Úvodní strana » Školení » Přehled všech kurzů

Školení

Uvažujete nebo jste již zakoupili náš program? Potřebujete se rychle a efektivně naučit jeho ovládání nebo si rozšířit znalosti v účetnictví a souvisejících oblastech?

Námi pořádané kurzy svým rozsahem pokrývají kompletní problematiku, s níž se v praxi můžete setkat. V nabídce jsou školení vhodné pro úplné začátečníky i pokročilé uživatele. Pokud tedy chcete urychlit Váš kariérní růst nebo zvýšit kvalifikaci zaměstnanců Vaší firmy, využijte naší nabídky.

Přehled všech kurzů

Následující výčet kurzů tvoří ucelený program, v němž na sebe jednotlivé kurzy navazují (tematicky i náročností obsahu), ale absolvování kteréhokoli školení není podmíněno žádnou předchozí účastí.

Typ Název Délka
A

Teorie účetnictví

Teoretický kurz A je vhodný nejen pro úplné začátečníky nebo účetní přecházející z daňové evidence, ale například i pro studenty obchodních akademií nebo jako podpůrný prostředek při rekvalifikaci.
2 dny
A

Teorie účetnictví

Teoretický kurz A je vhodný nejen pro úplné začátečníky nebo účetní přecházející z daňové evidence, ale například i pro studenty obchodních akademií nebo jako podpůrný prostředek při rekvalifikaci.
1 den
AS

Aktivní Saldokonto v DUELU

Kurz je určen pokročilejším uživatelům programu DUEL, kteří pracují zejména v modulu Účetnictví a sledují uhrazenost svých závazků a pohledávek.
1 den
CS

Cenotvorba ve Skladech

Tématický dopolední kurz zaměřený na aparát tvorby cen v modulu Sklady programu DUEL.
1 den
D

Ovládání DUELU

Na tomto kurzu se účastníci seznámí s pracovním prostředím programu, s obecnou provázaností jednotlivých modulů a s jejich ovládáním od zadávání dat až po práci s nimi (třídění, hledání, filtrování, tisky, exporty apod.).
1 den
D1

Účetnictví v DUELU

Kurz je určen mírně pokročilým uživatelům v programu DUEL, kteří ve své praxi používají modul Účetnictví.
1 den
D2

Sklady v DUELU

Školení je určeno uživatelům programu DUEL, kteří zakoupili nebo uvažují o zakoupení licence obsahující kromě Účetnictví také modul Sklady.
1 den
D3

Mzdy v DUELU

Školení je určeno uživatelům programu DUEL, kteří zakoupili nebo uvažují o zakoupení licence obsahující kromě Účetnictví také modul Mzdy.
1 den
D4

Majetek a Kancelář v DUELU

Školení je určeno uživatelům programu DUEL, kteří zakoupili nebo uvažují o zakoupení licence obsahující kromě Účetnictví také modul Majetek.
1 den
D6

Úprava sestav v DUELU

Školení je určeno účetním a technikům, kteří již znají základní vlastnosti a ovládání programu a nad rámec námi definovaných sestav často požadují jejich úpravy či doplnění.
1 den
D7

Maloobchodní prodej v DUELU

Školení je určeno uživatelům programu DUEL, kteří zakoupili nebo uvažují o zakoupení licence obsahující kromě Účetnictví také modul Maloobchodní prodej.
1 den
D8

DUEL efektivně

Cílem kurzu Duel efektivně je rozšířit Vaše znalosti ovládání programu DUEL a zefektivnit čas strávený s programem.
1 den
DA

Analýzy v DUELU

Kurz je určen pokročilejším uživatelům programu DUEL, kteří pracují zejména v modulech Účetnictví a Analýzy. Právě Analýzy umožňují získat nejpodrobnější výstupy z účetnictví v nejrůznějším členění.
1 den
DE

Daňová evidence

Školení zaměřené na modul Daňová evidence v programu DUEL.
1 den
EETJSW

Teorie a praxe v programech JSW

Školení je určeno uživatelům programu DUEL, kterých se týká elektronická evidence tržeb.
1 den
KD

Kurzarbeit v DUELu - ON-LINE školení

Tématický on-line kurz zaměřený na problematiku kurzarbeitu v programu DUEL.
1 den
KS

Kurzarbeit ve STEREU- ON-LINE školení

Tématický on-line kurz zaměřený na problematiku kurzarbeitu v programu STEREO.
1 den
LKV21

Kontrolní vazby v účetnictví

Školení je určené uživatelům programu DUEL. Je zaměřené na kontrolní mechanismy v účetnictví a na postupy, jak při kontrolách může pomoci DUEL.
1 den
ON - DOV21

Dovolená od 1.1.2021 - online

Školení je určené uživatelům programu DUEL, kteří ve své praxi používají modul Mzdy.
1 den
ONCEN

DUEL- Cenotvorba ve Skladech - vybraná témata - ON-LINE školení

Tématický on-line kurz zaměřený na způsob tvorby cen v modulu Sklady programu DUEL.
1 den
ONDE-PD

Daňová evidence - Peněžní deník - ON-LINE školení

Školení je určené uživatelům programu DUEL, kteří vedou daňovou evidenci.
1 den
ONDE-ZAP

Daňová evidence - Závazky a pohledávky - ON-LINE školení

Školení je určené uživatelům programu DUEL, kteří vedou daňovou evidenci.
1 den
ONEXE

DUEL - Exekuce ON-LINE školení

Školení je určené uživatelům programu DUEL, kteří používají zejména modul Mzdy a ve své praxi se setkávají s exekučními a insolvenčími srážkami zaměstnanců.
1 den
ONFAK

DUEL - Práce ve Fakturaci v modulu Kancelář - ON-LINE školení

Cílem kurzu je naučit vystavit fakturu s položkami v agendě Fakturace v modulu Kancelář.
1 den
ONPSD

Ze STEREA na DUEL - ON-LINE školení

Základní školení určené pro uživatele přecházející z programu STEREO na DUEL. Zahrnuje 4 lekce zaměřené na ovládání programu DUEL.
4 dny
ONSDAT

DUEL - Práce s daty v programu - ON-LINE školení

Školení je určené novým, ale i stávajícím uživatelům, kteří se chtějí blíže seznámit s možnostmi práce s daty.
1 den
ONSM

DUEL- Speciality ve mzdách - ON-LINE školení

Tématický on-line kurz zaměřený na speciality v modulu Mzdy programu DUEL.
1 den
ONSTAT

Statistika TREXIMA v programu DUEL - ON-LINE školení

Školení je určené uživatelům DUELU se zpravodajskou povinností, kteří zpracovávají statistický výkaz mezd.
1 den
ONSTAT-S

Statistika TREXIMA v programu STEREO - ON-LINE školení

Školení je určené uživatelům STEREA se zpravodajskou povinností, kteří zpracovávají statistický výkaz mezd.
1 den
ONTEM

Výpočet dílčích částí mezd - TEORIE - ON-LINE školení

Speciální teoretické školení zaměřené na výpočet jednotlivých částí mezd. Tato problematika se týká všech mzdových účetnch a těm je také toto školení určeno.
1 den
ONZAKL

DUEL - Základy práce s programem - ON-LINE školení

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním ovládáním prostředí programu DUEL.
1 den
ONZFP

DUEL- Zálohové faktury přijaté - ON-LINE školení

Tématický on-line kurz zaměřený na problematiku přijatých zálohových faktur a jejich proúčtování v programu DUEL.
1 den
ONZFV

DUEL- Zálohové faktury vystavené - ON- LINE školení

Tématický on-line kurz zaměřený na problematiku vystavených zálohových faktur a jejich proúčtování v programu DUEL.
1 den
PD

Prezentace programu DUEL

Teoretické předvedení programu DUEL projekcí na plátno - ZDARMA
1 den
PSD

Přechod ze STEREA na DUEL

Školení je určené uživatelům program STEREO, kteří přecházejí na DUEL.
1 den
SM

Speciality ve Mzdách

Tématický dopolední kurz zaměřený na speciality modulu Mzdy programu DUEL.
1 den
ÚZ

Účetní závěrka

Školení je určeno uživatelům programu, kteří se chtějí seznámit s problematikou účetních výkazů, dílčích uzávěrek a provedení samotné účetní závěrky.
2 dny
VD

Videokurz - Ovládání programu DUEL

V tomto kurzu se seznámíte s pracovním prostředím programu, s obecnou provázaností jednotlivých modulů a s jejich ovládáním od zadávání dat až po práci s nimi (třídění, hledání, filtrování, tisky, exporty apod.).
1 den
VD1

Videokurz - Účetnictví v DUELu

Tento videokurz je určen začátečníkům v programu DUEL, kteří ve své praxi používají modul Účetnictví.
1 den
VD2

Videokurz - Sklady v DUELu

Tento videokurz je určen začátečníkům v programu DUEL, kteří ve své praxi používají modul Sklady.
1 den
VD3

Videokurz - Mzdy v DUELu

Tento videokurz je určen začátečníkům v programu DUEL, kteří ve své praxi používají modul Mzdy.
1 den
ZFP

Zálohové faktury v DUELU

Tématický dopolední kurz zaměřený na problematiku zálohových faktur v programu DUEL.
1 den

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter