Formular_F5.png
D_evidence_posty_Zalozky.png

Evidence pošty...

Tento oddíl obsahuje základní evidenční údaje o poštovní zásilce.

Aktuální stav...

Tato část formuláře je věnována stavu vyřízenosti (datumy a osoby zodpovědné za vyřízení pošty).

Odeslaná...

Tato část obsahuje údaje spojené s fyzickým odesláním zásilky - podací údaje, hmotnost a ceny.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_evidence_posty_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Evidence pošty

Seznam všech zadaných dokladů o korespondenci. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

3. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

4. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_evidence_posty_Operace_O1.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Evidence pošty došlé.

  2. Evidence pošty odeslané.

  3. Jak získat přehled korespondence s firmou.

  4. Pošta k vyřízení a další filtry.

  5. Vytvoření ePA pro Českou poštu.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy přijaté a odeslané pošty podle různých kritérií. Pro další členění použijeme ve spojení se sestavami připravené filtry. Samozřejmě můžeme tisknout i štítky a obálky a podací archy.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Adresář firem, Adresář osob, Druh zásilky

toppage.gif Začátek stránky