Úvodní strana » Stereo » Popis programu STEREO

Popis programu a přehled modulů


Úvod

Program STEREO je kompletní systém pro vedení veškeré agendy firmy účtující v soustavě účetnictví. Program je určen zejména pro účtování podnikatelských subjektů, především malých a středních firem.
Při vývoji byl program, s ohledem na potřeby uživatelů, koncipován jako stavebnice, ze které si každý uživatel může vybrat jen skutečně potřebné části. To pochopitelně velmi příznivě ovlivní i cenu zakoupeného programu.
Rozsah modulů lze omezit podle aktuální potřeby a podle zakoupené licence. Všechny moduly programu mezi sebou komunikují a umožňují tak přenášet data z jedné agendy do druhé s minimálními nároky na čas a práci. S ohledem na jeho povahu lze modul Účetnictví považovat za centrální, neboť veškeré události odehrávající se v ostatních modulech dříve nebo později ovlivní obsah účetních knih (příjmy a výdaje ve skladech, měsíční mzdy a odvody z nich, účetní odpisy dlouhodobého majetku a mnohé další akce).
Program lze provozovat na jednom nebo na více počítačích a to lokálně i v síti LAN.

Základní vlastnosti

Ježek software STEREO

Moduly systému STEREO

Veškeré moduly získáte vždy se vším, co k nim patří. Nemusíte dokupovat další části a neustále rozšiřovat funkčnost.
Vše je v základní ceně vašeho vybraného modulu.

zkušební verze

Aktuální verze: 31.07

hot line

487 714 600
stereo@jezeksw.cz

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter